“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vaststellingsovereenkomst

 • Krijg jij van jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst?
 • Laat je VSO gratis door ons controleren!
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken die je samen met de werkgever hebt gemaakt over het ontslag. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst, ontslagregeling of afvloeiingsregeling genoemd. Ga je allebei akkoord, dan heet dit ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. Laat jouw vaststellingsovereenkomst altijd gratis  controleren door een van onze juristen. Zo ben je ervan verzekerd dat alles juridisch goed geregeld is en je geen problemen krijgt. Ook kan onze jurist betere voorwaarden uitonderhandelen! Dit alles kost jou niets!

Tip:
Vul je gegevens in en onze juristen controleren jouw vaststellingsovereenkomst vrijblijvend!

Tekenen vaststellingsovereenkomst niet zonder risico

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst is niet zonder risico. Er zijn een aantal punten waar je goed op moet letten. Klopt de overeenkomst op bepaalde punten toch niet, dan kan dat grote gevolgen hebben. Mocht je twijfels hebben over jouw overeenkomst bel ons dan op werkdagen gerust even op. Wij zijn tussen 9.00-17.15 bereikbaar op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Daarnaast kunnen wij ook vrijblijvend jouw vaststellingsovereenkomst voor je nakijken. Zo weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt!

Belangrijke punten vaststellingsovereenkomst

Let goed op de volgende punten in de overeenkomst. Dit zijn zaken die grote gevolgen kunnen hebben.

 1. Reden van ontslag
 2. Opzegtermijn
 3. Transitievergoeding
 4. Vrijstelling van werkzaamheden
 5. Vakantiedagen en overuren
 6. Bedrijfsmiddelen
 7. Concurrentiebeding
 8. Relatiebeding
 9. Studiekostenbeding
 10. Getuigschrift
 11. Finale kwijting
 12. Vergoeding juridische kosten
Tip:
Onze juristen controleren jouw VSO gratis. Maak hier direct gebruik van!

1. Reden van ontslag in vaststellingsovereenkomst

Uit de vaststellingsovereenkomst mag op geen enkele manier blijken dat jou iets te verwijten valt met betrekking tot de reden van het ontslag. Is dit wel het geval en wordt als het ware de schuld in jouw schoenen geschoven, dan kan dit ervoor zorgen dat je geen WW-uitkering krijgt.

Staat er bijvoorbeeld dat het ontslag is gegeven omdat de werknemer zijn werk niet goed deed, dan kun je rekenen op problemen met het UWV. Let hier goed op. Ook moet duidelijk in de overeenkomst staan dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt.

2. Opzegtermijn vaststellingsovereenkomst

Als de werkgever je ontslaat moet hij zich houden aan de wettelijke opzegtermijn. Dit geldt niet bij ontslag in de proeftijd en ontslag op staande voet. Als de werkgever zich niet aan deze wettelijke opzegtermijn houdt en je gaat wel akkoord, kan dit problemen opleveren met het aanvragen van een WW-uitkering.

Het UWV zal de opzegtermijn wel toepassen, waardoor je misschien wel een maand zonder inkomen zit. De opzegtermijn staat meestal in de arbeidsovereenkomst of in de CAO. Is dit niet het geval dan kun je uitgaan van de volgende wettelijke opzegtermijn:

 • Korter dan 5 jaar in dienst: 1 maand
 • Tussen de 5 en 10 jaar in dienst: 2 maanden
 • Tussen de 10 en 15 jaar in dienst: 3 maanden
 • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden

3. Vaststellingsovereenkomst en de transitievergoeding

In de vaststellingsovereenkomst staat ook welke transitievergoeding je mee krijgt. Dit is een soort ontslagvergoeding. Daarnaast staat erin op welke manier deze wordt uitbetaald.

De hoogte van de transitievergoeding kun je hier berekenen. De uitkomst van deze berekening is een leidraad. Over het uiteindelijke bedrag valt goed te onderhandelen. In de onderhandelingen met de werkgever kun je samen besluiten af te wijken van de transitievergoeding en zou je ook de kantonrechtersformule kunnen gebruiken om de ontslagvergoeding te berekenen.

Je kan ervoor kiezen om zelf met de werkgever te onderhandelen over de vergoeding die je meekrijgt, maar het kan ook zeker slim zijn om deze onderhandelingen te laten doen door een jurist of advocaat. Zij weten precies hoe je dit soort dingen aan moet pakken en hoever zij kunnen gaan. Wil jij contact met een specialist op dit gebied om jou te helpen bij de onderhandelingen? Neem dan gerust even contact met ons op!

4. Vrijstelling van werkzaamheden

Spreek af of je doorwerkt tot je laatste werkdag of dat je wordt vrijgesteld van arbeid met behoud van loon. Dit betekent dat je tot de daadwerkelijke ontslagdatum niet meer hoeft te komen werken, maar dat je wel gewoon je salaris ontvangt.

Deze vrijstelling is vrij gebruikelijk. Het geeft jou als werknemer de kans om alvast op zoek te gaan naar een nieuwe baan en voor de werkgever is het prettig om te weten dat er geen negatieve sfeer op de werkvloer heerst. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je jouw werk goed overdraagt en achterlaat voor je vrijgesteld wordt van jouw werkzaamheden.

