“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Contractvorm

  • Heb jij een tijdelijk of een vast contract? Weet wat je rechten zijn.
  • Hulp nodig? Neem gerust even contact met ons op!
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

Als je ergens gaat werken, worden er altijd afspraken gemaakt over bijvoorbeeld je salaris, welk werk je gaat doen, hoeveel uren je gaat werken en de duur van het contract. Dit pakket aan afspraken wordt vastgelegd in het arbeidscontract. Er zijn verschillende contractvormen; zo heb je onder andere tijdelijke en vaste contracten, maar ook bijvoorbeeld 0-urencontracten. Welke contractvorm jij hebt, bepaalt ook welke regels er gelden bij ontslag.

Let op:
Heb je een nieuwe baan gevonden? Zorg ervoor dat je nieuwe arbeidscontract is getekend voor je je huidige baan opzegt!

Contractvorm bepaalde of onbepaalde tijd

De werkgever besluit of je een contract voor bepaalde of voor onbepaalde tijd zult krijgen (tijdelijk of vast contract). In de meeste gevallen zal je bij een nieuwe werkgever beginnen met een tijdelijk contract. Na dit tijdelijke contract wordt bekeken of het contract wordt verlengd en of je dan opnieuw een tijdelijk of toch een vast contract krijgt. De werkgever mag een contract maar twee keer verlengen. Hierna moet hij je een vast contract geven als hij jou in dienst wil houden. 

Proeftijd

In het eerste arbeidscontract bij een nieuwe werkgever wordt bijna altijd een proeftijd opgenomen. In deze proeftijd kunnen werknemer en werkgever bekijken of de samenwerking bevalt. Jullie kunnen tijdens de proeftijd er allebei voor kiezen om het contract te beëindigen. Dit mag zonder reden.

Bij een tijdelijk contract met een looptijd van 6 maanden of minder mag er geen proeftijd worden opgenomen. Bij een tijdelijk contract vanaf 6 maanden tot 2 jaar is die proeftijd maximaal een maand. Bij een langer contract geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden.

Let er wel op dat wanneer je als werknemer besluit op te zeggen in de proeftijd, dit ook effect kan hebben op je recht op een uitkering. Je neemt dan zelf ontslag en bent dus verwijtbaar werkloos. Dit kan ervoor zorgen dat je geen WW-uitkering kunt krijgen.

Concurrentiebeding

In sommige gevallen is er sprake van een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding mag niet in tijdelijke contracten worden opgenomen. Dit omdat een concurrentiebeding voor veel problemen kan zorgen als het contract niet wordt verlengd en de werknemer op zoek gaat naar een andere baan. Je mag dan niet bij een concurrent gaan werken en dat kan je behoorlijk in de weg zitten als je gaat solliciteren. Alleen bij zwaarwegende redenen kan de werkgever schriftelijk toestemming vragen om toch een concurrentiebeding op te nemen in het tijdelijke contract.

In vaste contracten mag wel een concurrentiebeding worden opgenomen. In zo’n beding staat dat je tijdens of na het dienstverband geen soortgelijk werk mag uitvoeren. Een concurrentiebeding is er eigenlijk om ervoor te zorgen dat je niet zomaar voor jezelf gaat beginnen in dezelfde tak van sport of dat je niet bij de concurrent gaat werken.

Een concurrentiebeding kan vooral bij ontslag nogal wat gevolgen hebben. Als het concurrentiebeding niet wordt vernietigd, dan word je als ontslagen werknemer behoorlijk beperkt in je mogelijkheden bij het zoeken naar een andere baan. Bekijk dus goed wat je gaat ondertekenen en zorg er bij ontslag voor dat het concurrentiebeding wordt ingetrokken.

Ontslag tijdelijk contract

Heb je een tijdelijk contract, dan kan de werkgever besluiten dit niet te verlengen. Dit is iets waar je helaas niets aan kan veranderen. De werkgever heeft geen reden nodig voor het niet verlengen van jouw contract. Het tussentijds opzeggen van een tijdelijk contract mag echter niet zomaar. De werkgever kan jou alleen tussentijds ontslaan als dit in jullie arbeidsovereenkomst staat of als jullie het hier samen over eens worden. Je hebt het dan over ontslag met wederzijds goedvinden

Wil de werkgever met jou om tafel om te praten over ontslag? Hou dan in je achterhoofd dat hij alleen van jou af kan als jij je handtekening zet. Hierdoor valt er dus goed te onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding die je meekrijgt. 

Ontslag vast contract

Heb je een vast contract, dan kan de werkgever je niet zomaar ontslaan. Hiervoor moet een goede reden zijn. De werkgever kan ervoor kiezen om samen met jou om tafel te gaan om te onderhandelen over het ontslag en samen tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Lukt dit niet, dan kan hij met een goede ontslagreden en een flink dossier terecht bij de kantonrechter of het UWV.

Krijg je ontslag, dan heb je bijna altijd recht op een transitievergoeding. Ga nooit direct akkoord met het eerste bod van de werkgever. Er valt bijna altijd meer uit te halen.

Advies over jouw situatie?

Krijg jij te maken met ontslag en wil je graag advies over jouw situatie? Leg jouw verhaal dan vrijblijvend voor aan onze juridische medewerkers. Zij geven je gratis juridisch advies waar je meer verder kan. 

Meer informatie