“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag na twee jaar ziekte

  • Na twee jaar ziekte mag de werkgever je ontslaan.
  • Hulp of advies nodig? Wij geven je direct advies op maat.
Lees voor

Ontslag na twee jaar ziekte, mag dit zomaar?

Ben je twee jaar ziek of langer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt geweest? Dan komt de ontslagbescherming die je tijdens je ziekte had te vervallen. De werkgever mag overgaan tot ontslag na twee jaar ziekte, maar moet zich wel aan heel wat regeltjes houden. Ten eerste is er de vraag of je wel twee jaar ziek bent. Het is namelijk zo dat als je tijdens die twee jaar vier weken of langer gewoon beter bent geweest er een nieuwe periode gaat lopen. Je begint dan dus opnieuw met rekenen.

Bijvoorbeeld:

Stella valt op 1 januari 2017 uit met een flinke burn-out. De klachten die zij heeft, hebben voornamelijk met het werk te maken. Ze krijgt veel hulp en langzaam maar zeker weet zij weer op te krabbelen. In de zomer gaat zij langzamerhand weer aan het werk en op 1 oktober 2017 lijkt het erop dat Stella weer helemaal beter is. Ze wordt dan ook beter gemeld. Toch gaat het helaas niet goed. Het werk blijkt te zwaar voor Stella en op 9 december 2017 moet zij zich toch weer ziek melden. Doordat Stella meer dan vier weken gewoon aan het werk is geweest, gaat er opnieuw een periode van twee jaar in. Er wordt nu dus gerekend vanaf 9 december 2017.

Ontslagaanvraag UWV

Dat je ondertussen twee jaar ziek bent betekent nog niet dat er ook automatisch ontslag plaatsvindt. De werkgever moet hier wel actie voor ondernemen. Een werkgever kan in zo’n situatie een ontslagaanvraag doen bij het UWV . Pas na toestemming van het UWV kan de werkgever je ontslaan. Natuurlijk kunnen jullie ook met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan.

Tip:
Ook bij ontslag na twee jaar ziekte heb je gewoon recht op een transitievergoeding!

Loonstop

Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid is de werkgever niet meer verplicht om het loon door te betalen. Het kan dus zijn dat je tijdens de ontslagprocedure niet meer betaald krijgt.

Sanctie

Heeft de werkgever niet genoeg gedaan om je te laten re-integreren, dan kan de werkgever een straf opgelegd krijgen door het UWV. Dit heet een sanctie. Hierdoor moet de werkgever je nog een jaar langer doorbetalen. Je mag dus nog niet ontslagen worden.

Poortwachterstoets

Ga je na de twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering aanvragen, dan doet het UWV de poortwachterstoets. Hierbij kijken ze of de werkgever zich genoeg heeft ingespannen om jou weer aan het werk te krijgen. Is dit niet zo, dan kan het UWV bepalen dat de werkgever jou een jaar langer moet doorbetalen. Je blijft dus nog een jaar langer in dienst en krijgt in dat jaar gewoon je loon uitbetaald. Na dit extra jaar mag de werkgever opnieuw proberen om ontslag aan te vragen. Komt het UWV niet met een sanctie, maar heb je wel het idee dat jouw werkgever echt in gebreke is gebleven, dan kun je zelf ook actie ondernemen. Een jurist of advocaat kan je hierbij helpen.

Het UWV let bij de poortwachterstoets op de volgende punten:

  • Is de loonbetalingsplicht inderdaad beëindigd? Is de werknemer inderdaad twee jaar ziek en zijn er geen sancties?
  • Het UWV oordeelt of jij als werknemer binnen 26 weken je werk weer zou kunnen doen, eventueel met enige aanpassingen. Hiervoor is een verklaring van de bedrijfsarts nodig. Kun je wel binnen 26 weken weer aan de slag, dan zal het ontslag niet doorgaan.
  • Daarnaast wordt bekeken of je niet herplaatst kan worden in een passende functie, waardoor je toch binnen het bedrijf kan blijven werken. Hierbij kijkt het UWV niet alleen naar de vacatures die op dat moment toevallig openstaan, maar ook naar structurele werkzaamheden die nu bijvoorbeeld door een uitzendkracht, zzp-er of iemand met een tijdelijk contract worden gedaan.

Naar de rechter

Krijgt de werkgever geen ontslagvergunning, dan kan hij/zij binnen twee maanden de kwestie voorleggen aan de kantonrechter. De rechter zal de situatie dan opnieuw bepalen. Andersom kan natuurlijk ook. Krijgt de werkgever wel een ontslagvergunning, terwijl jij het idee hebt dat er wel degelijk een geschikte functie voor je is, dan kun je zelf naar de rechter stappen. Hier kun je vragen om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Je kan ook vragen om een billijke vergoeding (een extra schadevergoeding bovenop de gewone transitievergoeding) als je het idee hebt dat de werkgever verwijtbaar gehandeld heeft.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Ook bij ontslag na twee jaar ziekte heb je gewoon recht op de transitievergoeding of ontslagvergoeding over de dienstjaren die je hebt gehad. Zit je al gedeeltelijk in de WIA, dan wordt de transitievergoeding op een andere manier berekend dan normaal. Er wordt dan gekeken naar de samenstelling van het loon, het sociaal loon en de uitkering. Het berekenen hiervan is vrij complex. Het kan dan ook zeker verstandig zijn om in zo’n situatie een jurist in te schakelen om hier financieel zo goed mogelijk uit te komen.

Sluimerend contract

Voorheen kwam het nog al eens voor dat werkgevers na twee jaar ziekte verder geen actie ondernamen. De werknemer bleef in dienst, maar werkte niet en kreeg een WIA-uitkering en geen loon van de werkgever. Dit heette een sluimerend dienstverband. Werkgevers deden dit om onder de betaling van de transitievergoeding uit te komen. Als werknemer word je hierdoor dus benadeeld. Om dit soort sluimerende dienstverbanden tegen te gaan is de overheid met een regeling gekomen, waardoor de werkgever de betaalde transitievergoeding terug krijgt als de werknemer twee jaar ziek is geweest. Hierdoor wordt de drempel voor werkgevers weggenomen en kunnen zij werknemers makkelijker ontslaan. Gaat jouw werkgever nog steeds niet over tot ontslag na twee jaar ziekte, dan is het belangrijk om dit verzoek officieel bij de werkgever in te dienen. De Hoge Raad heeft namelijk onlangs bepaald dat zo’n verzoek in principe gehonoreerd moet worden. Lukt dit niet, dan kunnen wij je hier eventueel bij verder helpen.

Juridische hulp nodig? Wij helpen je!

Heb jij te maken met ontslag na twee jaar ziekte of word je juist niet ontslagen, terwijl je de transitievergoeding goed kunt gebruiken? Dan zit je waarschijnlijk met veel vragen en heb je hier hulp bij nodig. Onze medewerkers staan je graag te woord om te bekijken wat in jouw situatie wijsheid is.

Meer informatie