Een werkgever kan kiezen uit de volgende ontslagprocedures:

De ontslagprocedure hangt af van de reden van het ontslag en de verstandhouding tussen de werkgever en de werknemer. De prettigste manier is om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Dit betekent dat je er samen uitkomt en het allebei eens bent met de gemaakte afspraken.

Alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of door langdurige ziekte kun je nog terecht bij het UWV. Bij ontslag om andere redenen moet je naar de kantonrechter.

Reageren op ontslagprocedure

De ontslagprocedure die de werkgever kiest heeft gevolgen voor jou. Het is bij alle ontslagprocedures belangrijk dat je aangeeft het niet eens te zijn met het ontslag. Zodra je hoort dat de werkgever tot ontslag wil overgaan kun je een (aangetekende) brief sturen naar de werkgever. In de brief geef je aan dat je het niet eens bent met het ontslag en dat je wilt blijven werken.

Onze medewerkers kunnen je helpen bij het opstellen van deze brief en je goede tips geven voor de verdere procedure.

Wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je samen met de werkgever om tafel om tot goede afspraken te komen. De werkgever doet een eerste voorstel en hierna wordt er onderhandeld over bijvoorbeeld de transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding). Uiteindelijk wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Ontslagvergunning UWV

Is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen of is een werknemer langer dan twee jaar ziek, dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. De werkgever moet de reden van het ontslag wel goed kunnen onderbouwen. Als werknemer krijg je de kans verweer in te dienen. Doe dit altijd! Het UWV besluit vervolgens of je ontslagen mag worden of niet. Geeft het UWV toestemming, maar ben je het hier toch niet mee eens dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Ontslag via kantonrechter

Komen jullie er niet samen uit en is het UWV ook geen optie, dan is het mogelijk om naar de kantonrechter te stappen. Ook hier moet je altijd op de juiste manier op reageren. Hierbij is het verstandig een jurist of advocaat in te schakelen.

1012 klanten beoordelen de NAB met gemiddeld een 8,6