“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Bezwaar tegen ontslag

  • Krijg je ontslag? Maak altijd bezwaar!
  • De manier waarop je ontslag krijgt, bepaalt hoe je moet reageren.
  • Hulp nodig om tegen het ontslag in te gaan? Onze specialisten helpen je graag!
9,4
Klanten vertellen

683 beoordelingen

Lees voor

Als je ontslagen wordt is het altijd belangrijk om hier bezwaar tegen te maken. Doe je dit niet, dan lijkt het alsof je zonder slag of stoot akkoord bent gegaan. Dit zorgt ervoor dat je misschien niet de ontslagvergoeding krijgt waar je recht op hebt. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat je problemen krijgt bij het aanvragen van een uitkering. Als je zelf ontslag neemt of verwijtbaar werkloos bent krijg je immers geen uitkering. Ga je te makkelijk akkoord, dan kan het UWV daar moeilijk over doen. Om deze reden raden wij altijd aan om bezwaar te maken. En om proberen eruit te halen waar je recht op hebt als werknemer. Wij leggen je hier uit hoe je bezwaar kan maken. Indien je vragen of hulp nodig hebt zijn wij bereikbaar.

Brief bezwaar tegen ontslag

De eerste stap bij het maken van bezwaar, is het schrijven van een bezwaarbrief naar jouw werkgever. In deze brief laat je weten het niet eens te zijn met het ontslag. Geef in deze brief ook aan dat je beschikbaar bent voor werk. Hou de brief positief en laat zien dat je graag weer aan de slag wil. Het is het beste om deze brief aangetekend te versturen, dan kun je altijd bewijzen dat je hem hebt verstuurd. Wij bieden een gratis voorbeeldbrief aan om bezwaar te maken tegen het ontslag.

Let op:
Krijg je ontslag? Maak altijd bezwaar! Hiermee stel je je recht op een uitkering veilig. Let ook goed op of je misschien recht hebt op een transitievergoeding!
voorbeeldbrief bezwaar tegen ontslag

Download onze voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen jouw ontslag!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Vervolgstap bij bezwaar

De tweede stap is grotendeels afhankelijk van de vorm van ontslag die de werkgever kiest. Bij ontslag op staande voet moet je sneller en op een andere manier reageren dan bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Tip:
Twijfel je over de manier waarop je moet reageren? Onze juridische medewerkers adviseren jou vrijblijvend over jouw situatie.

Wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden komt veel voor. De werkgever geeft aan de samenwerking te willen beëindigen en komt met een voorstel. Dit heet een vaststellingsovereenkomst en wordt ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Na het versturen van de bezwaarbrief staat het je vrij om te gaan onderhandelen over de inhoud van deze overeenkomst. Zo kun je onderhandelen over de transitievergoeding (of ontslagvergoeding), de opzegtermijn en bijvoorbeeld het concurrentiebeding. Op die manier kun je als werknemer proberen zo goed mogelijk uit deze situatie te komen.

Onderhandelen bij ontslag

Is onderhandelen niet jouw sterkste punt of kamp je met teveel boosheid, waardoor een goed gesprek met de werkgever sowieso moeilijk wordt, dan is het wellicht verstandig om de onderhandelingen door een advocaat of jurist te laten voeren. Deze zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt en weet vaak zijn eigen kosten ook uit te onderhandelen. Zijn jullie eruit, dan wordt de overeenkomst getekend en is (na het verstrijken van de opzegtermijn) het ontslag een feit. Krijg je van de werkgever een vaststellingsovereenkomst onder je neus geschoven en heb je getekend, dan heb je officieel nog twee weken bedenktijd. In die twee weken kun je de overeenkomst nietig verklaren. Op die manier kan de werkgever je niet te erg onder druk zetten om te tekenen en heb je ruim de tijd om advies in te winnen.

