“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het nieuwe Ambtenarenrecht

  • Veel ambtenaren vallen tegenwoordig onder het normale ontslagrecht.
  • Hierdoor verandert er veel bij ontslag.
  • Heb je vragen? Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Ben je ambtenaar? Dan is jouw rechtspositie sinds 1 januari 2020 behoorlijk veranderd. Vanaf dat moment is namelijk het nieuwe ambtenarenrecht in werking getreden. Dit onder de naam Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat ambtenaren straks eigenlijk zo goed als gelijk zijn aan gewone werknemers. Bij ontslag val je vanaf dat moment dan ook niet meer onder het bestuursrecht, maar onder het arbeidsrecht. Het is goed om te weten wat er precies gaat veranderen, zodat je weet welke gevolgen deze nieuwe wet voor jou heeft. Wij zetten de veranderingen voor je op een rij.

In de praktijk

Op je werk zal er eigenlijk weinig veranderen. Je werk blijft hetzelfde en ook in jouw salaris, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden zoals een bovenwettelijke uitkering zal niets veranderen. Het kan wel zijn dat hier nieuwe afspraken over komen als er een nieuwe cao komt. De veranderingen zitten hem voornamelijk in je contract en de rechten die je hebt als je wordt ontslagen. Je bent nog steeds ambtenaar en dat betekent dat je nog wel een speciale status hebt. De regels die er zijn over bijvoorbeeld geheimhouding en het verbod om giften aan te nemen gelden nog steeds.

De veranderingen

Er zijn een aantal belangrijke punten die wel veranderen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Jouw contract. Nu heb je een eenzijdige aanstelling. De werkgever heeft het besluit genomen om jou in dienst te nemen. Dit wordt nu anders. In plaats van een aanstelling krijg je straks een tweezijdige arbeidsovereenkomst.
  • Krijg je te maken met ontslag, dan zal dit op een andere manier gebeuren dan nu het geval is. Je kunt met wederzijds goedvinden uit elkaar, ontslag krijgen via het UWV of ontslagen worden door de kantonrechter. Bij ontslag heb je voortaan ook recht op een transitievergoeding.
  • Publiekrechtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door cao’s.
  • Er komt een nieuwe Ambtenarenwet. Hierin worden de eisen die aan jou als ambtenaar worden gesteld vastgelegd.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal groepen ambtenaren voor wie deze nieuwe wetgeving niet geldt. Zij blijven gewoon onder het ambtenarenrecht vallen, waarbij ontslagzaken onder het bestuursrecht vallen. Deze groepen zijn:

  • medewerkers van politie en defensie;
  • rechters en officieren van justitie;
  • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Wat als je nu als ambtenaar te maken krijgt met ontslag?

Het feit dat veel ambtenaren nu onder het gewone arbeidsrecht vallen, betekent ook dat het ontslag op een hele andere manier verloopt. Wij kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt als je hiermee te maken krijgt. Heb jij vragen over jouw situatie? Je kunt altijd terecht bij onze juridische medewerkers. Zij weten precies wat jouw rechten en plichten zijn. Zij luisteren naar je verhaal en geven je gratis advies waar je mee verder kunt.

Meer informatie