In het kader van de wet Werk en Zekerheid is er op het gebied van ontslag en de ontslagregeling veel veranderd. Hier de belangrijkst veranderingen op een rijtje.

Ontslagroute

Als de werkgever tot ontslag wil over gaan, dan kan dit op verschillende manier. In de ontslagregeling 2015 is duidelijk beschreven welke weg de werkgever moet bewandelen in verschillende situaties. Ten eerste is er ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als het met het bedrijf financieel niet goed gaat, dan kan dit een goede reden zijn om mensen te ontslaan. In dat geval kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV zal dan beoordelen of het ontslag wordt toegestaan. Hetzelfde geldt voor ontslag na twee jaar ziekte. Ook dan kan de werkgever bij het UWV terecht. Is er sprake van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, dan is het voor een werkgever verstandig om naar de kantonrechter te gaan. Wil de werkgever de ontslagprocedure versnellen of heeft hij niet veel vertrouwen in de uitkomst van een aanvraag bij het UWV of de kantonrechter, dan zal de werkgever met een vaststellingsovereenkomst komen. In dat geval is er onderhandeling mogelijk over bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding) en de overige afspraken.

Verlaging opzegtermijn

Als de werkgever het ontslag laat plaatsvinden via het UWV of de kantonrechter, dan kost dit tijd. Volgens de nieuwe ontslagregels mag de hele doorlooptijd van de procedure bij het UWV of de kantonrechter in mindering worden gebracht op de opzegtermijn. Er moet wel altijd in ieder geval een maand opzegtermijn overblijven.

Hoger beroep

Als je het niet eens bent met het besluit van het UWV of de kantonrechter, dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Na een ontslagprocedure bij het UWV kun je voor het hoger beroep terecht bij de kantonrechter. Ben je het niet eens met een uitspraak van de kantonrechter, dan kun je nog naar het gerechtshof. Wil je het nog hogerop zoeken, dan is er een procedure bij de Hoge Raad mogelijk.

Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is vervangen door de transitievergoeding. Deze vergoeding valt aanzienlijk lager uit dan de oude ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. Vanaf 1 juli 2015 krijg je als werknemer (als je 18 jaar of ouder bent en langer dan twee jaar in dienst bent) 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Ben je langer dan 10 jaar in dienst, dan krijg je voor ieder volgend jaar 1/2 maandsalaris mee. De maximale vergoeding is vanaf 1 januari 2018 €79.000 euro. Verdien je meer dan €79.000 per jaar, dan is de maximum vergoeding een jaarsalaris. Voor 2019 is de maximum transitievergoeding gesteld op €81.000. De transitievergoeding is officieel bedoeld voor bijvoorbeeld (om)scholing of een werk-naar-werk traject. Maar dit is niet verplicht. Je mag het geld ook op een andere manier besteden. Bereken de hoogte van jouw transitievergoeding met onze rekenmodule.

Speciale regeling 50-plussers

Ben je ouder dan 50 en 10 jaar of langer in dienst, dan geldt er tot 2020 een speciale regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat je een hogere vergoeding mee kunt krijgen. Val je onder deze regeling, dan krijg je vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een heel maandsalaris per dienstjaar. Deze regeling is alleen van toepassing bij bedrijven met meer dan 25 werknemers. Daarnaast geldt ook voor de oudere werknemers de maximale vergoeding van €79.000  euro (of €81.000 euro in 2019).

MKB-regeling

Voor het MKB kunnen hoge ontslagvergoedingen in sommige gevallen de doodsteek zijn. Daarom zal er tot 2020 een aparte regeling gelden voor het MKB. Zij mogen een lagere transitievergoeding uitkeren en hoeven daarbij de jaren voor 2013 niet mee te rekenen bij het berekenen van de vergoeding. Dit mogen zij alleen als het om een bedrijf met minder dan 25 werknemers gaat en het ontslag plaatsvindt om bedrijfseconomische redenen. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat het financieel niet goed gaat.

Onderhandelen transitievergoeding

Net zoals nu kan er straks ook nog steeds worden onderhandeld over de transitievergoeding. De berekening zoals aangegeven is een leidraad. Het is wel belangrijk dat jullie alle afspraken over onder anderen de transitievergoeding vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Na het tekenen van de definitieve overeenkomst heb je officieel 2 weken de tijd om de overeenkomst nietig te laten verklaren. Dit voorkomt dat de werkgever je onder druk zet om te tekenen. Laat de vaststellingsovereenkomst altijd nakijken door een specialist. Een fout in de vaststellingsovereenkomst kan betekenen dat je geen uitkering kunt krijgen bij het UWV en heeft dus nogal wat gevolgen. Zet dus nooit zomaar een handtekening.

Tijdelijk contract

In het nieuwe ontslagrecht worden werknemers met een tijdelijk contract  beter beschermd. Zo komen zij eerder in aanmerking voor een vast contract (na twee jaar i.p.v. de huidige drie jaar). Ook moet een werkgever het verplicht minimaal een maand van tevoren schriftelijk aangeven als het contract niet wordt verlengd (de aanzegtermijn). Doet hij dat niet, dan moet de werkgever een schadevergoeding betalen aan de werknemer. Tijdelijke contracten komen er ook anders uit te zien. Zo mag er bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter geen proeftijd meer worden afgesproken en ook het concurrentiebeding is bij tijdelijke contracten niet meer van toepassing.

Scholing

Vanaf 1 juli 2015 heeft de werkgever de plicht om scholing te bieden aan zijn werknemers. Gebeurt dit niet, dan kan dit nadelig voor de werkgever uitpakken als er een ontslagprocedure loopt.

Versobering WW-uitkering

Vanaf 1 januari 2016 moet ook de WW eraan geloven. Ook hier moet op bezuinigd worden. Om dit te bereiken wordt de maximale WW-duur teruggebracht naar 24 maanden.  Het opbouwen van ww-rechten zal veranderen. De eerste 10 jaar bouw je een maand WW op per gewerkt jaar. Hierna nog maar een halve maand. Na 6 maanden wordt al het werk gezien als passend werk en mag je een baan dus niet meer zomaar weigeren. Deze laatste regeling gaat in per 1 juli 2015. Alle wijzigingen op het gebied van de WW-uitkering kun je nalezen op de pagina wijzigingen WW-uitkering.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig of vragen met betrekking tot jouw rechten of ontslag? Neem vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers.