Richtlijnen bij de berekening diensttijd

De diensttijd is de tijd dat je bij een werkgever in dienst bent geweest. Soms is dit langer dan je denkt. Sommige onderbrekingen mogen meegeteld worden bij de berekening van het aantal dienstjaren. Dit kan ook gelden voor de diensttijd bij een vorige werkgever. Hoeveel jaar je in dienst bent is belangrijk bij bijvoorbeeld het berekenen van de transitievergoeding en het vaststellen van de opzegtermijn.

Meetellen onderbrekingen bij het vaststellen van de diensttijd

Ben je er tussentijds eventjes tussenuit geweest? Als de onderbreking korter is dan zes maanden, dan telt deze niet mee. Het dienstverband loopt dan dus gewoon door. Ben je langer dan zes maanden weg bij de werkgever, dan begin je weer bij nul. Heeft een kantonrechter de arbeidsovereenkomst hersteld, dan gaan de oude dienstjaren gewoon weer meetellen. Het dienstverband wordt dan gewoon weer opgepakt. Zijn er bij de berekening van de dienstjaren vrouwen betrokken die hun loopbaan onderbroken hebben voor de opvang van kinderen, dan tellen de dienstjaren voor de onderbreking ook mee. Dit om zo discriminatie van vrouwen te voorkomen. Dit geldt alleen als het dienstverband loopt bij dezelfde werkgever als voor de onderbreking.

Meetellen diensttijd bij een “vorige” werkgever

De diensttijd bij een vorige werkgever wordt alleen meegerekend als de huidige werkgever de onderneming van de vorige werkgever heeft overgenomen inclusief personeel. Hierdoor is de medewerker van rechtswege in dienst gekomen op dezelfde voorwaarden en dus ook met dezelfde dienstjaren. De diensttijd bij een vorige werkgever telt ook mee als je de huidige werkgever kunt zien als de opvolger van de vorige werkgever.

Diensttijd bij uitzendkracht

Heb je eerst via het uitzendbureau bij een bedrijf gewerkt en kom je daarna bij hetzelfde bedrijf in dienst? Dan tellen je jaren bij het uitzendbureau ook mee als het om dienstjaren gaat.

Hulp nodig?

Heb je vragen of wil je advies? Neem vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers. Zij staan je graag te woord.