Ouderschapsverlof en ontslag

Door: Marleen van Beek
27/09/2003

Ouderschapsverlof geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst. Een vertegenwoordigster wilde na afloop van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof nog maar vier dagen per week werken. Haar werkgever wees dit verzoek echter af omdat hij vond dat voor haar functie een vijfdaagse werkweek noodzakelijk was. Daarop deelde de vertegenwoordigster hem mee dat zij aansluitend aan haar bevallingsverlof zes […]

Afschaffing vervolguitkering WW

Door: Redactie NAB
27/09/2003

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel waarin het recht op de zogeheten vervolguitkering, de uitkering die volgt op de WW-uitkering, komt te vervallen voor werknemers die op of na 11 augustus 2003 werkloos worden. Met de maatregel wil het kabinet werkhervatting stimuleren en […]

Gouden handdruk als afvloeiingsregeling gekort op WW

Door: Redactie NAB
19/09/2003

Begroting 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het volgende in opgenomen: In het kader van de participatiebevordering gaat het kabinet de sollicitatieplicht voor werklozen vanaf 57,5 jaar