“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag na twee jaar ziekte

  • Na twee jaar ziekte mag de werkgever je ontslaan.
  • Hulp of advies nodig? Wij geven je direct advies op maat.
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

Ben je twee jaar ziek en ziet het er niet naar uit dat je op korte termijn (binnen 26 weken) je eigen werk weer kan doen, dan komt jouw ontslagbescherming te vervallen en mag de werkgever tot ontslag over gaan. Dit kan de werkgever op twee manieren doen, namelijk:

  1. In goed overleg met een vaststellingsovereenkomst;
  2. Met een ontslagvergunning via het UWV.

Laat jouw vaststellingsovereenkomst altijd controleren. Onze juristen kunnen dit niet gratis doen in deze situatie. Een VSO na twee jaar ziekte is namelijk complex. Stelt jouw werkgever een bedrag hiervoor beschikbaar dan kijken we jouw vaststellingsovereenkomst graag na. Vul in dit geval het contactformulier in en we helpen je dezelfde werkdag!

1) De vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Voor je de vaststellingsovereenkomst ondertekent is het belangrijk om te checken of de overeenkomst op de juiste manier is opgesteld. Zo moet een vaststellingsovereenkomst aan een aantal eisen voldoen om jouw uitkering niet in gevaar te brengen. Zo moet hier duidelijk in aangegeven worden dat jij ondertussen 2 jaar ziek bent en dat terugkeer op korte termijn niet mogelijk is. Ook is het belangrijk dat er in staat dat het initiatief van de werkgever komt, dat jou niets te verwijten valt en er geen dringende reden is voor het ontslag. Teken niet als deze punten niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Dit kan je namelijk een hoop problemen opleveren.

VSO en twee jaar ziekte, niet na 1 jaar en 364 dagen ziekte

Wacht altijd met het tekenen van de VSO tot je daadwerkelijk 104 weken ziek bent. Ga je bijvoorbeeld net één dag voor de twee jaar ziekte uit dienst, dan heb je waarschijnlijk geen recht op een uitkering. Je bent dan namelijk verwijtbaar werkloos.

Wacht met tekenen tot de WIA beslissing!

Is er een WIA aanvraag ingediend? Dan is het slim om te wachten met tekenen tot het UWV een beslissing heeft genomen. Er is namelijk een mogelijkheid dat het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende inspanningen heeft geleverd en er een loonsanctie wordt opgelegd. Daardoor kan het zijn dat de werkgever jou een jaar langer moet betalen. Heb je al getekend vóór de beslissing en wordt er inderdaad een loonsanctie opgelegd? Dan loopt jouw uitkering gevaar. Is de WIA beslissing al genomen of is er geen WIA van toepassing? Dan kun je, uiteraard als de VSO juridisch juist is, akkoord gaan met uit dienst gaan met wederzijds goedvinden. Het is natuurlijk aan jou of je akkoord wil of kunt gaan of niet. Teken je de vaststellingsovereenkomst niet? Dan moet de werkgever via het UWV een ontslagaanvraag indienen. Zeker na twee jaar ziekte kan het tekenen van een vaststellingsovereenkomst voor jou grote risico’s met zich mee brengen. Laat deze om die reden altijd controleren door onze juristen.

Controle vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte

Heb jij een vaststellingsovereenkomst ontvangen na twee jaar ziekte? Dan is het belangrijk dat deze juridisch inhoudelijk juist is. Je hebt misschien al gezien dat wij op onze website een gratis check aanbieden. Omdat een VSO na twee jaar ziekte behoorlijk complex kan zijn, kunnen wij deze check niet gratis oppakken. Maar in sommige gevallen stelt de werkgever een bedrag hiervoor ter beschikking. In dat geval helpen wij je graag. Stuur ons jouw vaststellingsovereenkomst toe en we kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

second opinion bedrijfsarts

Hoe weet je of jouw vaststellingsovereenkomst klopt?

Voor een leek is het best lastig om te bepalen of de overeenkomst aan alle eisen voldoet. Want waar moet je precies op letten? Klopt alles juridisch gezien wel en zie je niets over het hoofd? Veel bedrijven vergoeden een bedrag voor de juridische controle van de vaststellingsovereenkomst bij ontslag na twee jaar ziekte. Vergoed jouw werkgever de controle dan helpen we jou graag verder.

