“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Disfunctioneren

  • Ontslag wegens disfunctioneren kan niet zomaar.
  • Schakel direct onze juridische hulp in als je hiermee te maken krijgt.
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

Disfunctioneren betekent eigenlijk dat je je werk niet goed doet. Je functioneert niet naar behoren. Ontslag wegens disfunctioneren kan een gevolg zijn. Misschien ken je dit ook onder de term ongeschiktheidsontslag. Volgens de werkgever voldoe je niet aan de eisen die bij jouw functie horen. Iemand ontslaan vanwege disfunctioneren is niet makkelijk, want jouw functioneren is afhankelijk van veel verschillende factoren. De werkgever heeft hierin ook een grote verantwoordelijkheid.

Let op:
Jouw werkgever mag jou nooit zomaar ontslaan op basis van disfunctioneren. Neem altijd direct contact met ons op. Wij adviseren je gratis en het contact is altijd vrijblijvend!

Wat is disfunctioneren?

Van disfunctioneren is sprake als de werknemer niet functioneert zoals dat van de werknemer verwacht mag worden. Ook kan hiervan sprake zijn als de werknemer niet (meer) geschikt is voor de functie. Belangrijk om te weten is dat deze ongeschiktheid nooit mag komen door ziekte of een andere niet aan de werknemer te verwijten reden. Als er sprake is van disfunctioneren voldoet de werknemer dus langdurig niet aan de eigenschappen die nodig zijn om de functie op een goede manier uit te kunnen voeren.

Let op:
Als de werkgever vindt dat jij niet goed functioneert, dan moet hij ook met oplossingen komen. Jij moet de kans krijgen om je functioneren te verbeteren!
Sigrid brandt

Krijg jij ontslag wegens disfunctioneren? Ga dan nooit zomaar akkoord! Wij helpen je om te krijgen waar je recht op hebt!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Functie-eisen

Als er volgens de werkgever sprake is van disfunctioneren, dan is het belangrijk om eerst de functie-eisen eens te bekijken. De functie eisen staan vaak beschreven in jouw functiebeschrijving. Dit is doorgaans onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent ook dat de werkgever de functie eisen duidelijk en helder op moet stellen. Staat hier duidelijk in beschreven wat er van jou, als werknemer, wordt verwacht? Is het duidelijk wat jouw taken zijn en welke verantwoordelijkheden jij hebt? Is dit allemaal niet duidelijk beschreven, dan kan het voor een werkgever behoorlijk lastig zijn om jou wegens disfunctioneren te ontslaan. Als je niet weet wat er van je verwacht wordt, kun je er immers ook niet aan voldoen.

Toch kan een werkgever ook zonder functiebeschrijving vinden dat je niet functioneert. Hierbij valt te denken aan de volgende situaties:

  • De kwaliteit van jouw werk is onvoldoende;
  • Je voert jouw werk niet snel genoeg uit;
  • Je gaat slecht om met klanten;
  • Je werkt en communiceert slecht met collega’s of jouw leidinggevende;
  • Je hebt een negatieve houding.

Werkomstandigheden

Bij jouw functioneren spelen ook jouw werkomstandigheden een grote rol. Als jij bijvoorbeeld dagelijks de administratie moet bijhouden in het boekhoudsysteem, dan moet dat boekhoudsysteem er wel zijn. Als dit er niet is of je krijgt bijvoorbeeld maar geen inlogcode, dan kun jij je werk niet goed doen. Dit is dan natuurlijk niet jouw schuld. Om je werk goed te kunnen doen moet de werkgever de juiste werkomgeving creëren. Ook moet de werkgever ervoor zorgen dat je de middelen hebt die jij nodig hebt.

Targets

Soms wordt er met targets gewerkt. Jij als accountmanager moet bijvoorbeeld zoveel klanten per maand binnen halen. Lukt dit niet, dan kun je hier in sommige gevallen op afgerekend worden. Zijn de klanten bijvoorbeeld niet tevreden over jouw gedrag of manier van communiceren, dan moet de werkgever dit met jou bespreken en je de kans geven je gedrag te verbeteren. Werk je hier niet aan mee, dan kan er ontslag plaatsvinden. De werkgever krijgt dan immers niet wat er was afgesproken.

