“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Op non-actief stelling en schorsing

  • Schorsing of op non-actiefstelling mag alleen met een goede reden!
  • Een loonstop mag alleen als dit in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.
  • Neem altijd een arbeidsjurist in de arm bij non-actiefstelling!
9,3
Klanten vertellen

347 beoordelingen

De werkgever kan besluiten je op non-actief te stellen of te schorsen. Dit betekent dat je (tijdelijk) niet mag werken. Non-actiefstelling of schorsen mag alleen als de werkgever hier een goede reden voor heeft. Dit is bijvoorbeeld als de werknemer verdacht wordt van diefstal, fraude of ontoelaatbaar gedrag. De werkgever heeft tijd nodig om het gedrag van de werknemer verder te onderzoeken. Ook kan het zo zijn dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, waardoor de werkgever de werknemer niet meer op de werkvloer wil hebben. Meestal loopt een non-actiefstelling uit op ontslag.

Loonstop bij op non-actief stelling

In het geval van een op non-actief stelling of schorsing mag de werkgever je loonbetaling alleen stopzetten als dat in je arbeidsovereenkomst is afgesproken. Staat hierover niets in de arbeidsovereenkomst, dan moet jouw loon gewoon worden doorbetaald. Teken niets als je op non-actief gesteld of geschorst bent! Het is belangrijk om zo snel mogelijk een ontslagspecialist in de arm te nemen. Deze kan de op non-actief stelling of schorsing voor jou ongedaan laten maken in een kortgedingprocedure.

Let op:
De woorden schorsing en op non-actief stelling betekenen eigenlijk hetzelfde. Vanaf nu gebruiken wij verder op deze pagina alleen nog de term op non-actief stelling. Hiermee wordt dus ook schorsing bedoeld.

Gevolgen van een op non-actief stelling

Wanneer je als werknemer op non-actief bent gesteld, moet de werkgever het loon normaal gesproken gewoon doorbetalen. Staat in jouw arbeidsovereenkomst dat je geen recht hebt op salaris wanneer je op non-actief wordt gesteld? In dit geval hoeft de werkgever je loon niet door te betalen. Heb jij geen recht meer op loon, dan is het zeker verstandig om direct actie te ondernemen en de non-actiefstelling te laten opheffen. Een goede arbeidsjurist kan hierbij helpen.

Let op:
Soms staat er alleen in het bedrijfsreglement of in de CAO dat loon niet wordt doorbetaald bij non-actiefstelling. Dit is niet genoeg. Het moet ook benoemd worden in de arbeidsovereenkomst. Staat dit er niet in, dan moet de werkgever je gewoon doorbetalen!

Heb je een leaseauto van de zaak, dan is het nog even de vraag of je deze nog mag gebruiken als je op non-actief bent gesteld. Dit hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt in het autoreglement of in de arbeidsovereenkomst. Laat je vrijblijvend terugbellen door een deskundige als het onduidelijk is of je gebruik mag maken van je leaseauto tijdens de periode van je op non-actief stelling.

Op non-actief stelling ongedaan maken in kortgedingprocedure

Teken niets als jouw werkgever je op non-actief stelt! Vraag wel altijd om een schriftelijke bevestiging. Het is verstandig de werkgever in een brief te laten weten dat je beschikbaar blijft voor werkzaamheden en dat je wil dat het loon wordt doorbetaald. Zorg verder dat je snel in actie komt. Schakel daarom direct een ontslagspecialist in. Een specialist kan je helpen bij het starten van een kortgedingprocedure.

Als je op non-actief wordt gesteld vanwege verwijtbaar gedrag, is de kans heel groot dat de werkgever tot ontslag overgaat. Pas hierbij goed op dat je wel je recht op een WW-uitkering kunt behouden. Een arbeidsjurist kan ervoor zorgen dat je hier zo goed mogelijk uitkomt. Ben je het niet eens met de non-actiefstelling, dan kun je een kortgedingprocedure starten om dit ongedaan te maken. De rechter beoordeelt of de non-actiefstelling onredelijk is of niet. Krijg je gelijk, dan moet de werkgever je je werk gewoon weer laten doen en je loon doorbetalen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat door dit hele gedoe de arbeidsrelatie zo is verstoord dat je hier eigenlijk niet meer wil of kan werken. Bij een verstoorde arbeidsrelatie kan je via een ontslagspecialist proberen een ontslagvergoeding van jouw werkgever te krijgen.

Tip:
Zoek zo snel mogelijk hulp van een ontslagdeskundige. Deze kan je helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen en ervoor zorgen dat je je recht op een WW-uitkering kunt behouden.

Meer informatie