De duur van de WW-uitkering verschilt per persoon. Ten eerste wordt er gekeken of je recht hebt op een uitkering. Daarna wordt de duur van de WW-uitkering bepaald.

Duur WW-uitkering berekenen

De duur van je WW-uitkering was in het verleden minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Vanaf 1 januari wordt de duur van de WW-uitkering stapsgewijs ingekort. De totale maximale WW-duur wordt teruggebracht naar 24 maanden i.p.v. de huidige 38 maanden. Meer hierover lees je op de pagina wijzigingen WW-uitkering. De wekeneis en jareneis zijn van invloed op de duur van je WW-uitkering. Als je aan de wekeneis voldoet, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering van 3 maanden. Als je aan de jareneis voldoet heb je langer recht op een WW-uitkering. Hoe lang is afhankelijk van jouw arbeidsverleden. Bereken met onze WW-rekenmodule hoe lang je recht hebt op een uitkering.

Wanneer stopt de WW-uitkering?

Als je een WW-uitkering ontvangt, komt er een moment dat je geen recht meer hebt op de uitkering. Het is ook mogelijk dat het UWV de WW-uitkering stopzet. Hier zijn verschillende redenen voor die in de volgende paragrafen worden behandeld.

WW-uitkering en nieuw werk

Als je weer gaat werken, stopt de WW-uitkering. In de volgende situaties heb je echter toch nog recht op een gedeeltelijke WW-uitkering:

  • Je gaat minimaal 5 uur per week minder werken dan waarvoor je een uitkering ontving. Stel: je krijgt een WW-uitkering voor 40 uur, en je gaat 32 uur werken. Je hebt dan recht op een WW-uitkering voor 8 uur. Als er 4 uur of minder verschil is, vervalt de WW-uitkering helemaal.
  • Als jouw uitkering gebaseerd is op minder dan 10 uur per week, ontvang je een gedeeltelijke WW-uitkering, wanneer je meer dan de helft van het aantal uren verliest. Stel: je krijgt een WW-uitkering voor 9 uur per week en gaat 5 uur per week werken. Je hebt dan recht op een WW-uitkering voor 4 uur.

Reden tot uitsluiting

Er zijn verschillende redenen tot uitsluiting. Hierdoor krijg je tijdelijk geen WW-uitkering of zelfs helemaal geen WW-uitkering meer. Voorbeelden van redenen tot uitsluiting:

  • Je verhuist naar het buitenland (na 6 maanden stopt je WW-uitkering).
  • Je verblijft langer in het buitenland dan door het UWV is toegestaan (bijvoorbeeld, je gaat langer op vakantie dan afgesproken).
  • Je moet een gevangenisstraf uitzitten.
  • Je krijgt een andere uitkering, bijvoorbeeld een Ziektewetuitkering of een WIA-uitkering.

Jouw WW-uitkering bereikt de einddatum

Je WW-uitkering stopt als deze de einddatum bereikt. De duur van de WW-uitkering wordt bepaald door de wekeneis en de jareneis. De minimale duur van de WW-uitkering is 3 maanden, de maximale duur was 38 maanden, maar wordt langzaam teruggebracht naar 24 maanden.

Ben je nog werkloos als jouw WW-uitkering stopt? Je kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

WW-uitkering en de pensioengerechtigde leeftijd

Bereik je de pensioengerechtigde leeftijd? Dan ben je niet meer verzekerd voor werkloosheid en stopt jouw WW-uitkering. Je krijgt wel je AOW-pensioen.