Haal jij je targets niet door externe factoren, dan is het jou niet toe te rekenen. Bij externe factoren kun je denken aan een daling van het aantal verkopen door bijvoorbeeld de crisis of dat het bedrijf nauwelijks reclame maakt vanwege de hoge kosten. In dat geval kan jouw werkgever je niet ontslaan wegens disfunctioneren. Het is tenslotte niet jouw schuld.

Bewijs disfunctioneren

Om je te kunnen ontslaan op basis van disfunctioneren, moet de werkgever met duidelijke bewijzen komen. Hij moet bij de kantonrechter aantonen dat er inderdaad sprake is van onvoldoende functioneren. Een werkgever kan hierbij gebruik maken van verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken. Ook mails, briefwisselingen en memo’s mogen als bewijs worden aangevoerd. Hierbij is het heel belangrijk dat jij het ontslag aanvecht en probeert de argumenten van de werkgever te weerleggen! Hierbij is het slim om een advocaat in te schakelen. Deze kan jou helpen om te bewijzen dat het ontslag onredelijk is.

Heeft de werkgever niet genoeg bewijs voor ontslag vanwege disfunctioneren, dan kan hij er ook voor kiezen om naar de kantonrechter te stappen wegens ontslag op basis van de cumulatiegrond. Maakt de werkgever gebruik van de cumulatiegrond, dan mag hij meerdere ontslagredenen met elkaar combineren. Heeft hij bijvoorbeeld niet genoeg bewijs voor ontslag wegens disfunctioneren, dan kan hij bij de rechter aangeven dat er ook sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Hierdoor wordt het voor de werkgever makkelijker om iemand te ontslaan. Krijg je te maken met ontslag op basis van de cumulatiegrond, schakel dan altijd een advocaat in om je hierbij te helpen!

Verbetertraject bij disfunctioneren

Een belangrijk punt is dat de werkgever bij de rechter moet aantonen dat jij ook de kans hebt gekregen om jouw functioneren te verbeteren. Je moet dus op tijd op de hoogte zijn gesteld van het onvoldoende functioneren. Let er hierbij goed op dat de werkgever met hele concrete voorbeelden komt en vraag de werkgever ook om daarin heel duidelijk te zijn. Als de werkgever bijvoorbeeld zegt: de communicatie moet beter. Dan is dat wel een heel ruim begrip. Hier kun je als verbeterpunt weinig mee. Vraag heel concreet wat er van je verwacht wordt. Pas dan kun je proberen om je manier van werken aan te passen.

Voor ontslag op basis van disfunctioneren zijn kleine verbeterpuntjes niet genoeg. Het moet echt gaan om belangrijke onderdelen van de functie, die niet goed verlopen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat je goed kunt functioneren. Als het nodig is moet hij extra coaching of scholing aanbieden.

Zijn de probleempunten duidelijk, dan is het aan de werkgever om met een verbeterplan te komen. Hoe kunnen jullie er samen voor zorgen dat jouw functioneren verbetert? Er komt een verbetertraject. Binnen zo’n traject wordt een verbeterplan opgesteld waarin doelstellingen staan om jouw functioneren te verbeteren. Je krijgt een bepaalde periode de tijd om je functioneren te verbeteren. Hierna zal een evaluatie plaatsvinden om te bekijken in hoeverre er verbetering is. Als je nog steeds niet functioneert kan er ontslag wegens disfunctioneren volgen. De kantonrechter bekijkt bij ontslag of de werkgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan om jouw functioneren te verbeteren.

Als de werkgever voorstelt om een verbetertraject in te gaan, dan is het meestal verstandig om hier zo goed mogelijk aan mee te werken. Op die manier laat je zien dat je mee wil werken aan een oplossing. Is er nooit enig commentaar geweest op je functioneren en komt de werkgever nu ineens met een verbetertraject op de proppen, dan hoef je hier niet mee akkoord te gaan.

