Ontslag om bedrijfseconomische redenen is een vorm ontslag die te maken heeft met noodzakelijke veranderingen binnen het bedrijf. Hierbij gaat het vooral om de financiële positie van het bedrijf. Dit ontslag heeft dus niets te maken met het functioneren van een werknemer.

Wanneer ontslag wegens bedrijfseconomische redenen:

Ontslag om bedrijfseconomisch redenen komt in de volgende situaties voor:

  • technologische veranderingen, zoals automatisering waardoor minder werknemers nodig zijn.
  • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten.
  • bedrijfsreorganisatie.
  • structureel minder werk binnen het bedrijf.
  • slechte financiële situatie van het bedrijf.
  • bedrijfsverhuizing.

De meest voorkomende reden van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is een slechte financiële situatie. Zodra het met de economie minder goed gaat, zien bedrijven dit terug in hun omzet. Deze gaat achteruit, waardoor de financiële situatie van een bedrijf slechter wordt. Dit kan een goede reden zijn om mensen te ontslaan om op die manier het bedrijf van de ondergang te redden.

Ontslagvergunning

De meest logische manier om tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen over te gaan is via het UWV. De werkgever vraagt een ontslagvergunning aan en onderbouwt dit met de benodigde stukken. De kans is groot dat het UWV de vergunning verleent als de werkgever duidelijk kan aantonen dat het slecht gaat. Natuurlijk krijg je de mogelijkheid om verweer in te dienen, zodat je jouw kant van het verhaal kan laten horen. Zo is het altijd belangrijk om te bekijken of het afspiegelingsbeginsel wel goed is toegepast. De werkgever mag namelijk niet zomaar zelf kiezen wie eruit moeten, daar zijn hele specifieke regels voor. Ook als jij het idee hebt dat het met die bedrijfseconomische redenen wel meevalt is het belangrijk om dit aan het UWV te laten weten. Mocht het ontslag tot worden goedgekeurd, dan is de werkgever nog wel altijd verplicht een transitievergoeding te betalen.

Bedrijfseconomische redenen en wederzijds goedvinden

Af en toe geeft een werkgever aan het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen met wederzijds goedvinden te willen laten plaatsvinden. Dit is vreemd! In sommige gevallen wordt er zelfs een ontslagvergoeding geboden. In hoeverre kloppen die bedrijfseconomische redenen dan nog? En waarom gaat de werkgever niet naar het UWV? Dat kost hem immers niets. Neem in dit soort gevallen contact op met onze medewerkers. Wellicht zit er een addertje onder het gras.