“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Duur WW-uitkering

  • De duur van je WW-uitkering is van meerdere zaken afhankelijk.
  • Wordt de uitkering onterecht stopgezet? Ga dan in bezwaar!
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Lees voor

De duur van de WW-uitkering verschilt per persoon. Of je een uitkering krijgt en voor hoelang is onder andere afhankelijk van de manier waarop jij jouw baan verliest en jouw arbeidsverleden. Het UWV zal eerst bekijken of je inderdaad recht hebt op een uitkering. Daarna wordt de duur van de WW-uitkering bepaald.

Let op:
Neem je zelf ontslag of word je op staande voet ontslagen ? Dan heb je geen recht op een uitkering. Dit heeft financieel gezien veel consequenties. Denk dus goed na voor je zelf ontslag neemt. En zoek bij ontslag op staande voet altijd juridische hulp.

Kom jij in aanmerking voor een uitkering?

Of je een uitkering kunt krijgen of niet heeft alles te maken met de manier waarop jij jouw baan verliest. Is dit jouw eigen schuld, dan zal je geen WW-uitkering kunnen krijgen. Dit is dus het geval als je zelf ontslag neemt, bij ontslag in de proeftijd of als je op staande voet wordt ontslagen. Ook bij bijvoorbeeld disfunctioneren kan jouw uitkering in gevaar komen. 

Gaan jij en de werkgever in goed overleg uit elkaar en besluiten jullie een vaststellingsovereenkomst te tekenen? Dan is het heel belangrijk dat deze overeenkomst juridisch gezien goed in elkaar zit. Kloppen er bepaalde zaken niet of ontbreken er belangrijke punten, dan kan dit ervoor zorgen dat jij jouw recht op een uitkering verliest. Laat de vaststellingsovereenkomst dan ook altijd even nakijken voor jij hier jouw handtekening onder zet. Wij kunnen dit gratis voor je doen!

vaststellingsovereenkomst tips checken

Wil jij zeker weten dat jij straks een uitkering krijgt? Laat jouw vaststellingsovereenkomst gratis door ons nakijken!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Duur WW-uitkering berekenen

De totale WW-duur is maximaal 24 maanden. Hoe lang jij een uitkering kunt krijgen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Het UWV maakt voor het bepalen van de duur van je uitkering gebruik van de wekeneis en de jareneis. Als je aan de wekeneis voldoet, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering van 3 maanden. Als je aan de jareneis voldoet heb je langer recht op een WW-uitkering. Hoe lang is afhankelijk van jouw arbeidsverleden. Bereken met onze WW-rekenmodule hoe lang je recht hebt op een uitkering.

Wanneer stopt de WW-uitkering?

Als je een WW-uitkering ontvangt, komt er een moment dat je geen recht meer hebt op de uitkering. Het is ook mogelijk dat het UWV de WW-uitkering stopzet. Hier zijn verschillende redenen voor.

WW-uitkering en nieuw werk

Als je weer gaat werken, stopt de WW-uitkering. In de volgende situaties heb je toch nog recht op een gedeeltelijke WW-uitkering. Dit noemen ze ook wel een aanvullende uitkering:

  • Je gaat minimaal vijf uur per week minder werken dan de uren waarvoor je een uitkering ontving. Stel: je krijgt een WW-uitkering voor veertig uur, en je gaat 32 uur werken. Je hebt dan nog recht op een WW-uitkering voor acht uur. Als er vier uur of minder verschil is, vervalt de WW-uitkering helemaal.
  • Als jouw uitkering gebaseerd is op minder dan tien uur per week, ontvang je een gedeeltelijke WW-uitkering, als je meer dan de helft van het aantal uren verliest. Stel: je krijgt een WW-uitkering voor negen uur per week en gaat vijf uur per week werken. Je hebt dan recht op een WW-uitkering voor vier uur.

Redenen tot uitsluiting WW

Er zijn verschillende redenen tot uitsluiting. Hierdoor krijg je tijdelijk geen WW-uitkering of zelfs helemaal geen WW-uitkering meer. Voorbeelden van redenen tot uitsluiting:

  • Je verhuist naar het buitenland (na 6 maanden stopt je WW-uitkering).
  • Je verblijft langer in het buitenland dan door het UWV is toegestaan (bijvoorbeeld, je gaat langer op vakantie dan afgesproken).
  • Je moet een gevangenisstraf uitzitten.
  • Je krijgt een andere uitkering, bijvoorbeeld een Ziektewetuitkering of een WIA-uitkering (let op soms doet het UWV een WIA-herkeuring).
Tip:
Wordt jouw uitkering stopgezet en is dit onterecht? Dan kun je hiertegen in bezwaar. Heb je hier hulp bij nodig, dan kunnen wij je in contact brengen met een specialist op het gebied van sociale zekerheidsrecht.

Jouw WW-uitkering bereikt de einddatum

Je WW-uitkering stopt als deze de einddatum bereikt. De duur van de WW-uitkering wordt bepaald door de wekeneis en de jareneis. De minimale duur van de WW-uitkering is 3 maanden, de maximale duur is 24 maanden.

Ben je nog werkloos als jouw WW-uitkering stopt? Je kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

WW-uitkering en de pensioengerechtigde leeftijd

Bereik je de pensioengerechtigde leeftijd? Dan ben je niet meer verzekerd voor werkloosheid en stopt jouw WW-uitkering. Je krijgt dan wel AOW.

Op het gebied van de WW-uitkering is veel veranderd. Bekijk onze pagina meest gestelde vragen over de WW-uitkering om weer helemaal op de hoogte te zijn!

Meer informatie