Ontslag na twee jaar ziekte, mag dit zomaar? Wanneer je twee jaar ziek of langer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt bent geweest, dan komt de ontslagbescherming die je tijdens de ziekteperiode had te vervallen. Dit betekent niet dat er ook automatisch ontslag plaatsvindt. De werkgever moet hier wel actie voor ondernemen. Een werkgever kan in zo’n situatie een ontslagaanvraag doen bij het UWV . Pas na toestemming van het UWV kan de werkgever tot ontslag overgaan. Natuurlijk kunnen jullie ook met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan.

Loonstop

Na twee jaar ziekte is de werkgever niet meer verplicht om het loon door te betalen. Het kan dus zijn dat je gedurende de ontslagprocedure niet meer betaald krijgt.

Sanctie

Heeft de werkgever niet genoeg gedaan om je te laten re-integreren, dan kan de werkgever een sanctie opgelegd krijgen. Het UWV kan bepalen dat de werkgever langer moet blijven doorbetalen. Op het moment dat je een WIA-uitkering aanvraagt wordt de poortwachterstoets gedaan, waarbij wordt gekeken of de werkgever zich genoeg heeft ingespannen. De loonbetaling kan dan met een jaar verlengd worden. Ook mag jouw werkgever je in dat jaar nog niet ontslaan.

Transitievergoeding

Ook bij ontslag na twee jaar ziekte heb je gewoon recht op de transitievergoeding. Zit je al gedeeltelijk in de WIA, dan wordt de transitievergoeding op een andere manier berekend dan normaal gesproken. Er wordt dan gekeken naar de samenstelling van het loon, het sociaal loon en de uitkering. Het berekenen hiervan is vrij complex. Het kan dan ook zeker verstandig zijn om in zo’n situatie een jurist in te schakelen om hier financieel gezien zo goed mogelijk uit te komen.

Sluimerend contract

Het wil nog wel eens voor komen dat werkgevers na twee jaar ziekte verder geen actie ondernemen. De werknemer blijft in dienst, maar werkt niet en krijgt een WIA-uitkering en geen loon van de werkgever. Vaak doen werkgevers dit om onder de betaling van de transitievergoeding uit te komen. Als werknemer word je hierdoor dus benadeeld. Het is mogelijk om hier actie op te ondernemen.

Word je na twee jaar ziekte ontslagen of juist niet en heb je hier hulp bij nodig, dan staan onze medewerkers je graag te woord om te bekijken wat in jouw situatie wijsheid is.