Geen extra 26 % belastingheffing ontslagvergoeding

Door: Redactie NAB
03/06/2005

Er is geen sprake van extra 26% belastingheffing voor werknemers zoals op 1 juni in kranten te lezen was. In sommige gevallen moeten de werkgevers een extra heffing van 26% betalen over de …

Geen extra 26 % belastingheffing ontslagvergoeding

Door: Redactie NAB
27/05/2005

De onderstaande begrip regeling voor vervroegde uittreding is per 10-06-2005 voorlopig ingetrokken: “Den Haag –  Stamrechtregelingen bij ontslag en (rechten op) eenmalige ontslaguitkeringen worden tot een nader te bepalen datum niet aangemerkt als regelingen voor vervroegde uittreding.” Er is geen sprake van extra 26% belastingheffing voor werknemers zoals op 1 juni in kranten te lezen was. In sommige gevallen […]

Prinsjesdag 2004 – Werk, ontslag en uitkering

Door: Redactie NAB
28/09/2004

Prinsjesdag 2004 – Werk, ontslag en uitkering. Concrete plannen in de Miljoenennota/rijksbegroting 2005 betreffende werk, ontslag en uitkering?

Voorstel WW-uitkering

Door: Redactie NAB
27/09/2004

Voorstel begroting 2004 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Concrete maatregelen in de WW-uitkering Wie een beroep wil doen op de WW-uitkering moet 39 van de laatste 52 weken hebben gewerkt (was 26 uit 39) en vier van de laatste vijf jaar hebben gewerkt. De kortdurende WW-uitkering wordt afgeschaft. De vervolguitkering (die volgt […]

Sociaal akkoord vakbond met het kabinet

Door: Marleen van Beek
27/09/2004

De belangrijkste punten uit het sociaal akkoord tussen de vakbonden en het kabinet zijn: Geen korting op uw WW-uitkering Het plan van het kabinet om de ontslagvergoeding te korten op de WW-uitkering is voorlopig van de baan. In de loop van 2005 geeft de Sociaal-Economische Raad (bestaande uit vertegenwoordigers van het CNV, FNV, andere vakbonden, […]

Fiscale strafheffing van de ontslagvergoeding en VUT

Door: Redactie NAB
27/09/2004

Op 26 mei 2005 heeft de staatssecretaris van Financiën middels een besluit de fiscale behandeling van ontslagvergoedingen (gouden handdruk) gewijzigd. Dit zelfs met terugwerkende kracht tot 26 mei 2005. In de kern komt het erop neer dat de ontslagvergoeding door de belastingdienst wordt aangemerkt als VUT-regeling. Wanneer daarvan sprake is, moet de inhoudingsplichtige (werkgever of […]

Afschaffing kantonrechtersformule

Door: Marleen van Beek
27/09/2004

Als het aan de ministers Brinkhorst en De Geus ligt zullen ontslagvergoedingen en andere werknemersvergoedingen in de toekomst worden gekort op de werkloosheidsuitkering (WW). Dat staat in de nota ‘Kiezen voor Groei’ van beide ministers. Het kabinet Het kabinet is de afgelopen maanden diep in de sociale zekerheid aan het snijden. Niet alleen de WW-uitkering […]

Ontslagvergoeding gekort op WW-uitkering

Door: Redactie NAB
31/08/2004

Contouren van Miljoenennota tekenen zich af Zaterdag 21 augustus 2004 – Nog een paar weken en dan moeten de begrotingsstukken voor Prinsjesdag naar de drukker. Inmiddels zijn de meeste …

WW-uitkeringen

Door: Redactie NAB
09/07/2004

Vrijdag 9 juli 2004 – DEN HAAG – Hoogte en duur van WW-uitkeringen blijven komend jaar nog buiten schot bij de bezuinigingen. Dat blijkt uit de ingrepen waarover minister Zalm (Financiën) een principe-akkoord heeft gesloten met zijn collega-ministers. Vandaag moet het kabinet instemmen met het bezuinigingspakket dat de komende jaren 750 miljoen euro moet opleveren. […]

Geen sollicitatieplicht

Door: Redactie NAB
27/02/2004

Geen sollicitatieplicht voor oudere werkloze ex-WAO’ers Voormalige WAO’ers van 57,5 jaar en ouder die recent na herkeuring geheel of gedeeltelijk in de WW zijn beland, worden niet verplicht te solliciteren. Dit heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer in een brief op 3 februari 2004 laten weten. Sinds 1 januari […]