Voorbeeld uit de praktijk

Iris werk ondertussen vijf jaar bij de werkgever. De laatste tijd loopt het contact met de werkgever niet zo lekker. Er zijn veel discussies en Iris krijgt regelmatig commentaar op haar werk. Het is dan ook geen verrassing dat het functioneringsgesprek niet heel erg positief is.

De werkgever stelt voor om een verbetertraject in te gaan. Iris kan eigenlijk niet anders dan hieraan meewerken. Toch heeft zij hier wel wat twijfels over. De problemen die in het verbetertraject worden genoemd zijn vrij vaag. De werkgever komt met kreten als: “De communicatie moet beter” of “Je werkhouding is te negatief”. Dit zijn punten waar Iris eigenlijk maar weinig mee kan. De punten zijn niet concreet genoeg. Daarnaast valt dit ook niet te meten. Als werknemer zijnde kun je natuurlijk nooit laten zien dat je werkhouding is verbeterd. Dat is alleen een mening.

Het voorstel van de werkgever om afscheid van elkaar te nemen komt voor Iris dan ook niet heel onverwachts. Eigenlijk is ze er wel blij mee, want het plezier in het werk is aardig verdwenen de laatste tijd. Wel wil zij graag krijgen waar zij recht op heeft. In eerste instantie doet de werkgever haar een heel mager aanbod. Hij biedt niet eens een transitievergoeding. Dit omdat het ontslag volgens hem toch grotendeels haar schuld is. Iris wordt ook flink onder druk gezet om te tekenen. Gelukkig doet zij dit niet. Zodra ze thuis is belt ze direct een arbeidsrechtadvocaat om haar hierbij te helpen. Uiteindelijk weet deze een goede regeling voor haar te treffen. Iris is blij dat alles is afgerond!

Disfunctioneren door ziekte

Presteer je tijdelijk niet zo goed vanwege ziekte of prive omstandigheden, dan is dit voor de kantonrechter een goede reden om de ontslagaanvraag van de werkgever af te wijzen.

Verstoorde arbeidsrelatie

Helaas zorgt een beschuldiging van disfunctioneren vaak voor een verstoorde arbeidsrelatie. Het vertrouwen van de werknemer in de werkgever is behoorlijk geschonden. Meestal zie je het dan ook gebeuren dat ontslag op basis van disfunctioneren niet lukt, maar dat de partijen uiteindelijk toch uit elkaar gaan. Dit gebeurt dan meestal met wederzijds goedvinden.

Als de argumenten van de werkgever niet genoeg waren om de rechter te overtuigen, sta je als werknemer wel extra sterk in de onderhandelingen over bijvoorbeeld de transitievergoeding! Vind je het lastig om zelf te onderhandelen met je werkgever? Geef dit dan uit handen aan een arbeidsjurist of advocaat. Deze zal er alles aan doen om voor jou het onderste uit de kan te halen!

Transitievergoeding bij ontslag wegens disfunctioneren

Tenzij je zelf ernstig verwijtbaar hebt gehandeld, heb je bij ontslag wegens disfunctioneren bijna altijd recht op een transitievergoeding of ontslagvergoeding. Het kan zelfs voorkomen dat de rechter een hogere vergoeding oplegt omdat de werkgever het ontslagdossier niet op orde heeft. Het komt ook vaak voor dat de werkgever jouw ontslag niet via een procedure bij de rechter doet, maar met liever met jou in onderhandeling gaat over het ontslag. De werkgever biedt jou dan een vaststellingsovereenkomst aan. Laat deze vaststellingsovereenkomst altijd gratis controleren door ons.

WW-uitkering na ontslag wegens disfunctioneren

In principe behoud je je WW-rechten als je wordt ontslagen wegens disfunctioneren. Ook hiervoor geldt wel dat je niet ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. Daarnaast moet het initiatief voor het ontslag bij de werkgever liggen en moet je aan de overige voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de wekeneis, van het UWV voldoen.

Hulp nodig bij ontslag disfunctioneren

Heb je vragen over dit onderwerp of twijfel je over het wel of niet meewerken aan een verbetertraject, dan helpen wij je graag verder. Neem gerust contact op met onze juridische medewerkers. Of bel direct op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Meer informatie