Voorbeeld uit de praktijk

Chris werkt ondertussen alweer 8 jaar bij een drukkerij. Het gaat niet zo goed met het bedrijf en het werk van Chris is de afgelopen jaren erg veranderd. Hij heeft het niet zo erg meer naar zijn zin en wil graag een eigen bedrijfje gaan beginnen. Hij gaat in overleg met de werkgever en vertelt wat zijn plannen zijn.

De werkgever stelt voor om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Zo kan Chris zijn recht op WW behouden en kan hij zich helemaal richten op zijn nieuwe bedrijf. Zij gaan samen om tafel en onderhandelen over de transitievergoeding. Uiteindelijk komt de werkgever met een voorstel waar Chris zich goed in kan vinden. De vaststellingsovereenkomst wordt getekend en twee maanden later kan Chris aan de slag met zijn nieuwe uitdaging.

Wil jij zeker weten dat het document dat de werkgever heeft opgesteld juridisch klopt? Laat het dan altijd nakijken! Alleen zo weet je zeker dat je straks een uitkering kunt krijgen. Onze specialisten controleren gratis jouw vaststellingsovereenkomst.

5. Vakantiedagen en overuren

Laat in je vaststellingsovereenkomst opnemen wat er gebeurt met jouw overuren en de vakantiedagen die je over hebt. Worden deze uitbetaald of niet? Heb je bijvoorbeeld een dertiende maand of aandelen, dan maak je hier ook gezamenlijk afspraken over.

6. Bedrijfsmiddelen

Maak je gebruik van een auto van de zaak of bijvoorbeeld een laptop of telefoon? Maak dan met de werkgever duidelijke afspraken over wanneer je deze moet inleveren. Natuurlijk kan een laptop van de zaak ook deel van de onderhandelingen worden.

7. Concurrentiebeding in vaststellingsovereenkomst

In sommige arbeidscontracten staat een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding kan nogal wat gevolgen hebben in de zoektocht naar een nieuwe baan. Het kan je mogelijkheden behoorlijk beperken. Het is dan ook belangrijk dit te bespreken bij je ontslag. Zet de gemaakte afspraken over het concurrentiebeding in de vaststellingsovereenkomst.

8. Relatiebeding

Staat in jouw vaststellingsovereenkomst dat jouw relatiebeding in stand blijft? Dan is het tijd om actie te ondernemen. 

Een relatiebeding houdt in dat je geen contact mag onderhouden met relaties van je werkgever zodra je uit dienst bent. Bijvoorbeeld met leveranciers en klanten. Het betekent ook dat je niet mag werken bij relaties van je werkgever. Je merkt het al: het in stand houden van zo’n relatiebeding beperkt je in je mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden. Want hoe weet jij nu wie allemaal relaties van je werkgever zijn? Voor je het weet legt je (ex) werkgever je een boete op.

Het beste is om je relatiebeding te laten vervallen bij het eindigen van je dienstverband. Echter als je werkgever hier niets van wilt weten, zijn er ook andere mogelijkheden. Onze juristen helpen je hiermee. Zij laten zo gunstig mogelijke voorwaarden in je vaststellingsovereenkomst opnemen. Heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen? Neem contact op met ons voor een eerste gratis WW-check.

9. Studiekostenbeding

Heb jij een studie gevolgd tijdens jouw werk en werd betaald door jouw baas? Dan is het belangrijk dat in jouw VSO staat vermeld dat je deze niet terug hoeft te betalen. Maak je deze afspraak niet, dan kan het zijn dat deze achteraf wordt verrekend met jouw eindafrekening. En dat is natuurlijk geen leuke verrassing.

10. Getuigschrift in vaststellingsovereenkomst

Vraag je werkgever altijd om een getuigschrift. De werkgever is verplicht deze af te geven. Het is echter niet verplicht om een positief getuigschrift te geven. Je kunt in je vaststellingsovereenkomst laten vastleggen dat er een positief getuigschrift wordt afgegeven.

11. Finale kwijting

Teken je jouw vaststellingsovereenkomst, dan teken je ook voor finale kwijting. Dit betekent dat je na de betaling van alles wat in de overeenkomst staat genoemd niets meer van elkaar te vorderen hebt. Ga je dus akkoord en bedenk je je ineens dat je nog aanspraak kunt maken op een gedeeltelijke bonus en staat dit niet in het document, dan heb je dus pech. Teken dus niet te snel!

12. Vergoeding juridische kosten

Laat je vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een specialist. Zo weet je zeker dat alles klopt, dat je krijgt waar je recht op hebt en dat je straks een uitkering kunt krijgen. Wij kunnen jouw VSO gratis checken, zodat je zeker weet dat je zonder problemen akkoord kunt gaan.

