Een tijdelijk contract, of contract voor bepaalde tijd, is voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld een jaar) en kan meestal niet tussentijds worden opgezegd. Een tijdelijk contract loopt automatisch af, maar de werkgever moet een maand van tevoren schriftelijk laten weten dat het contract niet wordt verlengd. Dit heet de aanzegtermijn. Het contract verloopt daarna ‘van rechtswege’.  Zo kan je een jaarcontract krijgen, een contract voor bijvoorbeeld een half jaar of zelfs een contract voor de duur van een project. Houdt de werkgever zich niet aan de wettelijke aanzegtermijn van een maand, dan is hij de werknemer een vergoeding van een maandsalaris verschuldigd.

Ontslag tijdelijk contract

Een werkgever kan een werknemer met een tijdelijk contract niet zomaar tussentijds ontslaan. Het contract moet in principe worden uitgediend. Ontslag op staande voet is een ander verhaal. Dit mag de werkgever altijd geven als daar een dringende reden voor is. Ook kan je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan als jij als werknemer hier aan mee wil werken. Denk er dan wel aan dat je wellicht aanspraak kunt maken op een vergoeding.Daarnaast is in die situatie de werkgever volledig afhankelijk van jouw medewerking. Dit zorg voor een goede onderhandelingspositie.

Kantonrechter

Ontslag via de kantonrechter is een ander verhaal. Kantonrechters ontbinden over het algemeen niet graag tijdelijke contracten. Hun instelling is meestal dat je de tijd moet uitzitten met elkaar. Of er wordt besloten dat er ontslag mag komen, maar dat het contract wel volledig moet worden uitbetaald. Een tijdelijk contract tussentijds opzeggen is dus behoorlijk lastig. Hou hier ook in eventuele onderhandelingen over een ontslagvergoeding rekening mee. Je staat vaak sterker dan je denkt.

Overgang tijdelijk contract naar vast contract

Na 3 tijdelijke contracten die telkens na elkaar (binnen 6 maanden)  in een periode van twee jaar zijn afgesloten is het 4e arbeidscontract automatisch een vast contract. Natuurlijk kan een werkgever ook bijvoorbeeld na het eerste jaar besluiten een vast contract te geven. Ook als je tijdens het 2e tijdelijke contract langer dan 24 maanden voor een werkgever werkt ben je automatisch vast in dienst.

Hulp nodig?

Wil jouw werkgever jouw contract tussentijds opbreken? Trek dan aan de bel. Wij helpen je hier graag bij. Als je contact opneemt met onze medewerkers, dan kunnen zij samen met jou bekijken hoe je het beste kunt reageren.