In economisch moeilijke tijden zien bedrijven zich soms genoodzaakt om te reorganiseren. Meestal heeft dit consequenties voor de werknemers. In eerste instantie moet bedrijven afscheid nemen van de tijdelijke en ingehuurde krachten. Helaas is dit vaak niet voldoende. Vervolgens moeten er ook werknemers met een vast dienstverband ontslagen worden. Ook in economisch goede tijden reorganiseren bedrijven om hun bedrijf nog winstgevender en slagvaardiger te maken.

Wanneer is er sprake van reorganisatie ontslag?

Een voorbeeld van reorganisatie ontslag is als een bedrijf structureel in een slechte financiële situatie verkeerd en hierdoor moet reorganiseren. Voor het voortbestaan van het bedrijf en voor het behoud van de overige banen ziet de werkgever geen andere oplossing.

De werkgever heeft meerdere mogelijkheden voor het reorganiseren van zijn bedrijf. Voor jou als werknemer kan dit betekenen, dat:

  • je een andere functie krijgt;
  • je wordt overgeplaatst;
  • je opnieuw moet solliciteren naar je eigen baan;
  • je wordt begeleid bij het vinden van een nieuwe baan (outplacement);
  • de secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen;
  • je wordt ontslagen.

Reorganisatie ontslag via UWV

Voor een reorganisatie ontslag moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. De bedrijfseconomische reden moet worden aangetoond aan de hand van de financiële gegevens van het bedrijf. De werkgever moet via het afspiegelingsbeginsel bepalen voor welke werknemers het ontslag geldt. Hij kan dus niet zelf kiezen wie er ontslagen worden. Gaan er meer dan 20 werknemers tegelijk uit, dan is het een collectief ontslag en zal er in veel gevallen een Sociaal Plan worden opgesteld.

Bezwaar maken tegen ontslag bij reorganisatie

Als de werkgever het ontslagverzoek indient bij het UWV WERKbedrijf, dan ontvang jij ook een kopie van de ontslagaanvraag. Wanneer je het niet eens bent met het ontslag heb je twee weken de tijd om bezwaar te maken. Het UWV WERKbedrijf beoordeelt jouw tegenargumenten en neemt vervolgens een besluit. Je kan het besluit van het UWV WERKbedrijf om ontslag te verlenen aanvechten. Hiervoor kun je in hoger beroep.

Reorganisatie ontslag aanvechten

Heb je te maken met een ontslag vanwege reorganisatie, dan is het verstandig om te bekijken of de werkgever zich wel aan de regels houdt. Is er misschien sprake van een collectief ontslag? Wordt het afspiegelingsbeginsel wel correct toegepast? Allemaal belangrijke details die voor jou een heel groot verschil kunnen maken.

Wil je bekijken wat jouw mogelijkheden zijn? Onze medewerkers staan voor je klaar.