“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Op non-actiefstelling en schorsing

 • Schorsing of op non-actiefstelling mag alleen met een goede reden!
 • Maak direct gebruik van onze hulp bij non-actiefstelling!
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Ben jij geschorst of op non-actief gesteld door je werkgever? Dat is een ingrijpende maatregel waarbij je niet langer welkom bent op de werkvloer en geen arbeid meer mag verrichten.

Als jij hiermee te maken hebt, is het belangrijk om direct onze hulp in te schakelen. De gevolgen van een schorsing kunnen namelijk groot zijn. Ons team adviseert je graag vrijblijvend en schakelt indien nodig een van onze advocaten in om jou bij te staan. 

Bel ons direct voor hulp op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Ons advies is kosteloos! Je kan ook ons contactformulier invullen, wij streven ernaar je binnen een uur op te bellen.

Wat moet je doen als je op non-actief bent gesteld?

Omdat een op non-actiefstelling vaak leidt tot ontslag is het van belang dat je de juiste stappen onderneemt.

 1. Schakel direct juridische hulp in
  Ons advies kost jou niets. Bel ons daarom direct op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Wij luisteren naar jouw persoonlijke situatie en geven advies op maat. Door direct onze hulp in te schakelen weet je zeker dat je geen fouten stappen zet. Indien nodig kunnen we je vrijblijvend in contact brengen met een arbeidsrechtadvocaat of jurist die jou verder helpen.

   

Wat kan je zelf alvast doen?
Nadat je ons hebt gebeld zijn er een aantal zaken die je zelf kan doen.

 1. Schriftelijke bevestiging
  Vraag je werkgever om een schriftelijke bevestiging van de non-actiefstelling of schorsing.
 2. Maak bezwaar
  Maak (schriftelijk) bezwaar maken tegen dit besluit van je werkgever. In dit bezwaar vermeld je:
  – Dat je officieel bezwaar maakt tegen de non-actiefstelling;
  – Dat je beschikbaar bent om werk te verrichten;
  – Dat je aanspraak wilt blijven maken op doorbetaling van je loon.
  Tip: Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar non-actiefstelling.
 3. Reactie op jouw bezwaar en teken niets
  Vraag jouw werkgever om een reactie op je bezwaar. Tevens kun je jouw kant van het verhaal vertellen. Teken in ieder geval geen contract, brief of verklaring van schuld, ook al zegt je werkgever dat je dit moet doen. Je werkgever mag de schorsing of non-actiefstelling niet als straf gebruiken of misbruiken om onderzoek te kunnen doen naar ontslagmogelijkheden. Wanneer je werkgever geen gehoor geeft aan het bezwaar waarin jij verzoekt tot toelating tot de werkvloer kan je de rechter vragen om hier uitspraak over te doen.Het is ook een mogelijkheid dat de werkgever jou een vaststellingsovereenkomst, ontslag met wederzijds goedvinden, aanbiedt. Teken deze nooit direct! Wij controleren jouw vaststellingsovereenkomst eerst gratis voor jou. In veel gevallen kunnen we ook betere voorwaarden voor je uitonderhandelen. Wij vertellen je in onze veelgestelde vragen graag waarom we dit gratis aanbieden. Je mag ook direct de gratis controle aanvragen via ons contactformulier.

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

 • - Zekerheid dat juridisch alles klopt.
  - 95% van de gevallen betere voorwaarden.
  - Alle zorg in de handen van een ervaren jurist.
Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Loonstop bij op non-actiefstelling

Bij een op non-actiefstelling ben je (nog) niet ontslagen. Je behoudt je rechten uit je arbeidsovereenkomst. Je behoudt dus ook recht op loon, ook al werk je niet. Het is het risico van de werkgever, ook als de werkgever gegronde redenen heeft of wanneer de op non-actiefstelling aan jou zelf te wijten is.

In het geval van een op non-actiefstelling mag de werkgever je loonbetaling alleen stopzetten als dat in je arbeidsovereenkomst is afgesproken. Staat hierover niets in de arbeidsovereenkomst, dan moet jouw loon gewoon worden doorbetaald. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een ontslagspecialist in de arm te nemen als je werkgever weigert je loon te betalen. Wij helpen je hier graag bij. Bel ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier in en we bellen jou terug.

Let op:
Soms staat er alleen in het bedrijfsreglement of in de CAO dat loon niet wordt doorbetaald bij non-actiefstelling. Dit is niet genoeg. Het moet ook benoemd worden in de arbeidsovereenkomst. Staat dit er niet in, dan moet de werkgever je gewoon doorbetalen!

Onterecht op non-actief gesteld? Dan schadevergoeding!

Wanneer je van mening bent dat je onterecht op non-actief gesteld bent, dan kun je een kortgedingprocedure starten bij de rechter. Wij adviseren hiervoor juridische hulp in te schakelen. Wij werken samen met ervaren advocaten die exact weten hoe ze dit moeten aanpakken. Zo heb je de grootste kans van slagen. Bel ons vrijblijvend op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) voor meer informatie.

