Richtlijnen bij de berekening diensttijd

De diensttijd is soms langer dan de tijd dat de medewerker daadwerkelijk bij de werkgever in dienst is. Bepaalde onderbrekingen mogen soms meegeteld worden bij de berekening van het aantal dienstjaren. Dit kan ook gelden voor de diensttijd bij een vorige werkgever.

Meetellen onderbrekingen bij het vaststellen van de diensttijd

Ben je er tussentijds enige tijd tussenuit geweest? Als de onderbreking korter is dan 6 maanden, dan telt deze niet mee. Het dienstverband loot dan dus gewoon door. Ben je langer dan 6 maanden weg bij de werkgever, dan begin je weer bij nul. Heeft een kantonrechter de arbeidsovereenkomst hersteld, dan gaan de oude dienstjaren gewoon weer meetellen. Het dienstverband wordt dan gewoon weer opgepakt. Zijn er bij de berekening van de dienstjaren vrouwen betrokken die hun loopbaan onderbroken hebben voor de opvang van kinderen, dan tellen de dienstjaren voor de onderbreking ook mee. Dit om zo discriminatie van vrouwen te voorkomen. Dit geldt alleen als het dienstverband loopt bij dezelfde werkgever als voor de onderbreking.

Meetellen diensttijd bij een “vorige” werkgever

De diensttijd bij een vorige werkgever wordt alleen meegerekend als de huidige werkgever de onderneming van de vorige werkgever heeft overgenomen, waardoor de medewerker van rechtswege in dienst is gekomen. De diensttijd bij een vorige werkgever telt ook mee als de huidige werkgever redelijkerwijze is te zien als de opvolger van de vorige werkgever, ten aanzien van het werk dat de medewerker verricht.

Diensttijd bij uitzendkracht

Het komt geregeld voor dat een werkgever een medewerker in dienst neemt die voorheen hetzelfde werk voor hem deed, maar dan als uitzendkracht of gedetacheerde kracht. Degene werd dus eerst ingeleend bij een uitzendbureau of detacheringsbureau. De diensttijd als uitzendkracht telt dus mee, tenminste als de uitzendkracht (nagenoeg) hetzelfde werk blijft doen. Het maakt niet uit dat hij toen werd ingeleend via het uitzendbureau (vorige werkgever) en pas later direct in dienst trad bij zijn huidige werkgever (voorheen inlener).
Dat de huidige werkgever redelijkerwijze is te zien als een opvolger, kan zich ook in andere omstandigheden voordoen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die (nagenoeg) hetzelfde werk blijven doen, die evenwel van werkgever veranderen doordat er met hun binnen een concern wordt geschoven (alleen de formele werkgever verandert doordat een andere BV uit het concern als werkgever gaat optreden).

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers. Zij staan je graag te woord.