“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag na twee jaar ziekte

  • Na twee jaar ziekte mag de werkgever je ontslaan.
  • Je hebt gewoon recht op een transitievergoeding!
  • Advies nodig? Neem gerust even contact met ons op.
9,3
Klanten vertellen

347 beoordelingen

Ontslag na twee jaar ziekte, mag dit zomaar? Ben je twee jaar ziek of langer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt geweest? Dan komt de ontslagbescherming die je tijdens je ziekte had te vervallen. Dit betekent niet dat er ook automatisch ontslag plaatsvindt. De werkgever moet hier wel actie voor ondernemen. Een werkgever kan in zo’n situatie een ontslagaanvraag doen bij het UWV . Pas na toestemming van het UWV kan de werkgever je ontslaan. Natuurlijk kunnen jullie ook met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan.

Tip:
Ook na twee jaar ziekte heb je bij ontslag gewoon recht op een transitievergoeding!

Loonstop

Na twee jaar ziekte is de werkgever niet meer verplicht om het loon door te betalen. Het kan dus zijn dat je gedurende de ontslagprocedure niet meer betaald krijgt.

Sanctie

Heeft de werkgever niet genoeg gedaan om je te laten re-integreren, dan kan de werkgever een straf opgelegd krijgen door het UWV. Dit heet een sanctie. Het UWV kan bepalen dat de werkgever langer moet blijven doorbetalen. Op het moment dat je een WIA-uitkering aanvraagt wordt de poortwachterstoets gedaan. Hierbij wordt gekeken of de werkgever zich genoeg heeft ingespannen. De loonbetaling kan dan met een jaar verlengd worden. Ook mag jouw werkgever je in dat jaar nog niet ontslaan.

Transitievergoeding

Ook bij ontslag na twee jaar ziekte heb je gewoon recht op de transitievergoeding. Zit je al gedeeltelijk in de WIA, dan wordt de transitievergoeding op een andere manier berekend dan normaal. Er wordt dan gekeken naar de samenstelling van het loon, het sociaal loon en de uitkering. Het berekenen hiervan is vrij complex. Het kan dan ook zeker verstandig zijn om in zo’n situatie een jurist in te schakelen om hier financieel zo goed mogelijk uit te komen.

Sluimerend contract

Het wil nog wel eens voor komen dat werkgevers na twee jaar ziekte verder geen actie ondernemen. De werknemer blijft in dienst, maar werkt niet (een sluimerend dienstverband) en krijgt een WIA-uitkering en geen loon van de werkgever. Vaak doen werkgevers dit om onder de betaling van de transitievergoeding uit te komen. Als werknemer word je hierdoor dus benadeeld. Om dit soort sluimerende dienstverbanden tegen te gaan is de overheid met een regeling gekomen, waardoor de werkgever de betaalde transitievergoeding terug krijgt als de werknemer twee jaar ziek is geweest. Hierdoor wordt de drempel voor werkgevers weggenomen en kunnen zij werknemers makkelijker ontslaan. Gaat jouw werkgever nog steeds niet over tot ontslag, dan is het belangrijk om dit verzoek officieel bij de werkgever in te dienen. De Hoge Raad heeft namelijk onlangs bepaald dat zo’n verzoek in principe gehonoreerd moet worden. Lukt dit niet, dan kunnen wij je hier eventueel bij verder helpen.

Word je na twee jaar ziekte ontslagen of juist niet en heb je hier hulp bij nodig, dan staan onze medewerkers je graag te woord om te bekijken wat in jouw situatie wijsheid is.

Meer informatie