“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Reorganisatie ontslag

  • Bij een reorganisatie moeten eerst tijdelijke en ingehuurde werknemers worden ontslagen.
  • Bij ontslag van twintig mensen of meer is een sociaal plan verplicht.
  • Is het afspiegelingsbeginsel goed toegepast? Misschien mag jij wel helemaal niet ontslagen worden!
9,4
Klanten vertellen

683 beoordelingen

Lees voor

Gaat het economisch niet zo goed, dan moeten bedrijven soms reorganiseren. Meestal heeft dit gevolgen voor de werknemers. Moeten er mensen uit, dan moeten bedrijven eerst afscheid nemen van de mensen met een tijdelijk contract  en ingehuurde krachten (bijvoorbeeld uitzendkrachten). Helaas is dit vaak niet voldoende en komen hierna de werknemers met een vast contract aan de beurt. Ook in economisch goede tijden reorganiseren bedrijven om hun bedrijf nog winstgevender en slagvaardiger te maken.

Tip:
Bij een reorganisatie moet de werkgever eerst afscheid nemen van werknemers met een tijdelijk contract en ingehuurd personeel (bijvoorbeeld uitzendkrachten). Pas hierna mogen de werknemers met een vast contract ontslagen worden.
Houdt de werkgever zich hier niet aan? Trek dan aan de bel!

Wanneer is er sprake van reorganisatie ontslag?

Een voorbeeld van reorganisatie ontslag is, als een bedrijf structureel in een slechte financiële situatie verkeerd en hierdoor moet reorganiseren. Voor het voortbestaan van het bedrijf en om de overige banen te behouden ziet de werkgever geen andere oplossing.

De werkgever heeft meerdere mogelijkheden voor het reorganiseren van zijn bedrijf. Voor jou als werknemer kan dit betekenen, dat:

  • je een andere functie krijgt;
  • je wordt overgeplaatst;
  • je opnieuw moet solliciteren naar je eigen baan;
  • je wordt begeleid bij het vinden van een nieuwe baan (outplacement);
  • de secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen;
  • je wordt ontslagen.

Reorganisatie ontslag via UWV

Voor een reorganisatie ontslag moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Hierbij moet de werkgever bedrijfseconomische reden aantonen aan de hand van de financiële gegevens van het bedrijf. Daarnaast moet de werkgever via het afspiegelingsbeginsel bepalen voor welke werknemers het ontslag geldt. Hij kan dus niet zelf kiezen wie er ontslagen worden. Moeten er meer dan twintig werknemer uit, dan is het een collectief ontslag. In dat geval moet er een Sociaal Plan worden opgesteld. Hierin wordt de afvloeiingsregeling op genomen.

Bezwaar maken tegen ontslag bij reorganisatie

Als de werkgever het ontslagverzoek indient bij het UWV WERKbedrijf, dan ontvang jij ook een kopie van de ontslagaanvraag. Ben je het niet eens met het ontslag, dan heb je twee weken de tijd om bezwaar te maken. Het UWV  bekijkt jouw verhaal en neemt vervolgens een besluit. Ben je het niet eens met het besluit van het UWV, dan kun je hiertegen in hoger beroep.

Reorganisatie ontslag aanvechten

Heb je te maken met ontslag vanwege een reorganisatie, dan is het verstandig om te bekijken of de werkgever zich wel aan de regels houdt. Is er misschien sprake van een collectief ontslag? Wordt het afspiegelingsbeginsel wel goed toegepast? Allemaal belangrijke details die voor jou een heel groot verschil kunnen maken.

Wil je bekijken wat jouw mogelijkheden zijn? Onze medewerkers staan voor je klaar.

Meer informatie