“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

  • Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen mag de werkgever niet zelf kiezen wie eruit moet.
  • Twijfel je of jouw ontslag wel terecht is? Vraag ons om advies!
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Gaat het financieel niet goed met het bedrijf, dan kun je ontslag krijgen wegens bedrijfseconomische redenen. Dit soort ontslagprocedures lopen meestal via het UWV. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de werkgever niet zomaar zelf kan kiezen wie er ontslag krijgt. Hij moet zich houden aan het afspiegelingsbeginsel. Check altijd of jij wel degene bent die ontslag zou moeten krijgen!

Wanneer ontslag om bedrijfseconomische redenen:

De volgende situaties kunnen een goede reden zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen:

  • Technologische veranderingen, zoals automatisering waardoor minder werknemers nodig zijn
  • Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten
  • Bedrijfsreorganisatie
  • Structureel minder werk binnen het bedrijf
  • Slechte financiële situatie van het bedrijf
  • Bedrijfsverhuizing

De meest voorkomende reden van ontslag om bedrijfseconomische redenen is een slechte financiële situatie. Zodra het met de economie minder goed gaat, zien bedrijven dit terug in hun omzet. Deze gaat achteruit, waardoor de financiële situatie van een bedrijf slechter wordt. Dit kan een goede reden zijn om mensen te ontslaan om op die manier het bedrijf van de ondergang te redden.

Heb jij vragen over jouw ontslag-situatie? Wij helpen je graag!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Tijdelijke contracten en uitzendkrachten

Voor een werkgever vaste werknemers mag ontslaan, moet hij eerst tijdelijke contracten opzeggen en afscheid nemen van uitzendkrachten. Pas als dit is gedaan komen de werknemers met een vast contract in beeld.

Ontslagvergunning

De meest logische manier om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen te regelen, is via het UWV. De werkgever vraagt een ontslagvergunning aan. Om dit te kunnen doen moet de werkgever met cijfers kunnen laten zien dat het echt niet goed gaat met het bedrijf. De kans is groot dat het UWV de vergunning verleent als de werkgever duidelijk kan aantonen dat het slecht gaat. 

Natuurlijk krijg je de mogelijkheid om verweer in te dienen, zodat je jouw kant van het verhaal kan laten horen. Zo is het altijd belangrijk om te bekijken of het afspiegelingsbeginsel wel goed is toegepast. Misschien ben jij wel helemaal niet degene die ontslagen mag worden. De werkgever mag namelijk niet zomaar zelf kiezen wie eruit moeten, daar zijn hele specifieke regels voor.

Ook als jij het idee hebt dat het met die bedrijfseconomische redenen wel meevalt is het belangrijk om dit aan het UWV te laten weten. Mocht het ontslag toch worden goedgekeurd, dan is de werkgever nog wel altijd verplicht een transitievergoeding te betalen.

Voorbeeld uit de praktijk

Michel werkt sinds twee jaar in een grote fabriek. Er komen steeds minder orders binnen en de hoeveelheid werk wordt steeds minder. Het is duidelijk dat het niet goed gaat met het bedrijf. Om faillissement te voorkomen moeten er mensen uit. In totaal moeten er vijf mensen ontslagen worden.

De werkgever begint met het niet verlengen van een tijdelijk contract en ook een uitzendkracht moet afscheid nemen. Van de vaste werknemers moeten er nu nog drie weg. Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. In de functie- en leeftijdsgroep van Michel is hij degene die het kortst in dienst is. De werkgever vraagt een ontslagvergunning voor hem aan. De aanvraag wordt goedgekeurd. Michel krijgt ontslag.

Bedrijfseconomische redenen en wederzijds goedvinden

Soms geeft een werkgever aan het ontslag om bedrijfseconomische redenen met wederzijds goedvinden te willen afhandelen. Dit is vreemd! In sommige gevallen wordt er zelfs een ontslagvergoeding geboden. In hoeverre kloppen die bedrijfseconomische redenen dan nog? En waarom gaat de werkgever niet naar het UWV? Ben jij wel degene die eruit moet? Neem in dit soort gevallen contact op met onze medewerkers. Wellicht zit er een addertje onder het gras.

Meer informatie