Op de werkvloer kunnen makkelijk discussies ontstaan met bijvoorbeeld de leidinggevende of collega’s. Op zich niets mis mee, want iedereen heeft zijn eigen mening. Meestal is zo’n discussie ook snel weer opgelost. Anders wordt het als de werksfeer er onder gaat lijden en er een conflict ontstaat.

Arbeidsconflict met werkgever

De meeste arbeidsconflicten ontstaan tussen werkgever en werknemer. Helaas is bij zo’n conflict de werknemer meestal degene die het onderspit moet delven en uiteindelijk het bedrijf moet verlaten. Werknemers die te maken krijgen met zo’n conflict willen zich nog wel eens ziek melden. Dit heeft niet zo heel veel zin. Er is een arbeidsconflict, je bent niet ziek. Zo zal de ARBO-arts er ook over oordelen. Het is verstandiger om juist actief te proberen het probleem op te lossen. Op het moment dat er een conflict is kun je natuurlijk stug weigeren om met de andere partij te praten, maar als je baan je lief is is dat niet de meest handige insteek. Probeer samen om tafel te gaan en het uit te praten. Je hoeft natuurlijk geen beste vrienden te worden, maar samen weer door een deur kunnen moet toch wel lukken (als de wil er aan beide kanten is).

Arbeidsmediation

Vinden jullie het moeilijk om samen te praten, dan is het misschien een idee om de hulp van een mediator in te schakelen. De bedrijfsarts zal in dit soort situaties dan ook meestal adviseren om een mediationtraject in te gaan, om op die manier tot een oplossing van het onderliggende probleem te komen.

Een mediator is onafhankelijk en probeert het gesprek tussen werkgever en werknemer in goede banen te leiden. De arbeidsmediator bekijkt waar het probleem zit en welke oplossingen er mogelijk zijn. Vervolgens probeert de mediator jullie weer tot elkaar te laten komen. Het uiteindelijke doel van de arbeidsmediator is ervoor te zorgen dat er weer een werkbare situatie ontstaat, zodat jullie allebei jullie werk kunnen blijven doen. Het is belangrijk dat jullie allebei een goed gevoel hebben bij de mediator. Mocht je het idee krijgen dat de mediator niet objectief is, dan is er iets niet goed. Wanneer je er niet via mediation uit komt, wordt er vaak gekeken of er overplaatsing mogelijk is. Behoort dit niet tot de mogelijkheden, dan rest er weinig anders dan ontslag.

Ontslag door arbeidsconflict

Komen jullie er echt niet uit en is samenwerken verder onmogelijk, dan is er helaas geen andere optie dan ontslag. In de meeste gevallen zal de werkgever een ontbindingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst aanbieden. Ga niet direct akkoord, want er valt ook in dit geval te onderhandelen over bijvoorbeeld de transitievergoeding en de opzegtermijn. Is het moeilijk, of door het conflict onmogelijk, om zelf de onderhandelingen met de werkgever te voeren, dan is het verstandig om een jurist of advocaat in de arm te nemen om hierbij te helpen. Deze zorgt ervoor dat je hier uiteindelijk zo goed mogelijk uit komt.

De werkgever kan er ook voor kiezen om een procedure te starten via de kantonrechter met als reden een verstoorde arbeidsrelatie. In dat geval is het zeker verstandig om je te laten bijstaan door een ervaren specialist.

De Nationale AdviesBalie heeft een uitgebreid netwerk van juristen en advocaten verspreid over heel Nederland. Wij brengen je graag in contact met een specialist bij jou in de buurt.