Ontslagvergunning UWV

Als de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV, dan volgt er een andere procedure. Je krijgt een brief van het UWV met de mededeling dat er ontslag is aangevraagd en om welke reden. Hierbij krijg je ook direct de mogelijkheid om verweer in te dienen. Doe dit altijd! Ook als je zelf vindt dat het ontslag terecht is. Hiermee breng je je recht op een WW-uitkering namelijk in veiligheid. Geef in je verweer duidelijk aan waarom je het niet eens bent met het ontslag en waarom de argumenten van de werkgever niet juist zijn.

Afspiegelingsbeginsel goed toegepast?

Let bij ontslag om bedrijfseconomische redenen ook altijd goed op of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast. Het UWV neemt uiteindelijk de beslissing of het ontslag mag plaatsvinden of niet. Verleent het UWV de ontslagvergunning, maar heb je hele goede redenen waarom je toch niet ontslagen zou moeten worden? In dat geval is er een hoger beroep mogelijk. Bij ontslag via het UWV is de werkgever ook gewoon verplicht de transitievergoeding te betalen.

Ontslag op staande voet en bezwaar

Dit is de meest vervelende vorm van ontslag. Je wordt van iets beschuldigd, waardoor ontslag onvermijdelijk is. Ontslag op staande voet heeft nogal wat gevolgen. Het ontslag is je eigen schuld en daardoor raak je niet alleen je baan kwijt, maar ook direct je recht op een WW-uitkering. Je hebt dus per direct geen inkomen meer. In deze situatie is het belangrijk om op de juiste manier te reageren, zodat je wellicht je recht op een uitkering nog veilig kan stellen. Je kan het ontslag op staande voet aanvechten. In veel gevallen is het behoorlijk lastig om dit verweer zelf te voeren. Er spelen veel emoties mee en er staat nogal wat op het spel. Schakel hier dus altijd hulp bij in!

Tip:
Bij ontslag op staande voet raden wij dan ook altijd aan om een expert in de arm te nemen om je hierbij te helpen. Bel ons gerust voor advies 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Brian werkt ondertussen vier jaar in een fabriek. Hij draait vooral nachtdiensten. Over het algemeen kan hij het goed vinden met zijn collega’s. Er is alleen één collega met wie het wat minder klikt, namelijk Hassan. Op een nacht gaat het mis. Brian maakt een opmerking over buitenlanders die Hassan in het verkeerde keelgat schiet. De hele situatie loopt flink uit de hand. Er wordt over en weer gescholden en geschreeuwd tot uiteindelijk een leidinggevende tussen beiden komt. Het lijkt weer rustig. Maar schijn bedriegt.

Na werktijd is het Brian die besluit Hassan buiten op te wachten. Hij valt hem aan en stompt hem meerdere keren in zijn gezicht. De leidinggevende ziet het gebeuren en ontslaat Brian direct op staande voet. Hij kan meteen vertrekken en hoeft niet meer terug te komen. Door deze ondoordachte actie is Brian niet alleen zijn baan, maar ook direct zijn recht op een uitkering kwijt. Het enige dat hij nog kan doen is hopen op een stukje goodwill van de werkgever. Arbeidsjuristen kunnen vaak helpen om dit voor elkaar te krijgen.

Kantonrechter komt in beeld

Komen jullie er samen niet uit, dan kan de werkgever ook naar de kantonrechter stappen. Ook in dit geval krijg je de kans je verhaal te doen. Je mag eerst schriftelijk en daarna mondeling uitleggen waarom je niet moet worden ontslagen of waarom er een ontslagvergoeding moet komen. Ook hierbij is het verstandig je bij te laten staan door een specialist. Ontslag via de kantonrechter gebeurt meestal als er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie.

Juridisch advies op maat

Heb je hulp nodig bij het verweer of bij de onderhandelingen, dan kunnen onze medewerkers daar advies over geven. Neem vrijblijvend contact op, dan helpen wij je verder.

Meer informatie