Heb je een concurrentie- of relatiebeding? Spreek dan af dat deze komen te vervallen en dat dit wordt opgenomen in de VSO. Ook is de kans groot dat je tijdens jouw ziekte flink wat vakantiedagen hebt opgebouwd maar niet hebt opgenomen. Let dan ook goed op dat deze dagen worden uitbetaald en niet worden geacht te zijn opgenomen aan het einde van het dienstverband. Dat zou zonde zijn!

2) Ontslagvergunning UWV

De werkgever kan na twee jaar ziekte een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV zal vervolgens bekijken of de werkgever zich netjes aan de regels omtrent de re-integratie heeft gehouden. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is. Denk je weer volledig aan het werk te kunnen als je iets meer tijd krijgt voor de re-integratie? Overleg dan met jouw werkgever of hij jouw loon langer wil doorbetalen. Je werkt dan samen verder aan een spoedige re-integratie. Valt niets aan de aanvraag van de werkgever aan te merken? Dan zal het UWV de ontslagvergunning  verlenen. Je krijgt dan van de werkgever een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat deze overeenkomst alle eisen voldoet.

Tip:
Ook bij ontslag na twee jaar ziekte heb je gewoon recht op een transitievergoeding!

Loonstop

Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid is de werkgever niet meer verplicht om het loon door te betalen. Het kan dus zijn dat je tijdens de ontslagprocedure niet meer betaald krijgt.

Sanctie

Heeft de werkgever niet genoeg gedaan om je te laten re-integreren, dan kan de werkgever een straf opgelegd krijgen door het UWV. Dit heet een sanctie. Hierdoor moet de werkgever je nog een jaar langer doorbetalen. Je mag dus nog niet ontslagen worden.

Poortwachterstoets

Ga je na de twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering aanvragen, dan doet het UWV de poortwachterstoets. Hierbij kijken ze of de werkgever zich genoeg heeft ingespannen om jou weer aan het werk te krijgen. Is dit niet zo, dan kan het UWV bepalen dat de werkgever jou een jaar langer moet doorbetalen. Je blijft dus nog een jaar langer in dienst en krijgt in dat jaar gewoon je loon uitbetaald. Na dit extra jaar mag de werkgever opnieuw proberen om ontslag aan te vragen. Komt het UWV niet met een sanctie, maar heb je wel het idee dat jouw werkgever echt in gebreke is gebleven, dan kun je zelf ook actie ondernemen. Een jurist of advocaat kan je hierbij helpen. Het UWV let bij de poortwachterstoets op de volgende punten:

  • Is de loonbetalingsplicht inderdaad beëindigd? Is de werknemer inderdaad twee jaar ziek en zijn er geen sancties?
  • Het UWV oordeelt of jij als werknemer binnen 26 weken je werk weer zou kunnen doen, eventueel met enige aanpassingen. Hiervoor is een verklaring van de bedrijfsarts nodig. Kun je wel binnen 26 weken weer aan de slag, dan zal het ontslag niet doorgaan.
  • Daarnaast wordt bekeken of je niet herplaatst kan worden in een passende functie, waardoor je toch binnen het bedrijf kan blijven werken. Hierbij kijkt het UWV niet alleen naar de vacatures die op dat moment toevallig openstaan, maar ook naar structurele werkzaamheden die nu bijvoorbeeld door een uitzendkracht, zzp-er of iemand met een tijdelijk contract worden gedaan.

