“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Reorganisatie ontslag

  • Bij ontslag van twintig mensen of meer is een sociaal plan verplicht.
  • Is het afspiegelingsbeginsel goed toegepast? Bel ons voor advies!
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Gaat het economisch niet zo goed, dan moeten bedrijven soms reorganiseren. Meestal heeft dit gevolgen voor de werknemers. Moeten er mensen uit, dan spreek je van een reorganisatie. Bij een reorganisatie moeten bedrijven eerst afscheid nemen van de mensen met een tijdelijk contract  en ingehuurde krachten (bijvoorbeeld uitzendkrachten). Helaas is dit vaak niet voldoende en komen hierna de werknemers met een vast contract aan de beurt. 

Tip:
Bij een reorganisatie moet de werkgever eerst afscheid nemen van werknemers met een tijdelijk contract en ingehuurd personeel (bijvoorbeeld uitzendkrachten). Pas hierna mogen de werknemers met een vast contract ontslagen worden.
Houdt de werkgever zich hier niet aan? Trek dan aan de bel!

Wanneer is er sprake van reorganisatie ontslag?

Een voorbeeld van reorganisatie ontslag is, als een bedrijf er financieel slecht voor staat en hierdoor moet reorganiseren. Voor het voortbestaan van het bedrijf en om de overige banen te behouden ziet de werkgever geen andere oplossing.

De werkgever heeft meerdere mogelijkheden voor het reorganiseren van zijn bedrijf. Voor jou als werknemer kan dit betekenen, dat:

  • je een andere functie krijgt;
  • er overplaatsing plaatsvindt;
  • je opnieuw moet solliciteren naar je eigen baan;
  • er een outplacementtraject wordt gestart, waarbij je wordt begeleid bij het vinden van een nieuwe baan;
  • de secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen;
  • je ontslag krijgt.

Krijg jij te maken met een reorganisatie en heb je hulp nodig? Neem contact op voor juridisch advies!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Reorganisatie ontslag via UWV

Voor een reorganisatie ontslag moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Hierbij moet de werkgever met cijfers kunnen laten zien dat er ontslag wegens bedrijfseconomische reden nodig is. Daarnaast moet de werkgever via het afspiegelingsbeginsel bepalen voor welke werknemers het ontslag geldt. Hij kan dus niet zelf kiezen wie er ontslagen worden. Moeten er meer dan twintig werknemer uit, dan is er sprake van een collectief ontslag. In dat geval moet er een Sociaal Plan worden opgesteld. Hierin staan duidelijke afspraken over het ontslag en bijvoorbeeld de transitievergoeding die je mee kunt krijgen. Vaak kan hier nog wel over onderhandeld worden!

Bezwaar maken tegen ontslag bij reorganisatie

Als de werkgever het ontslagverzoek indient bij het UWV, dan ontvang jij ook een kopie van de ontslagaanvraag. Ben je het niet eens met het ontslag, dan heb je twee weken de tijd om bezwaar te maken. Het UWV  bekijkt jouw verhaal en neemt vervolgens een besluit. Ben je het niet eens met het besluit van het UWV, dan kun je hiertegen in hoger beroep.

Kijk bij het maken van bezwaar vooral naar de vraag of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast. Ben jij wel degene die eruit moet? Dit gaat namelijk nog al eens fout. Kom jij hier niet helemaal uit en heb je hier hulp bij nodig? Bel dan gerust even met onze juridische medewerkers. Wij helpen je graag en zorgen dat de zaken goed geregeld worden voor jou. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.15 bereikbaar op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Reorganisatie ontslag aanvechten

Heb je te maken met ontslag vanwege een reorganisatie, dan is het verstandig om te bekijken of de werkgever zich wel aan de regels houdt. Is er misschien sprake van een collectief ontslag? Wordt het afspiegelingsbeginsel wel goed toegepast? Allemaal belangrijke details die voor jou een heel groot verschil kunnen maken.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Onze medewerkers staan voor je klaar.

Meer informatie