“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Op non-actiefstelling en schorsing

  • Schorsing of op non-actiefstelling mag alleen met een goede reden!
  • Zoek direct juridische hulp bij non-actiefstelling!
9,6
Klanten vertellen

1094 beoordelingen

Lees voor

Op non-actiefstelling mag alleen als hier een goede reden voor is. Als werknemer heb je recht op arbeid. Wil de werkgever ervoor zorgen dat jij niet komt werken, dan kan hij dit doen door jou op non-actief te stellen of te schorsen. Hier moet de werkgever wel een goede reden voor hebben. Er zijn verschillende redenen waarom iemand op non- actief kan worden gesteld.

Wat zijn goede redenen voor een schorsing of non-actiefstelling?

Onderstaande redenen zijn goede redenen voor een werkgever om een werknemer op non-actief te stellen.

  1. Misdragingen van de werknemer
  2. Een verstoorde arbeidsrelatie
  3. Conflicten tussen werknemers onderling
  4. Als er onderzoek moet worden gedaan naar eventuele misdragingen van de werknemer
  5. Veranderingen binnen het bedrijf
  6. Slecht functioneren of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

1. Misdragingen van de werknemer

Heb je je misdragen, dan is dat een goede reden voor een schorsing of non-actiefstelling. Van misdragen is sprake als jij je bijvoorbeeld schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag, diefstal, fraude, geweld of bijvoorbeeld het ernstig beledigen van een klant of je baas. Soms wordt de non-actiefstelling gezien als straf. Wil je je baan houden, dan is het slim om je excuses aan te bieden en vooral te laten weten dat dit nooit meer zal gebeuren. Helaas loopt het meestal uit op ontslag.

2. Een verstoorde arbeidsrelatie

Soms klikt het niet met je werkgever. Een lastige situatie, want je zult veel met hem/haar te maken hebben. Loopt het contact een beetje stroef, dan is er natuurlijk niet zoveel aan de hand. Loopt het uit op een ruzie of zijn er bijvoorbeeld scheldpartijen, dan heb je het over een ernstig verstoorde arbeidsrelatie of arbeidsconflict. Soms is dit met een mediator nog op te lossen, maar in de meeste gevallen zal de werknemer ontslag krijgen. Hieraan vooraf gaat vaak een non-actiefstelling. De werkgever wil de werkgever niet meer op de werkvloer hebben.

3. Conflicten tussen werknemers onderling

Natuurlijk kan het ook zijn dat je totaal niet met een collega overweg kan. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, maar als dit ervoor zorgt dat het hele bedrijf er last van heeft is dat een reden voor non-actiefstelling. Ook kan zo’n conflict uitlopen op beledigingen en geweld. Dat is ook een goede reden om iemand op non-actief te stellen. Ook in dit geval kan mediation soms een oplossing bieden, maar helaas lukt dit lang niet altijd.

4. Als er onderzoek moet worden gedaan

Soms heb je als werkgever vermoedens dat een werknemer bijvoorbeeld gestolen heeft of zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Voor je iemand om die reden kan ontslaan, zul je eerst met bewijzen moeten komen. Om bewijzen te vinden is onderzoek nodig. Verdenkt de werkgever jou ergens van dan heeft hij/zij dus tijd nodig om dit te onderzoeken. Gedurende het onderzoek kan je op non-actief gesteld worden. Blijkt uit het onderzoek dat je inderdaad schuldig bent, dan volgt ontslag.

5. Veranderingen binnen het bedrijf

Verandert er iets belangrijks binnen het bedrijf, waardoor het werk helemaal anders wordt of bijvoorbeeld wegvalt, dan kan dit ook een goede reden zijn om werknemers op non-actief te stellen tot het ontslag helemaal geregeld is.

6. Slecht functioneren of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Is de werkgever van mening dat hij niet goed functioneert en dat dit een gevaar is voor het bedrijf, dan is dat een goede reden voor een non-actiefstelling. Besluit je dit aan te vechten, dan zal de werkgever moeten kunnen laten zien dat je al meerdere keren op de hoogte bent gesteld van de problemen die er zijn en dat de werkgever je ook de mogelijkheid heeft geboden te verbeteren. Iemand om deze reden op non-actief stellen kan eigenlijk alleen als jouw functioneren de bedrijfsvoering in gevaar brengt. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Als jouw arbeidsongeschiktheid ervoor zorgt dat een deel van het werk stil komt te liggen of als andere hier last van krijgen, dan kan de werkgever je daarom op non-actief stellen.

Onterecht geschorst? Dan schadevergoeding!

