Aan het einde van jouw dienstverband moet je van de werkgever een financiële eindafrekening krijgen. Op die eindafrekening staat op welke financiën je nog recht hebt na het einde van jouw dienstverband. Daarnaast kan de eindafrekening vermelden wat je eventueel nog aan jouw werkgever moet betalen.

Eindafrekening bij einde dienstverband

Mogelijke zaken die de werkgever nog aan jou moet uitbetalen:

 • openstaand salaris
 • transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding)
 • niet-opgenomen vakantiedagen
 • vakantietoeslag
 • dertiende maand of eindejaarsuitkering
 • bonus, provisie of een andere variabele beloning
 • openstaande onkostendeclaraties

Tip: Is jouw dienstverband beëindigd door ontslag? Ga altijd na of jouw ontslag gebaseerd is op een geldige ontslagreden.

Is jouw werkgever te laat met het betalen? Start dan een kortgedingprocedure om jouw loon te vorderen.

Schuld bij einde dienstverband

Verder kunnen op de eindafrekening zaken staan die je nog verschuldigd bent aan jouw werkgever:

 • voorschotten op loon
 • voorschotten op vakantietoeslag
 • te veel opgenomen vakantiedagen
 • schadevergoeding (bijvoorbeeld voor schade aan de leaseauto)
 • opleidingskosten (omdat je voor een bepaalde datum uit dienst bent getreden)
 • personeelslening

Heb je het idee dat de eindafrekening die je hebt gekregen niet juist is? Krijg je bijvoorbeeld geen transitievergoeding, terwijl je wel langer dan twee jaar in dienst bent? Neem dan gerust even contact op met onze medewerkers. Zij helpen je graag verder.