Als je een tijdelijk arbeidscontract hebt, zal dit op een gegeven moment overgaan in een vast contract

Overgang tijdelijk contract in vast contract

Je tijdelijke contract gaat over in een vast contract in de volgende situaties:

  • Na 3 tijdelijke arbeidscontracten die telkens direct (of binnen 6 maanden) na elkaar zijn afgesloten binnen een periode van twee jaar, is het 4e contract automatisch een vast dienstverband.

Werk je eerst via het uitzendbureau bij de werkgever en kom je daarna bij de werkgever zelf in dienst, dan tellen de maanden/jaren via het uitzendbureau ook mee. Sommige CAO’s wijken af van bovenstaande regeling (bijvoorbeeld Horeca).

Afwijkende afspraken met werkgever of in de cao

Met de werkgever kun je in goed overleg andere afspraken maken. Bijvoorbeeld dat je direct in vaste dienst komt of na één of twee tijdelijke contracten.  Je kunt nooit onderling afspreken dat je pas na meer dan drie contracten in vaste dienst komt. Dit kan wel in een CAO worden vastgelegd. Zo kan in de CAO staan dat een vast dienstverband pas ontstaat na zes in plaats van drie tijdelijke arbeidscontracten. Of na 42 in plaats van 36 maanden. De werkgever of de vakbond kan je vertellen of dergelijke cao-afspraken zijn gemaakt.

Ontslag bij vast contract

Heb je een vast contract, dan kan de werkgever je niet zomaar ontslaan. Wanneer een werkgever iemand met een vast contract ontslag wil geven, dan moet daar een goede reden voor zijn. Het kan hier gaan om economische redenen, slecht functioneren, het vervallen van de functie, ziekte of bijvoorbeeld een dringende reden als diefstal. In dit soort gevallen kan het vaste contract worden opgebroken. Dit kan echter alleen met wederzijds goedvinden of met toestemming van het UWV of de kantonrechter. In die laatste gevallen moet de werkgever kunnen aantonen dat het economisch niet goed gaat met het bedrijf, waardoor zij mensen moeten gaan ontstaan of dat er sprake is van disfunctioneren. Is van dit laatste geen sprake, dan is de werkgever bij het geven van ontslag afhankelijk van jouw medewerking.

Onderhandelen

Als de werkgever geen echt goede reden heeft voor het ontslag en met jou om tafel gaat om tot afspraken te komen, dan geeft dit jou de mogelijkheid tot onderhandelen. Zonder jouw handtekening kan de werkgever helemaal niets. Wat dat betreft heb jij als werknemer dus de touwtjes in handen. Onderhandelen kan over bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding. Ook kun je proberen of de werkgever je wil vrijstellen van arbeid met behoud van loon. Ben je zelf niet zo goed in onderhandelen of vind je het door alle emoties lastig om het gesprek met de werkgever aan te gaan? Dan is het slim om hier hulp bij in te schakelen. Het is voor jouw toekomst belangrijk om hier zo goed mogelijk uit te komen.

Hulp inschakelen?

Wil je in contact komen met een goede jurist of advocaat die je hierbij kan helpen? Wij helpen je graag verder. Onze medewerkers kunnen je kosteloos de nodige adviezen geven en je in contact brengen met een specialist bij jou in de buurt. Bel met 0900 4455600 (40 cent per minuut) of vul het contactformulier in.