14124-NAB-Website-6958

Naar de rechter

Krijgt de werkgever geen ontslagvergunning, dan kan hij/zij binnen twee maanden de kwestie voorleggen aan de kantonrechter. De rechter zal de situatie dan opnieuw bepalen. Andersom kan natuurlijk ook. Krijgt de werkgever wel een ontslagvergunning, terwijl jij het idee hebt dat er wel degelijk een geschikte functie voor je is, dan kun je zelf naar de rechter stappen. Hier kun je vragen om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Je kan ook vragen om een billijke vergoeding (een extra schadevergoeding bovenop de gewone transitievergoeding) als je het idee hebt dat de werkgever verwijtbaar gehandeld heeft.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Ook bij ontslag na twee jaar ziekte heb je gewoon recht op de transitievergoeding of ontslagvergoeding over de dienstjaren die je hebt gehad. Zit je al gedeeltelijk in de WIA, dan wordt de transitievergoeding op een andere manier berekend dan normaal. Er wordt dan gekeken naar de samenstelling van het loon, het sociaal loon en de uitkering. Het berekenen hiervan is vrij complex. Het kan dan ook zeker verstandig zijn om in zo’n situatie een jurist in te schakelen om hier financieel zo goed mogelijk uit te komen. Staat er geen vergoeding in jouw VSO? Teken dan niet!

Sluimerend dienstverband/slapend dienstverband

Voorheen kwam het nog al eens voor dat werkgevers na twee jaar ziekte verder geen actie ondernamen. De werknemer bleef in dienst, maar werkte niet en kreeg een WIA-uitkering en geen loon van de werkgever. Dit heette een sluimerend dienstverband of slapend dienstverband. Werkgevers deden dit om onder de betaling van de transitievergoeding uit te komen. Als werknemer word je hierdoor dus benadeeld. Om dit soort sluimerende dienstverbanden tegen te gaan is de overheid met een regeling gekomen, waardoor de werkgever de betaalde transitievergoeding terug krijgt als de werknemer twee jaar ziek is geweest. Hierdoor wordt de drempel voor werkgevers weggenomen en kunnen zij werknemers makkelijker ontslaan. Gaat jouw werkgever nog steeds niet over tot ontslag na twee jaar ziekte, dan is het belangrijk om dit verzoek officieel bij de werkgever in te dienen. De Hoge Raad heeft namelijk onlangs bepaald dat zo’n verzoek in principe gehonoreerd moet worden. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met je wat jouw opties zijn en helpen je graag verder.

Ontslag na twee jaar ziekte, mag dit zomaar?

Ben je twee jaar ziek of langer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt geweest? Dan komt de ontslagbescherming die je tijdens je ziekte had te vervallen. De werkgever mag overgaan tot ontslag na twee jaar ziekte, maar moet zich wel aan heel wat regeltjes houden. Ten eerste is er de vraag of je wel twee jaar ziek bent. Het is namelijk zo dat als je tijdens die twee jaar vier weken of langer gewoon beter bent geweest er een nieuwe periode gaat lopen. Je begint dan dus opnieuw met rekenen.

Bijvoorbeeld: Stella valt op 1 januari 2021 uit met een flinke burn-out. De klachten die zij heeft, hebben voornamelijk met het werk te maken. Ze krijgt veel hulp en langzaam maar zeker weet zij weer op te krabbelen. In de zomer gaat zij langzamerhand weer aan het werk en op 1 oktober 2021 lijkt het erop dat Stella weer helemaal beter is. Ze wordt dan ook beter gemeld. Toch gaat het helaas niet goed. Het werk blijkt te zwaar voor Stella en op 9 december 2021 moet zij zich toch weer ziek melden. Doordat Stella meer dan vier weken gewoon aan het werk is geweest, gaat er opnieuw een periode van twee jaar in. Er wordt nu dus gerekend vanaf 9 december 2021. Heb jij te maken met ontslag na twee jaar ziekte of word je juist niet ontslagen, terwijl je de transitievergoeding goed kunt gebruiken? Dan zit je waarschijnlijk met veel vragen en heb je hier hulp bij nodig. Onze medewerkers staan je graag te woord om te bekijken wat in jouw situatie wijsheid is.

Juridische hulp nodig? Wij helpen je!

Heb jij te maken met ontslag na twee jaar ziekte of word je juist niet ontslagen, terwijl je de transitievergoeding goed kunt gebruiken? Dan zit je waarschijnlijk met veel vragen en heb je hier hulp bij nodig. Onze medewerkers staan je graag te woord om te bekijken wat in jouw situatie wijsheid is.

Meer informatie