Bij ontslag kan je recht hebben op een ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk of afkoopsom genoemd).  Je kan deze vergoeding zien als een soort schadevergoeding. Een ontslagvergoeding kan worden overeengekomen tussen de werknemer en werkgever. Daarnaast kan de gouden handdruk worden bepaald door de kantonrechter. Hiervan is sprake wanneer de werknemer en de werkgever het oneens zijn over het ontslag. De hoogte van de ontslagvergoeding kan worden bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule of de suppletiemethode. Bereken jouw ontslagvergoeding met behulp van onze rekenmodule.

Let op: vanaf juli 2015 wordt de ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding.

Wat is een ontslagvergoeding?

De ontslagvergoeding kan je zien als een soort schadevergoeding. Die schade kan ontstaan doordat je een lagere functie krijgt, verplicht minder uren moet werken of ontslagen wordt. Ook voor een ambtenaar is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk een vergoeding te krijgen. De hoogte van de ontslagvergoeding verschilt per situatie.

Wanneer een ontslagvergoeding?

Als je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat is er eigenlijk altijd wel sprake van een ontslagvergoeding. De werkgever zal waarschijnlijk een eerste bod doen. Op dat moment start er een soort onderhandeling. Jij doet een tegenbod, dan is de werkgever weer aan zet. Net zo lang tot je er samen uitkomt. Weet je van jezelf dat je geen goede onderhandelaar bent of spelen emoties een te grote rol, dan is het wellicht verstandig de onderhandelingen door een specialist te laten voeren. In sommige gevallen zal er geen sprake zijn van een ontslagvergoeding. Bijvoorbeeld als de werkgever op het randje van faillissement staat. Ook als je in je proeftijd wordt ontslagen, bij ontslag op staande voet en bij het niet verlengen van een tijdelijk contract is er geen sprake van een ontslagvergoeding.

Twijfel je of je recht hebt op een (hogere) ontslagvergoeding? Vraag onze juridisch adviseurs dan om advies.

Ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst in goed overleg met jou wil beëindigen, zal hij je een beëindigingsvoorstel doen. Er is in zo’n geval meestal geen bedrijfseconomische reden of dringende reden voor ontslag. Hierdoor kun je bij ontslag op basis van wederzijds goedvinden goed onderhandelen met de werkgever over de hoogte van de ontslagvergoeding. Bereken of de voorgestelde vergoeding redelijk is.

Ontslagvergoeding bij collectief ontslag

Bij collectief ontslag geeft de werkgever vaak een ontslagvergoeding mee. Let goed op de hoogte van deze vergoeding. Onderneem stappen indien de hoogte van de ontslagvergoeding, volgens de afvloeiingsregeling of sociaal plan, beduidend lager is dan de uitkomst van de kantonrechtersformule. Je kunt dan de kantonrechter overtuigen de kantonrechtersformule voor jou toe te passen. Wanneer je ontslagprocedure via de kantonrechter loopt, zijn er meerdere factoren van invloed op een mogelijke ontslagvergoeding. Laat je hierbij dan ook altijd bijstaan door een ontslagspecialist.

Ontslagvergoeding en WW

Veel mensen denken dat de ontslagvergoeding / gouden handdruk van invloed is op de WW-uitkering. Dit is niet het geval. De vergoeding staat los van de uitkering. Je krijgt dus én de ontslagvergoeding én de uitkering.

Transitievergoeding per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding en beperkt tot maximaal €75.000. Indien je voor een MKB-bedrijf werkt 25 of minder werknemers en je wordt om bedrijfseconomische redenen ontslagen, dan worden de dienstjaren voor 2013 niet meegerekend. Ook voor 50-plussers geldt een uitzondering. Voor 50-plussers die werkzaam zijn in een bedrijf met meer dan 25 werknemers geldt vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van een heel maandsalaris per dienstjaar. Hierbij moet het maximum bedrag van €75.000 euro wel in acht worden genomen. Beide regelingen lopen tot 2020.

1012 klanten beoordelen de NAB met gemiddeld een 8,6.