“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Arbeidsrecht

  • Krijg je ontslag? Zorg dat je weet wat je rechten zijn!
  • Hulp nodig? Neem contact op voor gratis advies.
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Lees voor

Onder het arbeidsrecht vallen alle afspraken die een werkgever en een werknemer met elkaar maken. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst komen de afspraken te staan over werkdagen- en tijden, je functie, salaris, vrije dagen enzovoort. Als jullie over bepaalde zaken geen afspraken maken, dan gelden de wettelijke regels op het gebied van arbeidsrecht.

Plichten werknemer

Als je een arbeidscontract ondertekent ga je als werknemer een bepaalde verplichting aan. Je moet bijvoorbeeld drie dagen in de week werken en je moet bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Als werknemer moet je je hier aan houden. Wanneer je je niet aan de verplichtingen houdt, dan kan de werkgever je mogelijk op staande voet ontslaan met als reden werkweigering. Houd je dus goed aan de afspraken die jullie hebben gemaakt en teken nooit een arbeidsovereenkomst zonder deze goed door te lezen. Zo kom je ook niet voor verrassingen te staan.

Rechten werknemer

Natuurlijk heb je als werknemer ook rechten. De werkgever is verplicht om je loon uit te betalen. Daarnaast is een werkgever verplicht vakantiegeld te betalen. Ook heb je recht op een aantal vrije dagen per jaar. Als je werkgever zich hier niet aan houdt kun je als werknemer actie ondernemen.

Zo zou je bijvoorbeeld loon kunnen vorderen als dit niet is betaald. Heb jij het idee dat de werkgever zich niet goed aan de gemaakte afspraken houdt, neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag samen met jou hoe je het probleem op kunt lossen.

Ook ben je als werknemer goed beschermd als het gaat om ontslag. Daardoor kan het voor werkgevers soms best lastig zijn om een werknemer te ontslaan. Zo moet een werkgever altijd een goede reden hebben voor het ontslag en moet hij zich aan alle regels houden.

Op het moment dat jij in dienst komt is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over het werk, de betaling en alles daar omheen. Zo is de werkgever verplicht om bepaalde zaken in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Zo moet hier duidelijk in worden beschreven wat jouw functie is, welke werktijden/dagen van toepassing zijn en hoeveel je gaat verdienen. Daarnaast moet duidelijk worden beschreven hoe het zit met vakantie en eventueel betaald verlof, het recht op scholing en de duur en voorwaarde van een eventuele proeftijd

Heb jij een oproepcontract, dan is het ook belangrijk dat de minimale termijn voor oproeping en het aantal gewaarborgde uren op papier worden gezet. 

De werkgever is ook verplicht om jou binnen een week nadat je begonnen bent met werken te laten weten welke werk- en rusttijden precies gehanteerd worden. 

Ben jij al langere tijd in dienst en ontbreken er belangrijke gegevens in jouw contract, dan kun je de werkgever eventueel vragen om dit aan te vullen. 

Ontslag? Weet wat je rechten zijn!

Krijg je te maken met ontslag zorg dan dat je goed weet wat je rechten zijn! Weet je dit niet, dan kan dit ervoor zorgen dat je niet de transitievergoeding krijgt die je zou moeten krijgen of dat je je recht op een WW-uitkering kwijt raakt. Dit soort situaties kun je voorkomen door juridisch advies in te winnen. Hiervoor kan je gratis bij ons terecht! Neem dan ook gerust even contact op om jouw situatie door te spreken!

Arbeidsrecht conflict

Soms ontstaan er conflicten over de afspraken die in het arbeidscontract zijn gemaakt. De werkgever wil bijvoorbeeld dat je minder dagen gaat werken, maar jij wil dit niet. Of andersom. In zo’n situatie probeer je eerst met elkaar om tafel te gaan om een oplossing te zoeken. Lukt dit niet, dan is het mogelijk om een arbeidsrecht jurist of arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Wij kunnen samen met jou bekijken of het zinvol is iemand in te schakelen of niet.

Problemen op het werk?

Heb jij problemen op het werk? Krijg je bijvoorbeeld te maken met ontslag, is er een arbeidsconflict of krijg je jouw loon niet uitbetaald? Wij helpen je hier graag mee. Leg jouw verhaal voor aan onze juridische medewerkers en zij geven je gratis advies waar je mee verder kan. Je kan ons bellen op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of een berichtje achterlaten op ons contactformulier.

Meer informatie