Als je op staande voet wordt ontslagen, is het verstandig om dit altijd aan te vechten. Het ontslag op staande voet kan namelijk onterecht gegeven zijn. Laat je bij het aanvechten van ontslag altijd bijstaan door een ontslagspecialist!

Als je besluit om jouw ontslag op staande voet niet aan te vechten, ben je verwijtbaar werkloos. Dit heeft tot gevolg dat je geen WW-uitkering krijgt. Bovendien loop je het risico gekort te worden op jouw bijstandsuitkering. Vaak is het mogelijk om ervoor te zorgen dat er een andere vorm van ontslag wordt gehanteerd, waardoor je in ieder geval je recht op een uitkering kan behouden.

Je wordt verwijtbaar werkloos

Wanneer je geen actie onderneemt, wordt er aangenomen dat je het terecht vindt dat je op staande voet ontslagen bent. Instanties als het UWV en de gemeente beschouwen jouw werkloosheid dan als verwijtbaar. Het wordt dan als jouw eigen schuld gezien dat je ontslagen bent.  Als je verwijtbaar werkloos bent, heeft dit grote gevolgen voor jouw inkomsten. Tenzij je een andere baan hebt gevonden, zal jouw inkomen flink teruglopen. Je hebt namelijk geen recht op een WW-uitkering. Daarnaast kan je zelfs gekort worden op jouw bijstandsuitkering. De uitkeringen zijn namelijk alleen bedoeld als vangnet voor mensen die buiten hun schuld om werkloos worden.

Ontslag op staande voet onterecht?

Ontslag op staande voet wordt vaak verkeerd toegepast door werkgevers. Ze houden zich niet aan de regels die voor dit ontslag gelden, of passen de dringende reden verkeerd toe. Je kunt binnen twee maanden na jouw ontslag op staande voet nog een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslag. Je ontslag is in de volgende situaties mogelijk vernietigbaar:

  • er was geen sprake van een dringende reden
  • de dringende reden is je niet direct meegedeeld
  • het ontslag op staande voet is niet onverwijld gegeven
  • de werkgever heeft geen bewijs

Het eerste wat je moet doen is jouw werkgever een zogenaamde protestbrief sturen. Het versturen van deze brief is vaak slechts een formaliteit, voordat je de stap naar de rechter neemt. In de protestbrief moet je een aantal zaken behandelen. Zo moet je aangeven dat je van mening bent dat je ontslag op staande voet onterecht is en dat daarom de arbeidsovereenkomst nog bestaat. Daarnaast moet je aangeven dat je verwacht dat jouw loon wordt doorbetaald en dat je je beschikbaar stelt voor werk.

Kortgedingprocedure starten

De werkgever zal waarschijnlijk geen gehoor geven aan jouw protestbrief en de loonbetaling niet hervatten. Als dit gebeurt kom je in een hele vervelende situatie. Je hebt dan geen recht op een WW-uitkering. Omdat je voorlopig verwijtbaar werkloos bent, kan je zelfs gekort worden op je bijstandsuitkering. De financiële gevolgen zijn dus enorm! Je kan nu twee dingen doen. Zo kun je naar de kantonrechter gaan om je ontslag op staande voet aan te vechten.

In de kortgedingprocedure verzoek je de kantonrechter om het ontslag op staande voet ongeldig te verklaren. Bovendien kan je de rechter vragen om de werkgever te verplichten jouw loon door te betalen. De kantonrechter moet alle omstandigheden van het ontslag in overweging nemen bij de beslissing, zoals de aard van het dienstverband, de dringende reden, de ernst van die dringende reden en de gevolgen. De rechter neemt binnen enkele weken een beslissing.

Tip: Ook wanneer jouw ontslag onterecht is, kan je met de juiste juridische hulp proberen jouw recht op een WW-uitkering veilig te stellen.

Schikken na ontslag op staande voet

Voordat de rechter een beslissing neemt, kan jij zelf of de werkgever het initiatief nemen om er toch nog onderling uit te komen. Zo wordt voorkomen dat de rechter een beslissing moet nemen. Dat kan gunstig voor je uitpakken, want tenslotte kan je invloed uitoefenen op deze schikking.

Bij een schikking wordt er vaak voor gekozen om het ontslag op staande voet om te zetten naar een neutraal ontslag. Bij een neutraal ontslag kan je proberen om jouw recht op WW veilig te stellen. Afhankelijk van de omstandigheden kan er zelfs nog een ontslagvergoeding bepaald worden.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een andere manier om tot een oplossing te komen is het inschakelen van een jurist of advocaat, die namens jou gaat onderhandelen met de werkgever. Hierbij zal hij/zij proberen om het ontslag op staande voet om te draaien naar een andere vorm van ontslag, zodat jij in ieder geval je recht op een uitkering kan behouden. Jullie gaan dan met wederzijds goedvinden uit elkaar.

Wat kunnen wij voor je doen?

Ontslag op staande voet krijgen gebeurt altijd onverwacht. Je zult flink schrikken. Dat is zeker het geval als je van mening bent dat je ontslag onterecht is. Wil je jouw ontslag op staande voet aanvechten? Wij kunnen je vrijblijvend helpen, zodat je weet wat je het beste kunt doen. Bel ons op 0900 4455600 (40 cent per minuut).