Als je ontslagen wordt is het altijd belangrijk om hier bezwaar tegen te maken. Doe je dit niet, dan lijkt het alsof je zonder slag of stoot akkoord bent gegaan. Dit zorgt ervoor dat je wellicht niet krijgt waar je recht op hebt, maar kan ook voor problemen met de uitkering zorgen. Als je zelf ontslag neemt of verwijtbaar werkloos bent krijg je immers geen uitkering. Ga je te makkelijk akkoord, dan kan het UWV daar moeilijk over doen.

Brief bezwaar tegen ontslag

De eerste stap bij het maken van bezwaar is het schrijven van een eenvoudige brief. In deze brief laat je weten het niet eens te zijn met het ontslag. Geef in deze brief ook aan dat je beschikbaar bent voor werk. Hou de brief positief en laat zien dat je graag weer aan de slag wil. Het is het beste om deze brief aangetekend te versturen, dan heb je in een later stadium een bewijs dat zij de brief hebben ontvangen en dat je dus niet zomaar akkoord bent gegaan.

De volgende stap

De tweede stap is grotendeels afhankelijk van de vorm van ontslag die door de werkgever is gekozen. Bij ontslag op staande voet moet je sneller en op een andere manier reageren dan bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Twijfel je over de manier waarop je moet reageren? Onze juridische medewerkers adviseren jou vrijblijvend over jouw situatie.

Wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden komt veel voor. De werkgever geeft aan de samenwerking te willen beëindigen en komt met een voorstel, een vaststellingsovereenkomst (ook wel beeindigingsovereenkomst genoemd). Na het versturen van de bezwaarbrief staat het je vrij om te gaan onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Zo kun je onderhandelen over de transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding), de opzegtermijn en bijvoorbeeld het concurrentiebeding. Op die manier kun je als werknemer proberen zo goed mogelijk uit deze situatie te komen.

Onderhandelen

Is onderhandelen niet jouw sterkste punt of kamp je met teveel boosheid, waardoor een goed gesprek met de werkgever sowieso moeilijk wordt, dan is het wellicht verstandig om de onderhandelingen door een advocaat of jurist te laten voeren. Deze zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt en weet vaak zijn eigen kosten ook uit te onderhandelen. Zijn jullie eruit, dan wordt de overeenkomst getekend en is (na het verstrijken van de opzegtermijn) het ontslag een feit. Krijg je van de werkgever een vaststellingsovereenkomst onder je neus geschoven en heb je getekend, dan heb je officieel nog twee weken bedenktijd. In die twee weken kun je de overeenkomst nietig verklaren. Op die manier kan de werkgever je niet te erg onder druk zetten om te tekenen en heb je ruim de tijd om advies in te winnen.

Ontslagvergunning UWV

Als de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV, dan volgt er een andere procedure. Je krijgt een brief van het UWV met de mededeling dat er ontslag is aangevraagd en om welke reden. Hierbij krijg je ook direct de mogelijkheid om verweer in te dienen. Doe dit altijd! Ook als je zelf vindt dat het ontslag terecht is. Hiermee breng je je recht op een WW-uitkering namelijk in veiligheid. Geef in je verweer duidelijk aan waarom je het niet eens bent met het ontslag en waarom de argumenten van de werkgever niet juist zijn.

Afspiegelingsbeginsel

Let bij ontslag om bedrijfseconomische redenen ook altijd goed op of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast. Het UWV neemt uiteindelijk de beslissing of het ontslag mag plaatsvinden of niet. Verleent het UWV de ontslagvergunning, maar heb je hele goede redenen waarom je niet ontslagen zou moeten worden? In dat geval is er een hoger beroep mogelijk. Bij ontslag via het UWV is de werkgever ook gewoon verplicht de transitievergoeding te voldoen.

Ontslag op staande voet

Dit is de meest vervelende vorm van ontslag. Je wordt van iets beschuldigd, waardoor ontslag onvermijdelijk is. Ontslag op staande voet heeft nogal wat gevolgen. Het ontslag is je eigen schuld en daardoor raak je niet alleen je baan kwijt, maar ook direct je recht op een WW-uitkering. Je hebt dus per direct geen inkomen meer. In deze situatie is het belangrijk om op de juiste manier te reageren, zodat je wellicht je recht op een uitkering nog veilig kan stellen. In veel gevallen is het behoorlijk lastig om dit verweer zelf te voeren. Er spelen veel emoties mee en er staat nogal wat op het spel.

Bij ontslag op staande voet raden wij dan ook altijd aan om een expert in de arm te nemen om je hierbij te helpen. Bel ons gerust voor advies 0900 4455600 (40 cent per minuut).

Kantonrechter

Komen jullie er samen niet uit, dan kan de werkgever ook naar de kantonrechter stappen. Ook in dit geval krijg je de kans je verhaal te doen. Je mag eerst schriftelijk en daarna mondeling uitleggen waarom je niet moet worden ontslagen of waarom er een ontslagvergoeding moet komen. Ook hierbij is het verstandig je bij te laten staan door een specialist.

Ambtenaar

Ben je ambtenaar, dan gelden er andere procedures. Kijk daarvoor op de pagina speciaal voor ambtenaren.

Gratis juridisch advies

Heb je hulp nodig bij het verweer of bij de onderhandelingen, dan kunnen onze medewerkers daar advies over geven. Neem vrijblijvend contact op, dan helpen wij je verder.