De werkgever kan besluiten je op non-actief te stellen of te schorsen. Dit betekent dat je (tijdelijk) niet mag werken. Non-actiefstelling mag alleen als de werkgever hier een goede reden voor heeft. Dit is bijvoorbeeld als de werknemer verdacht wordt van diefstal, fraude of ontoelaatbaar gedrag. De werkgever heeft tijd nodig om het gedrag van de werknemer nader te onderzoeken. Dit kan in de periode dat de werknemer op non-actief wordt gesteld. Ook kan het zo zijn dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, waardoor de werkgever de werknemer niet meer op de werkvloer wil hebben. Meestal loopt een non-actiefstelling uit op ontslag.

Loonstop bij op non-actief stelling

In het geval van een op non-actief stelling of schorsing mag de werkgever alleen je loonbetaling stopzetten als dat in je arbeidsovereenkomst is afgesproken. Staat hierover niets in de arbeidsovereenkomst, dan moet jouw loon gewoon worden doorbetaald.

Teken niets als je op non-actief gesteld of geschorst bent! Het is belangrijk om zo snel mogelijk een ontslagspecialist in de arm te nemen. Hij kan de op non-actief stelling of schorsing voor jou ongedaan laten maken in een kortgedingprocedure.

Let op: Schorsing en op non-actief stelling houden juridisch gezien hetzelfde in. Vanaf nu wordt op deze pagina alleen gesproken over op non-actief stelling. Hiermee wordt dus ook schorsing bedoeld.

Gevolgen van een op non-actief stelling

Wanneer je als werknemer op non-actief bent gesteld moet de werkgever in eerste instantie jouw loon doorbetalen. Staat in jouw arbeidsovereenkomst dat je geen recht hebt op salaris wanneer je op non-actief wordt gesteld? In dit geval hoeft de werkgever je loon niet door te betalen.

Let op: Staat alleen in het bedrijfsreglement of de CAO – en dus niet in jouw arbeidsovereenkomst – dat je geen recht hebt op salaris wanneer je op non-actief wordt gesteld? De werkgever is dan wél verplicht je loon door te betalen!

Of je de leaseauto nog mag gebruiken, hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt in het autoreglement of het arbeidsovereenkomst. Laat je vrijblijvend terugbellen door een deskundige als het onduidelijk is of je gebruik mag maken van je leaseauto tijdens de periode van je op non-actief stelling.

Op non-actief stelling ongedaan maken in kortgedingprocedure

Teken niets als jouw werkgever je op non-actief stelt! Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging. Het is verstandig de werkgever in een brief te laten weten dat je beschikbaar blijft voor werkzaamheden en dat je wil dat het loon wordt doorbetaald. Zorg verder dat je snel in actie komt. Schakel daarom een ontslagspecialist in.

Wanneer je op non-actief wordt gesteld naar aanleiding van verwijtbaar gedrag, is het vrijwel zeker dat de werkgever tot ontslag overgaat. De reden van de op non-actief stelling wordt in een kortgedingprocedure door een rechter beoordeeld. Oordeelt de rechter dat de op non-actief stelling onterecht is, dan moet de werkgever je weer jouw werk laten doen en het loon doorbetalen. Het is niet altijd mogelijk gewoon weer aan het werk te gaan. Bij een verstoorde arbeidsrelatie kan je via een ontslagspecialist proberen een ontslagvergoeding van jouw werkgever te krijgen.

Tip: Zoek zo snel mogelijk hulp van een ontslagdeskundige. Daarmee voorkom je dat je de indruk wekt akkoord te gaan met de op non-actief stelling!