Wil je ontslag nemen? Dan moet je een ontslagbrief schrijven. Deze brief moet een aantal gegevens bevatten om rechtsgeldig te zijn. Zorg dat jouw ontslagbrief aan deze eisen voldoet. Ontslag-krijgen.nl biedt een gratis voorbeeld ontslagbrief aan.

Inhoud ontslagbrief

Met de ontslagbrief wil je een juridische arbeidsovereenkomst ontbinden. Daarom moet jouw brief aan een aantal voorwaarden voldoen, dan pas is de brief rechtsgeldig. De volgende zaken moeten in een ontslagbrief staan:

  • Het adres van het bedrijf waarmee je de arbeidsovereenkomst hebt.
  • Een zin waarin je duidelijk schrijft dat je de arbeidsovereenkomst opzegt en per welke datum je dat doet. Let hierbij ook op de wettelijke opzegtermijn.
  • Je eigen naam (met alle voorletters) en adres.
  • De brief onderteken je met: plaats, datum, naam en handtekening. De datum is belangrijk omdat daaruit blijkt dat je de opzegtermijn in acht neemt.

Let op: Is er een conflict? Stuur je ontslagbrief dan aangetekend naar de werkgever en bewaar het verzendbewijs. Bewaar zelf ook altijd een kopie van de brief.

Wat mag nog meer in een ontslagbrief staan?

Eigenlijk is één regel genoeg. Bijvoorbeeld: “Hiermee beëindig ik onze arbeidsovereenkomst d.d. 1 augustus 2004 per 1 augustus 2017.” Toch is het vaak goed de brief iets uitgebreider te maken. Geef bijvoorbeeld aan dat je altijd met veel plezier hebt gewerkt, maar dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Of geef aan dat je het bedrijf het allerbeste wenst. Op deze manier zorg je ervoor dat je op een prettige manier uit elkaar gaat. En wie weet wat daar uit voort kan komen. Misschien heb je elkaar nog eens nodig.