Disfunctioneren betekent eigenlijk dat je niet voldoet aan de eisen die horen bij jouw functie. Iemand ontslaan met als reden disfunctioneren is niet gemakkelijk, want jouw functioneren is afhankelijk van veel verschillende factoren.

Functie-eisen

Als er volgens de werkgever sprake is van disfunctioneren, dan is het van belang om eerst de functie-eisen onder de loep te nemen. Wordt hierin duidelijk beschreven wat er van jou, als werknemer, wordt verwacht? Is het duidelijk wat jouw taken zijn en welke verantwoordelijkheden jij hebt? Is dit niet het geval, dan wordt het voor een werkgever een groot probleem om jou wegens disfunctioneren te ontslaan. Als je niet weet wat er van je verwacht wordt, kun je er immers ook niet aan voldoen.

Werkomstandigheden

Ook de werkomstandigheden spelen een grote rol. Als jij bijvoorbeeld dagelijks de administratie moet bijhouden in het boekhoudsysteem, maar dat boekhoudsysteem is er niet, of je krijgt maar geen inlogcode, dan kan dit jou natuurlijk niet worden aangerekend. Om je werk goed te kunnen doen moet de werkgever de juiste werkomgeving creëren. Ook moet de werkgever ervoor zorgen dat je de middelen hebt om je werk goed te kunnen doen.

Targets

Soms wordt er met targets gewerkt. Jij als accountmanager moet bijvoorbeeld zoveel klanten per maand binnen halen. Lukt dit niet, dan kun je hier in sommige gevallen op afgerekend worden. Zijn de klanten bijvoorbeeld niet tevreden over jouw gedrag of manier van communiceren, dan moet de werkgever dit met jou bespreken en je de kans geven je gedrag te verbeteren. Werk je hier niet aan mee, dan kan er ontslag plaatsvinden.  De werkgever krijgt dan immers niet wat er was afgesproken. Haal jij je target niet door externe factoren, dan is het jou niet toe te rekenen. Bij externe factoren kun je denken aan een daling van het aantal verkopen door bijvoorbeeld de crisis of dat het bedrijf nauwelijks reclame maakt vanwege de hoge kosten. In dat geval kan je niet wegens disfunctioneren worden ontslagen. Het is tenslotte niet jouw schuld.

Bewijs disfunctioneren

Om je te kunnen ontslaan op basis van disfunctioneren moet de werkgever met duidelijke bewijzen komen. Hij moet bij de kantonrechter aantonen dat er inderdaad sprake is van onvoldoende functioneren. Een werkgever kan hierbij gebruik maken van verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken. Ook mails, briefwisselingen en memo’s mogen als bewijs worden aangevoerd.

Verbetertraject bij disfunctioneren

Ook moet de werkgever aantonen dat jou de mogelijkheid is gegeven om je functioneren te verbeteren. Je moet dus op tijd op de hoogte zijn gesteld van het onvoldoende functioneren. Let er hierbij ook goed op dat de werkgever met hele concrete voorbeelden komt en vraag de werkgever ook om daarin heel duidelijk te zijn. Als de werkgever bijvoorbeeld zegt: de communicatie moet beter. Dan is dat wel een heel ruim begrip. Hier kun je als verbeterpunt weinig mee. Vraag heel concreet wat er van je verwacht wordt. Pas dan kun je proberen om je manier van werken aan te passen. Voor ontslag op basis van disfunctioneren zijn kleine verbeterpuntjes niet genoeg. Het moet echt gaan om belangrijke onderdelen van de functie, die niet goed verlopen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat je goed kunt functioneren. Als het nodig is moet hij extra coaching of scholing aanbieden. In het verbetertraject worden de verbeterpunten duidelijk op papier gezet en overleggen jullie samen wat er nodig is om te verbeteren. Je krijgt een bepaalde periode de tijd om je functioneren te verbeteren. Hierna zal een evaluatie plaatsvinden om te bekijken in hoeverre er verbetering is.

Als de werkgever voorstelt om een verbetertraject in te gaan, dan is het meestal verstandig om hier zo goed mogelijk aan mee te werken. Op die manier laat je zien dat je mee wil werken aan een oplossing. Is er nooit enig commentaar geweest op je functioneren en komt de werkgever nu ineens met een verbetertraject op de proppen, dan hoef je hier niet mee akkoord te gaan.

Disfunctioneren door ziekte

Presteer je tijdelijk niet zo goed vanwege ziekte of prive omstandigheden, dan is dit voor de kantonrechter een goede reden om de ontslagaanvraag van de werkgever af te wijzen.

Verstoorde arbeidsrelatie

Helaas zorgt een beschuldiging van disfunctioneren vaak voor een verstoorde arbeidsrelatie. Het vertrouwen van de werknemer in de werkgever is vaak behoorlijk geschonden. Meestal zie je het dan ook gebeuren dat ontslag op basis van disfunctioneren niet lukt, maar dat de partijen uiteindelijk toch uit elkaar gaan. Als de argumenten van de werkgever niet genoeg waren om de rechter te overtuigen, sta je als werknemer wel extra sterk in de onderhandelingen.

Heb je vragen over dit onderwerp of twijfel je over het wel of niet meewerken aan een verbetertraject, dan helpen wij je graag verder. Neem gerust contact op met onze juridische medewerkers.