Vanaf 1 januari 2020 is er een ontslagreden aan het lijstje van bestaande ontslagredenen toegevoegd. Namelijk de cumulatiegrond oftewel de i-grond. De cumulatiegrond zorgt ervoor dat een werkgever verschillende ontslagredenen met elkaar mag combineren.

Ontslagredenen combineren

Wordt het ontslag door de werkgever aangevraagd bij de rechter, dan kreeg de werkgever voorheen alleen gelijk als er sprake was van een ‘voldragen ontslagreden’. De werkgever moest dus met een goede reden komen en ook tot in de puntjes kunnen bewijzen waarom er ontslag nodig was. Met de komst van de cumulatiegrond wordt de gang naar de rechter voor werkgevers een stukje makkelijker. Zij mogen vanaf dat moment namelijk ontslagredenen met elkaar combineren. Dus stel dat een werkgever vindt dat jij niet goed functioneert, maar hier niet genoeg bewijs voor heeft, dan kan hij daarnaast aangeven dat je ook wel heel vaak ziek bent. Kan hij voor deze twee redenen voldoende bewijs leveren, dan is de kans groot dat je toch ontslagen wordt.

De ontslagredenen die gecombineerd mogen worden zijn:

  • frequent ziekteverzuim;
  • disfunctioneren;
  • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • verstoorde arbeidsverhouding;
  • andere omstandigheden.

Een werkgever kan meerdere van deze ontslagredenen met elkaar combineren om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarbij moet de werkgever wel kunnen aantonen dat van de werkgever niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarnaast moet een werkgever nog steeds kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om een andere oplossing te zoeken. Langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomische redenen mogen bij ontslag op basis van de cumulatiegrond niet worden meegenomen als reden. Ook de ontslagreden werkweigering mag niet met andere ontslagredenen gecombineerd worden. Dit omdat werkweigering vooral plaatsvindt als er sprake is van gewetensbezwaren.

Algemene ontslagreden

De cumulatiegrond maakt het mogelijk om alle argumenten voor het ontslag op één hoop te gooien. Hierdoor zal het voor werkgevers waarschijnlijk makkelijker worden om een werknemer te ontslaan. De kans is groot dat de cumulatiegrond straks wordt gebruikt als een vrij algemene ontslagreden.

Transitievergoeding

Stapt de werkgever naar de rechter voor ontslag op grond van de cumulatiegrond, dan mag de rechter een extra transitievergoeding toekennen aan de werknemer. De extra vergoeding mag niet meer zijn van 50 procent van de transitievergoeding. Deze extra vergoeding komt dus bovenop de normale transitievergoeding. De rechter bepaald of er een extra vergoeding wordt toegekend en hoeveel dit zal zijn. Deze extra vergoeding heet de cumulatievergoeding en is in het leven geroepen als compensatie voor het feit dat je wordt ontslagen, terwijl de afzonderlijk aangedragen ontslagredenen niet voldoende zouden zijn voor ontslag. Naast de cumulatievergoeding mag een rechter ook nog een billijke vergoeding toewijzen als de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld.

Meer rechtszaken

De verwachting is dat er door de komst van deze nieuwe ontslagreden meer ontslagzaken aan de rechter zullen worden voorgelegd.

Heb jij te maken met ontslag op basis van de cumulatiegrond? Het is dan belangrijk om alle redenen die de werkgever aandraagt voor ontslag zo goed mogelijk te ontkrachten. Een advocaat kan je hierbij helpen. Op die manier kan het ontslag wellicht vermeden worden. Lukt dit niet, dan kan een advocaat je helpen om een zo hoog mogelijke cumulatievergoeding te krijgen. Heb jij hulp nodig? Wij brengen je graag in contact met de juiste specialist. Neem gratis contact met ons op.