Word je op non-actief gesteld of geschorst zonder een goede reden, dan kun je een kortgedingprocedure starten bij de rechter. Als inderdaad blijkt dat er geen goede reden is, dan kun je zelfs een schadevergoeding eisen. Schakel hierbij altijd de hulp in van een goede arbeidsrecht advocaat. Deze weet precies wat je rechten zijn!

concurrentiebeding

Download hier onze voorbeeldbrief voor bezwaar maken tegen een non-actiefstelling

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Loonstop bij op non-actiefstelling

In het geval van een op non-actiefstelling of schorsing mag de werkgever je loonbetaling alleen stopzetten als dat in je arbeidsovereenkomst is afgesproken. Staat hierover niets in de arbeidsovereenkomst, dan moet jouw loon gewoon worden doorbetaald. Teken niets als je op non-actief gesteld of geschorst bent! Het is belangrijk om zo snel mogelijk een ontslagspecialist in de arm te nemen. Deze kan de op non-actief stelling of schorsing voor jou ongedaan laten maken in een kortgedingprocedure.

Let op:
De woorden schorsing en op non-actief stelling betekenen eigenlijk hetzelfde. Vanaf nu gebruiken wij verder op deze pagina alleen nog de term op non-actief stelling. Hiermee wordt dus ook schorsing bedoeld.

Hoe lang mag een non-actiefstelling duren?

Het non-actief stellen van een werknemer is een tijdelijke maatregel. Deze mag dus niet te lang duren. Val jij onder een cao? Dan is daarin precies bepaald hoe lang jouw non-actiefstelling mag duren en wat je rechter precies zijn. Lees dit dus altijd na als je met zo’n situatie te maken krijgt. Juridisch gezien is er geen vaste termijn voor een non-actief stelling als dit niet is vastgesteld in de cao. Gebeurt er niets en zit je na twee of drie weken nog steeds thuis zonder iets te horen van de werkgever? Dan is het belangrijk om actie te ondernemen!

Let op:
Soms staat er alleen in het bedrijfsreglement of in de CAO dat loon niet wordt doorbetaald bij non-actiefstelling. Dit is niet genoeg. Het moet ook benoemd worden in de arbeidsovereenkomst. Staat dit er niet in, dan moet de werkgever je gewoon doorbetalen!

Hoe zit het met de auto van de zaak bij non-actiefstelling?

Heb je een leaseauto van de zaak, dan is het nog even de vraag of je deze nog mag gebruiken als je op non-actief bent gesteld. Dit hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt in het autoreglement of in de arbeidsovereenkomst. Laat je vrijblijvend terugbellen door een deskundige als het onduidelijk is of je gebruik mag maken van je leaseauto tijdens de periode van je op non-actief stelling.

Op non-actiefstelling ongedaan maken in kortgedingprocedure

Teken niets als jouw werkgever je op non-actief stelt! Vraag wel altijd om een schriftelijke bevestiging. Het is verstandig de werkgever in een brief te laten weten dat je beschikbaar blijft voor werkzaamheden en dat je wil dat het loon wordt doorbetaald. Zorg verder dat je snel in actie komt. Schakel daarom direct een ontslagspecialist in. Een specialist kan je helpen bij het starten van een kortgedingprocedure.

Op non-actief vanwege verwijtbaar gedrag

Als je op non-actief wordt gesteld vanwege verwijtbaar gedrag, is de kans heel groot dat de werkgever tot ontslag overgaat. Pas hierbij goed op dat je wel je recht op een WW-uitkering kunt behouden. Een arbeidsjurist kan ervoor zorgen dat je hier zo goed mogelijk uitkomt. Ben je het niet eens met de non-actiefstelling, dan kun je een kortgedingprocedure starten om dit ongedaan te maken. De rechter beoordeelt of de non-actiefstelling onredelijk is of niet. Krijg je gelijk, dan moet de werkgever je je werk gewoon weer laten doen en je loon doorbetalen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat door dit hele gedoe de arbeidsrelatie zo is verstoord dat je hier eigenlijk niet meer wil of kan werken. Bij een verstoorde arbeidsrelatie kan je via een ontslagspecialist proberen een ontslagvergoeding van jouw werkgever te krijgen. Ook kan een rechter bepalen dat de werkgever een schadevergoeding moet betalen. Dit heet een billijke vergoeding.

Tip:
Zoek zo snel mogelijk hulp van een ontslagdeskundige. Deze kan je helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen en ervoor zorgen dat je je recht op een WW-uitkering kunt behouden. Bespaar kosten en bel ons direct. Wij bespreken vrijblijvend jouw situatie en adviseren wat de juiste juridische vervolgstappen zijn. Bel ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten)of vul ons contactformulier en en we bellen jou zo snel mogelijk terug.

Meer informatie