Veel mensen met een rechtsbijstandverzekering denken dat zij verplicht zijn de verzekeraar in te schakelen bij een juridisch conflict. Sinds een aantal uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie is dit niet meer het geval. Er is nu vrije advocaatkeuze. Bij een juridische procedure, bezwaarprocedures en procedures bij het UWV mag je nu een eigen advocaat of jurist in de arm nemen. De kosten van deze advocaat of jurist kunnen tot een bepaald maximum bedrag bij de rechtsbijstandverzekeraar worden ingediend.

Vrije advocaatkeuze versus rechtsbijstand

Met de komst van deze vrije advocaatkeuze kun je zelf kiezen wie jouw belangen gaat behartigen. Bij deze keuze is het vooral belangrijk om vertrouwen te hebben in degene die jou gaat helpen. Die persoon moet zich voor 100% inzetten om jouw zaak tot een goed einde te brengen. De ervaring van de Nationale AdviesBalie is dat een eigen advocaat of jurist het over het algemeen beter doet dan een jurist van de rechtsbijstandverzekering. Ze hebben een grotere inzet en nemen de tijd voor de zaak. Een jurist van de rechtsbijstandverzekering is er bij gebaat de zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. Dit scheelt kosten voor de verzekeraar, maar doet de zaak vaak geen goed. Als je dan toch de mogelijkheid hebt om een deskundige, ervaren advocaat in te schakelen, dan heeft dit zeker de voorkeur.

De vakbond

Ben je lid van een vakbond en heb je via deze weg rechtsbijstand, dan geldt deze uitspraak van de Hoge Raad net zo goed. In de voorwaarden van sommige bonden staat weliswaar dat er geen vrije keuze bestaat, maar uit jurisprudentie van de Hoge Raad is gebleken dat de vakbond hier na de uitspraak over vrije advocaatkeuze geen beroep meer op mag doen. Deze bepaling is nu in strijd met het beginsel van de vrije advocaatkeuze. Als een vakbondslid een eigen advocaat kiest, dan is de vakbond verplicht de redelijke kosten te vergoeden.

Denk dus goed na voor je bij een juridisch geschil de rechtsbijstandverzekeraar en de bond belt. Je bent niet verplicht om van hun juristen gebruik te maken. Heb je advies nodig over de vrije advocaatkeuze of wil je hulp bij het regelen hiervan, dan mag je altijd even contact opnemen.