Wij behandelen op deze pagina de veel gestelde vragen over ontslag. Als je hoort dat je wordt ontslagen komt er veel op je af. Het is een stressvolle en onzekere periode en waarschijnlijk zit je met een hoop vragen. Natuurlijk wil je weten wat te doen bij ontslag. De belangrijkste vragen die je moet stellen zijn:

Wij nemen deze vragen allemaal met je door wanneer je contact met ons opneemt.  Zo wordt in ieder geval de eerste onzekerheid weggenomen. Hieronder behandelen wij de meest voorkomende vragen bij ontslag.

Hoe lang duurt de ontslagprocedure?

Hoe lang het duurt voor je uiteindelijk ontslagen wordt is grotendeels afhankelijk van de weg die de werkgever kiest om je te ontslaan. Hierbij kan hij kiezen uit ontslag via het UWV, via de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Ontslag via de kantonrechter duurt gemiddeld zo’n acht weken. De ontslagprocedure begint wanneer je werkgever (of jij zelf ) een ontslagaanvraag indient bij het kantongerecht. Het is afgerond op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Bij de kantonrechter kun je alleen terecht met zaken over disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie.

Het UWV WERKbedrijf streeft ernaar de ontslagaanvraag binnen zes weken af te wikkelen. Als de werkgever de aanvraag goed onderbouwt, versnelt de werkgever daarmee de procedure. Je kunt de procedure vertragen door bezwaar te maken tegen de ontslagaanvraag bij het UWV WERKbedrijf. Ontslag via het UWV gebeurt  als er bedrijfseconomische redenen voor het ontslag zijn. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt een speciale verkorte procedure. Als de werknemer ook de noodzaak van het ontslag inziet en een verklaring van geen bezwaar invult, kun je de vergunning zelfs binnen een week verwachten. De verklaring van geen bezwaar is een standaard formulier dat bij het UWV WERKbedrijf kan worden aangevraagd. Is een werknemer langer dan twee jaar ziek, dan kan een werkgever ook bij het UWV terecht voor een ontslagvergunning. Het is mogelijk om tegen de uitspraken van de kantonrechter en het UWV in hoger beroep te gaan.

Als de werkgever en werknemer samen tot een onderlinge regeling komen, gaat de procedure veel sneller. In sommige gevallen is het ontslag binnen een week geregeld. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval worden alle afspraken tussen de werkgever en de werknemer op papier gezet in een vaststellingsovereenkomst. Na het tekenen heb je als werknemer nog wel twee weken bedenktijd. Heb je wel getekend, maar heb je hier spijt van dan kun je binnen twee weken de overeenkomst nietig verklaren.

Kan ik op staande voet ontslagen worden door mijn werkgever?

Als er sprake is van een dringende reden kan je ontslagen worden op staande voet. Dit kan alleen wanneer een snelle beëindiging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is voor de werkgever. De wet geeft een aantal voorbeelden van dringende redenen zoals; aanstelling op grond van valse getuigschriften, diefstal, dronkenschap en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen. Is er sprake van ontslag op staande voet, dan is het belangrijk om hier zo snel mogelijk tegenin te gaan. Bij ontslag op staande voet ben je namelijk niet alleen direct je inkomen kwijt, maar heb je ook geen recht meer op een uitkering of een transitievergoeding. Als je een jurist inschakelt lukt het vaak nog wel om bijvoorbeeld toch je recht op een ww-uitkering veilig te stellen.

Als ik ontslagen word, heb ik dan altijd recht op een transitievergoeding?

Ben je twee jaar of langer in dienst, 18 jaar of ouder en werk je meer dan 12 uur per week? Komt het ontslag niet door verwijtbaar handelen of faillissement?  Dan heb je inderdaad recht op een transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding). De hoogte hiervan kun je hier berekenen.

Wanneer heeft de werkgever géén ontslagvergunning nodig?

  • bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd
  • bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
  • bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
  • bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden
  • bij een niet-verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • bij faillissement

Is het slim om een advocaat in te schakelen en wat zijn de eventuele kosten?

Wij raden aan je te laten adviseren door een specialist als je ontslagen wordt. Het arbeidsrecht is erg ingewikkeld. Zonder goed advies neem je het risico dat je niet de juiste transitievergoeding krijgt en dat je geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. In veel gevallen worden de kosten van deze juridische hulp bij de werkgever in rekening gebracht.

Wil je in contact komen met een goede specialist bij jou in de buurt? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij laten je vrijblijvend even bellen door de juiste persoon.

Staat jouw ontslag/arbeidsvraag niet tussen de veel gestelde vragen over ontslag op deze pagina? Bel onze juridische medewerkers op 0900 -4455600 (€0,40/minuut). Zij helpen jou gratis en vrijblijvend verder.

1012 klanten beoordelen de NAB met gemiddeld een 8,6