Als je een conflict hebt op je werk of met je werkgever en je komt er niet uit, dan kun je naar de rechter stappen. Een normale procedure duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Als je op (hele) korte termijn een uitspraak wilt over jouw zaak, dan kun je ook een kort geding starten. In een kort geding krijg je na de zitting binnen twee weken een uitspraak en soms zelfs sneller (als het moet dezelfde dag). Er moet wel een reden zijn waarom er een snelle beslissing nodig is. De rechter beoordeelt of de zaak spoedeisend is en geschikt is voor een kort geding. De rechter in kort geding (de Voorzieningenrechter) kan in kort geding geen definitieve uitspraak doen. Hij doet eigenlijk een voorlopige uitspraak waarbij hij rekening houdt met een mogelijke uitspraak bij een normale procedure (dit heet een bodemprocedure).

Wanneer kan je een kort geding starten?

Hieronder wat voorbeelden waarbij je een kort geding kan starten:

  1. Loonvordering
  2. Ziekteverzuim
  3. Ontslag op staande voet
  4. Non-actief of schorsing
  5. Oneens met een functiewijziging
  6. Geschil concurrentiebeding

Loonvordering

Je werkgever is plotseling gestopt met het betalen van je loon. Aanleiding is bijvoorbeeld een conflict wegens ziekteverzuim of een ontslag op staande voet. Bij een onverwachte loonstop is al snel sprake van een spoedeisend belang. Als je geen loon meer betaald krijgt, kun je aardig in de problemen komen, want je vaste lasten lopen gewoon door. Er is dus een snelle beslissing van de rechter nodig. In kort geding kun je bij de rechter jouw loon vorderen. 

2. Ziekteverzuim

Je werkgever betaalt je geen loon, omdat hij bijvoorbeeld niet gelooft dat je echt ziek bent. Of je werkgever vindt dat je niet voldoende aan je re-integratie meewerkt.

3. Ontslag op staande voet

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet aan nogal wat strenge wettelijke voorwaarden zijn voldaan. Vaak blijkt een ontslag op staande voet bij een rechter geen stand te kunnen houden. Reageer bij een ontslag op staande voet dan ook meteen met een loonvordering in kort geding. De rechter in kort geding kan het ontslag op staande voet niet terugdraaien. Hij kan alleen een uitspraak doen over het betalen van je loon. Voor het terugdraaien van je ontslag moet je echt naar de kantonrechter en een bodemprocedure starten. Let erop dat je dit uiterlijk binnen twee maanden na je ontslag op staande voet je zaak indient bij de rechtbank. Ben je te laat, dan is je ontslag op staande voet niet meer terug te draaien! Je werkgever kan ook om andere redenen van mening zijn dat hij je ineens geen loon meer hoeft te betalen. Heb je te maken met een plotselinge loonstop? Of ben je op staande voet ontslagen? Leg je daar niet zomaar bij neer. Wij helpen je bij alle juridische arbeidskwesties. Neem vrijblijvend contact met ons op om je te adviseren.

4. Non-actief of schorsing

Wanneer jouw werknemer je op non-actief zet of schorst mag je (tijdelijk) jouw werkzaamheden niet meer uitvoeren. De werkgever moet hier een goede reden voor hebben en het mag niet te lang duren. Jouw werkgever moet je loon doorbetalen in deze periode tenzij er afwijkende afspraken in je cao of arbeidsovereenkomst staan.

5. Oneens met een functiewijziging

Soms komt het voor dat een werkgever een werknemer een andere functie wil geven. Dit kan doordat de organisatie verandert of doordat een werknemer niet functioneert. Op zich kan dit alleen als jij het daarmee eens bent. In jouw contract of cao kan staan dat de arbeidsvoorwaarden zonder jouw toestemming gewijzigd mogen worden. Er moet wel sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang. En bij disfunctioneren moet er een verbetertraject aan vooraf zijn gegaan.

6. Geschil concurrentiebeding

Probeer eerst te overleggen met jouw werkgever over het laten vervallen van de concurrentiebeding. Wanneer dit niet lukt kan je aan de rechter vragen om het concurrentiebeding te schorsen of op te heffen.

Hoe verloopt een kort geding?

Dagvaarding

Allereerst moet jij (of een jurist of advocaat) een conceptdagvaarding opstellen. Hierin beschrijf je voor de rechter de gebeurtenissen en onderbouw je je verhaal met bewijs. Je vraagt de rechter om snel een dag en tijdstip te bepalen waarop de mondelinge behandeling van het kort geding zal plaatsvinden. Je vult daarna op rechtspraak.nl een aanvraagformulier kort geding kanton in. De rechtbank geef je daarna de datum voor een zitting door. Deze datum komt om de dagvaarding te staan voor de tegenpartij.Alleen een deurwaarder mag een dagvaarding overhandigen (betekenen) aan de tegenpartij. Jij en de tegenpartij krijgen dan een uitnodiging voor de zitting. Komt de tegenpartij niet opdagen dan stelt de rechter jou vaak uiteindelijk in het gelijk in het verstekvonnis. De rechter houdt dan geen rekening met de mening van de wederpartij. De wederpartij kan binnen vier weken na datum verstekvonnis hier alsnog bezwaar tegen maken middels een verzetdagvaarding.

Mondeling behandeling

De zitting bij de rechter vindt binnen vier weken plaats. Je kunt tijdens de zitting zelf het woord voeren echter het is vaak beter om een jurist of advocaat dit te laten doen. Zij hebben de kennis en weten hoe het werkt in de rechtbank. Voor jou is het vaak de eerste keer en kan je door de spanning dingen vergeten. Soms gaat de werkgever al tijdens de zitting alsnog tot betaling akkoord of wordt een schikkingsregeling bereikt.

Vonnis en executie

In een kort geding krijg je na de zitting binnen twee weken een uitspraak van de rechter en soms zelfs sneller (als het moet dezelfde dag). De rechter wijst vonnis. Tegen een vonnis in kort geding kan binnen vier weken na de uitspraak hoger beroep worden ingesteld. Ook in hoger beroep zal dan echter de spoedeisendheid aangetoond moeten worden. Daarnaast kun je een normale rechtszaak (bodemprocedure) starten.

Juridische hulp arbeidszaken

Onthoud altijd dat je er niet alleen voor staat. Bel ons vrijblijvend voor advies en juridische hulp.