Tijdens de procedure beoordeelt de rechter of de non-actiefstelling onredelijk is of niet. Krijg je gelijk, dan moet de werkgever je jouw werk weer laten doen en je loon doorbetalen. Als inderdaad blijkt dat er geen goede reden is voor de non-actiefstelling, dan kun je  een schadevergoeding eisen. De rechter kan bepalen dat de werkgever deze vergoeding moet betalen. Deze vergoeding heet een billijke vergoeding.

Het kan zijn dat de arbeidsrelatie zo is verstoord dat je niet meer bij je werkgever wilt of kan werken. Bij een verstoorde arbeidsrelatie kan je in overleg met je werkgever besluiten om uit elkaar te gaan middels een vaststellingsovereenkomst. Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken dat het initiatief van de werkgever komt. Teken nooit direct jouw vaststellingsovereenkomst (vso). Onze arbeidsjuristen checken jouw vaststellingsovereenkomst gratis voor jou. De arbeidsjurist zorgt ervoor dat alles goed in de vaststellingsovereenkomst staat en dat je niet jouw WW-uitkering mis loopt. Ook zorgen zij ervoor dat je een goede ontslagvergoeding van jouw werkgever krijgt.

Tip:
Zoek zo snel mogelijk hulp van een ontslagdeskundige. Deze kan je helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen en ervoor zorgen dat je je recht op een WW-uitkering kunt behouden. Bespaar kosten en bel ons direct. Wij bespreken vrijblijvend jouw situatie en adviseren wat de juiste juridische vervolgstappen zijn. Bel ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier en en we bellen jou zo snel mogelijk terug.

Hoe lang mag een non-actiefstelling duren?

Er is juridisch geen termijn bepaald hoe lang een op non-actiefstelling mag duren. Echter het op non-actief stellen van een werknemer is een tijdelijke maatregel. Dit mag dus niet te lang duren.

Val jij onder een cao? In de cao kan staan hoe lang jouw non-actiefstelling mag duren en wat je rechten zijn. Lees dit dus altijd na als je met zo’n situatie te maken krijgt. Meestal duurt een op non-actiefstelling niet langer dan 2 of 3 weken voordat de werkgever verdere actie onderneemt. Gebeurt er niets en zit je na twee of drie weken nog steeds thuis zonder iets te horen van de werkgever? Dan is het belangrijk om actie te ondernemen!

Je kunt naar de kantonrechter stappen om een kort geding (spoedprocedure) te starten om de op non-actiefstelling op te heffen. Want je wilt graag snel uitsluitsel. Schakel daarom altijd de hulp in van een goede arbeidsrecht advocaat of jurist. Deze weet precies wat je rechten zijn.

concurrentiebeding

Download hier onze voorbeeldbrief voor bezwaar maken tegen een non-actiefstelling

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Wat is non-actief stelling?

De werkgever kan jou ook op non-actief zetten. Bij een non-actiefstelling word je vrijgesteld van werkzaamheden. Hoewel het in de praktijk hetzelfde resultaat heeft als een schorsing, is dit wel een iets neutralere maatregel die de werkgever kan inzetten. Je kunt bijvoorbeeld op non-actief worden gesteld als je boventallig wordt verklaard of als er een verdenking is van een misdraging. Ook kan de werkgever jou op non-actief stellen tegen het einde van jouw dienstverband.

Wat is een schorsing?

Een schorsing is een officiële maatregel. Eigenlijk is het een soort straf. Meestal volgt er een onderzoek en/of ontslag op staande voet. De werkgever kan jou schorsen als hij denkt dat je je ernstig hebt misdragen. Hierbij kun je denken aan het plegen van fraude of diefstal op de werkvloer. Als de werkgever jou schorst, dan moet die maatregel wel in verhouding staan met waar hij jou van verdenkt.

Er zijn verschillende voorbeelden waarbij de rechter het ontslag na diefstal heeft teruggedraaid. Zo werd een medewerker van de Action op staande voet ontslagen na diefstal van een tasje van 3 ct. De rechter oordeelde dat, hoewel hij het tasje had moeten afrekenen, het gaat om een vrijwel waardeloos voorwerp. Het vergrijp stond dan ook niet in verhouding tot de vergaande gevolgen van het ontslag. Krijg je op deze manier ontslag, dan ben je namelijk niet alleen direct je baan, maar ook jouw recht op een WW-uitkering kwijt.

Wat is het verschil is tussen een schorsing en non-actiefstelling?

Een schorsing is een disciplinaire maatregel (een straf). Deze kan worden toegepast indien je jezelf hebt misdragen. Een non-actiefstelling is een ordemaatregel. Deze kan worden toegepast bijvoorbeeld als je boventallig verklaard bent bij een reorganisatie. Bij beide heb je in principe recht op loon. Hoewel de begrippen veel door elkaar heen worden gebruikt, is er dus wel degelijk een verschil.

