Minister de Geus wil ontslagvergoeding beperken

Door: Redactie NAB
27/11/2003

Minister wil vergoeding bij ontslag beperken DEN HAAG (GPD) – De ontslagvergoeding die rechters aan werknemers toekennen, moet worden beperkt, vindt minister De Geus van Sociale Zaken. Hij wil wettelijk regelen hoeveel iemand meekrijgt bij ontslag, en dat moet belangrijk minder zijn dan de ‘kantonrechtersformule’. De Geus vindt de bedragen die bedrijven moeten betalen om […]

Anticumulatie WW-uitkering

Door: Marleen van Beek
27/11/2003

Kabinetsverklaring d.d. 14 oktober 2003 over de WW-uitkering. De aangekondigde “anticumulatie WW”, waardoor ontslagvergoedingen van de werkgever gekort zouden worden op de WW-uitkering van de ontslagen werknemer komt in zijn geheel te vervallen. Daardoor blijft het mogelijk de WW-uitkering aan te vullen met ontslagvergoedingen door de werkgever (individueel en collectief). Het kabinet zal geen nieuwe […]

Ontslagvergunningen

Door: Marleen van Beek
27/10/2003

Aantal ontslagvergunningen met 20 procent toegenomen Het aantal ontslagvergunningen is in het tweede kwartaal van 2003 met 20 procent toegenomen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2002. De Centra voor Werk en Inkomen verleenden in totaal 14.264 maal een vergunning. Een jaar eerder bedroeg dit aantal 11.875. Dit blijkt uit ontslaggegevens over het tweede […]

WW en bijstand

Door: Redactie NAB
27/09/2003

WW en bijstand gestegen, arbeidsongeschiktheid gedaald Het aantal WW-uitkeringen is in het vierde kwartaal van 2003 verder toegenomen. Het lag eind 2003 op 287 duizend. De WW steeg in de tweede helft van 2003 met gemiddeld 6 duizend uitkeringen per maand. Deze stijging is minder groot dan in de eerste helft van 2003. Dit blijkt […]

WW-boete

Door: Redactie NAB
27/09/2003

De Geus bereid af te zien van WW-boete DEN HAAG (ANP) – Minister De Geus van Sociale Zaken is bereid af te zien van een WW-boete voor bedrijven die oudere werknemers de laan uitsturen. Hij geeft toe aan druk van de regeringspartijen om niet met een straf te komen voor werkgevers, maar daarentegen met een […]

Ouderschapsverlof en ontslag

Door: Marleen van Beek
27/09/2003

Ouderschapsverlof geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst. Een vertegenwoordigster wilde na afloop van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof nog maar vier dagen per week werken. Haar werkgever wees dit verzoek echter af omdat hij vond dat voor haar functie een vijfdaagse werkweek noodzakelijk was. Daarop deelde de vertegenwoordigster hem mee dat zij aansluitend aan haar bevallingsverlof zes […]

Afschaffing vervolguitkering WW

Door: Redactie NAB
27/09/2003

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel waarin het recht op de zogeheten vervolguitkering, de uitkering die volgt op de WW-uitkering, komt te vervallen voor werknemers die op of na 11 augustus 2003 werkloos worden. Met de maatregel wil het kabinet werkhervatting stimuleren en […]

Gouden handdruk als afvloeiingsregeling gekort op WW

Door: Redactie NAB
19/09/2003

Begroting 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het volgende in opgenomen: In het kader van de participatiebevordering gaat het kabinet de sollicitatieplicht voor werklozen vanaf 57,5 jaar