Soms moet er nog onderhandeld worden over bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding of andere ontslagvoorwaarden of voldoet het document niet aan de eisen, waardoor jouw recht op een ww-uitkering in gevaar komt. Een specialist kan je hierbij helpen. Dit zal de nodige kosten met zich meebrengen. Veel werkgevers bieden een vergoeding van juridische kosten om het voorstel te laten nakijken. Staat dit niet in het voorstel, informeer dan bij de werkgever of hij hier een bedrag beschikbaar voor wil stellen. Zorg dat dit wordt opgenomen in jouw vaststellingsovereenkomst. Lukt dit niet, dan zal de specialist ook altijd proberen zijn/haar kosten uit te onderhandelen.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

De manier waarop een voorstel op papier wordt gezet is heel belangrijk. Er mogen geen fouten in staan. Als er fouten in staan kan dit gevolgen hebben voor je WW-uitkering. Laat de vaststellingsovereenkomst dan ook altijd nakijken. Wij kunnen je hier bij helpen. Onze specialisten controleren gratis en vrijblijvend jouw vaststellingsovereenkomst. Maak hier gebruik van zodat je zeker weet dat je krijgt waar je recht op hebt. Heb je nog vragen? Bel ons dan gerust of bekijk de veelgestelde vragen.

Bedenktijd

Het gebeurt regelmatig dat werknemers door werkgevers onder druk worden gezet om te tekenen. Je krijgt een voorstel onder je neus geschoven met het verzoek om meteen even je handtekening te zetten. Niet netjes en je bent ook echt niet verplicht om te tekenen.

Teken je de vaststellingsovereenkomst toch, maar heb je hier later toch spijt van? Je hebt na het tekenen officieel nog twee weken bedenktijd en kunt het voorstel in die twee weken alsnog nietig laten verklaren.

Touwtjes in handen

Het klinkt misschien gek (want zo voelt het niet), maar als werknemer heb je bij ontslag met wederzijds goedvinden eigenlijk de touwtjes in handen. Teken je niet, dan kan de werkgever vaak verder ook niet zoveel. Laat je niet opjutten en neem de tijd om tot goede afspraken te komen. Het gaat immers om je toekomst.

Krijg ik een vaststellingsovereenkomst als ik zelf ontslag neem?

In beginsel is dit antwoord nee. Wanneer je jouw baan niet meer leuk vindt en je zelf weg wil, dan moet je in principe zelf ontslag nemen. Je krijgt dan geen vaststellingsovereenkomst. Wanneer je zelf ontslag neemt heb je geen recht op een WW-uitkering. Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet de werkgever het initiatief hebben genomen om het dienstverband te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst. Als jij jouw werk niet leuk meer vindt kan je immers een andere baan zoeken en vervolgens zelf ontslag nemen, zodat je het sociale zekerheidsstelsel niet onnodig belast.

Soms wil je ontslag nemen omdat er op het werk dingen zijn gebeurd waardoor je weg wil. In sommige situaties kan je dan alsnog met behulp van een vaststellingsovereenkomst uit elkaar. Je denkt misschien dat je dan een slechte onderhandelingspositie hebt, omdat je zelf hebt aangegeven dat je weg wil. Echter hoeft dit niet zo te zijn als er dingen op werk zijn gebeurd die maken dat er geen sprake is van goed werkgeverschap. In dat geval zullen wij in gesprek met jou de aanleiding van de situatie beoordelen. Wij geven dan direct aan of wij verwachten of wij betere voorwaarden kunnen uit onderhandelen bij jouw werkgever. Zoals hiervoor aangegeven moet de vaststellingsovereenkomst ook aan een aantal juridische vereisten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. Hier helpen wij jou ook graag bij. Wij kunnen dan alsnog de onderhandeling voor jou oppakken.

Belangrijke punten vaststellingsovereenkomst ontslag nemen

Let extra goed op onderstaande punten als je zelf ontslag neemt en met een VSO uit elkaar gaat: 

 • Ontslagreden. Uit de reden van het ontslag die in de overeenkomst staat, mag niet blijken dat jou iets te verwijten valt. Met andere woorden: in jouw vaststellingsovereenkomst mag niet in staan dat jij zelf ontslag hebt genomen. Is dit wel het geval dan loop je risico dat je geen WW-uitkering krijgt.
 • Opzegtermijn. Er bestaat een wettelijke opzegtermijn. De werkgever is verplicht zich hieraan te houden. Doet hij dit niet, dan kan dit problemen geven bij het aanvragen van de WW-uitkering.
 • Concurrentiebeding. Sommige werknemers hebben in hun arbeidscontract een concurrentiebeding staan. Als een concurrentiebeding van kracht blijft, kan dit je problemen geven wanneer je gaat solliciteren. Misschien heb jij al een nieuwe baan en neem je daarom ontslag. Bespreek met je werkgever de inhoud van het concurrentiebeding. In overleg kan deze verwijderd of versoepeld worden. Laat dit altijd op papier zetten.

Hulp nodig?

Heb jij te maken met (dreigend) ontslag of heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wil je deze graag even samen met iemand doorspreken? Onze juridische medewerkers staan voor je klaar om vrijblijvend je vragen te beantwoorden. Zij geven je tips en adviezen waar je mee verder kunt. Neem gerust even contact op.

Meer informatie