Ingrijpend middel

Schorsing wordt gezien als een ingrijpend middel dat niet lichtvaardig ingezet mag worden. Er wordt dan ook aangenomen dat een werkgever de werknemer alleen schorst als hij daarvoor een redelijke grond heeft. Een werkgever moet zich als goed werkgever gedragen en daardoor van te voren een zorgvuldige afweging te maken of een schorsing of non-actiefstelling is toegestaan. Soms kunnen er in een cao of arbeidsovereenkomst afspraken staan die beschrijven om welke redenen, op welke manier en voor hoelang een schorsing of non-actiefstelling kan plaatsvinden.

Wat zijn goede redenen voor een schorsing of non-actiefstelling?

De werkgever is verplicht de reden van de non-actiefstelling schriftelijk aan jou mee te delen. Welke redenen kan hij aandragen?

 1. Misdragingen van de werknemer
 2. Een verstoorde arbeidsrelatie
 3. Conflicten tussen werknemers onderling
 4. Als er onderzoek moet worden gedaan naar eventuele misdragingen van de werknemer
 5. Veranderingen binnen het bedrijf
 6. Slecht functioneren of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 7. Verwijtbaar gedrag

1. Misdragingen van de werknemer

Van misdragen is sprake als jij je bijvoorbeeld schuldig maakt aan diefstal, fraude, geweld of ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld). Wil je je baan houden, dan is het slim om je excuses aan te bieden en vooral te laten weten dat dit nooit meer zal gebeuren. Helaas loopt het meestal uit op ontslag.

2. Een verstoorde arbeidsrelatie

Soms klikt het niet met je werkgever. Een lastige situatie, want je zult veel met hem/haar te maken hebben. Loopt het contact een beetje stroef, dan is er natuurlijk niet zoveel aan de hand. Loopt het uit op een ruzie of zijn er bijvoorbeeld scheldpartijen, dan heb je het over een ernstig verstoorde arbeidsrelatie of arbeidsconflict. Met de term “ernstig” wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van een incident of een langer lopende onwerkbare situatie waardoor samenwerking niet goed meer mogelijk is. Dit is misschien met een mediator nog op te lossen, maar in de meeste gevallen zal de werkgever besluiten om je te ontslaan. Hieraan vooraf gaat vaak een non-actiefstelling om de zaak niet te laten escaleren.

3. Conflicten tussen werknemers onderling

Natuurlijk kan het ook zijn dat je totaal niet met een collega overweg kan. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, maar als dit ervoor zorgt dat het hele bedrijf er last van heeft, kan de werkgever besluiten om je op non-actief te stellen. Een conflict kan uitlopen op beledigingen en geweld. Ook in dit geval kan mediation een oplossing bieden, maar helaas lukt dit lang niet altijd.

4. Als er onderzoek moet worden gedaan

Soms heb je als werkgever vermoedens dat een werknemer bijvoorbeeld gestolen heeft of zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Voor je iemand om die reden kan ontslaan, zul je eerst met bewijzen moeten komen. Om bewijzen te vinden is onderzoek nodig. Verdenkt de werkgever jou ergens van dan heeft hij/zij dus tijd nodig om dit te onderzoeken. Gedurende het onderzoek kan je op non-actief gesteld worden. Blijkt uit het onderzoek dat je inderdaad schuldig bent, dan kan de werkgever besluiten om je te ontslaan.

5. Veranderingen binnen het bedrijf

Verandert er iets belangrijks binnen het bedrijf, waardoor het werk helemaal anders wordt of bijvoorbeeld wegvalt, dan kan dit ook een goede reden zijn om werknemers op non-actief te stellen tot het ontslag helemaal geregeld is.

6. Slecht functioneren of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Is de werkgever van mening dat jij niet goed functioneert en dat dit een gevaar vormt voor het bedrijf, dan is dat een goede reden voor een non-actiefstelling. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wanneer dit ervoor zorgt dat een deel van het werk stil komt te liggen of als anderen hier last van krijgen. Je kunt alleen om deze redenen op non-actief gesteld worden als jouw functioneren de bedrijfsvoering in gevaar brengt.

Besluit je dit aan te vechten, dan zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat je al meerdere keren op de hoogte bent gesteld van de problemen die er zijn en dat de werkgever je ook de mogelijkheid heeft geboden te verbeteren.

7. Verwijtbaar gedrag

Als je op non-actief wordt gesteld vanwege verwijtbaar gedrag, is de kans heel groot dat de werkgever tot ontslag overgaat. Pas hierbij goed op dat je wel je recht op een WW-uitkering kunt behouden. Een arbeidsjurist kan ervoor zorgen dat je hier zo goed mogelijk uitkomt.

Hoe zit het met de auto van de zaak bij non-actiefstelling?

Heb je een leaseauto van de zaak, dan is het nog even de vraag of je deze nog mag gebruiken als je op non-actief bent gesteld. Dit hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt in het autoreglement of in de arbeidsovereenkomst. Laat je vrijblijvend terugbellen door een deskundige als het onduidelijk is of je gebruik mag maken van je leaseauto tijdens de periode van je op non-actief stelling.

Meer informatie