“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Tijdelijk contract

  • Een tijdelijk contract tussentijds opbreken mag meestal niet.
  • Gebeurt dit wel, dan kun je onderhandelen over een ontslagvergoeding.
  • Heb je hulp nodig bij de onderhandelingen? Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

Heb jij een tijdelijk contract of een contract voor bepaalde tijd, dan betekent dat dat er een duidelijke einddatum is afgesproken. Zo heb je bijvoorbeeld een jaar- of een halfjaarcontract. Zo’n tijdelijk contract kan meestal niet tussentijds worden opgezegd.

Een tijdelijk contract loopt automatisch af, maar de werkgever moet een maand van tevoren schriftelijk laten weten dat het contract niet wordt verlengd. Dit heet de aanzegtermijn. Het contract verloopt daarna ‘van rechtswege’. De werkgever heeft geen specifieke reden nodig om een tijdelijk contract niet te verlengen. Je kan hier dan ook niets tegen doen. 

Hou die aanzegtermijn goed in de gaten. Houdt de werkgever zich hier niet aan, dan is hij jou een extra maandsalaris verschuldigd!

Ontslag tijdelijk contract

Een werkgever kan een werknemer met een tijdelijk contract niet zomaar tussentijds ontslaan. Het contract moet in principe worden uitgediend. Ontslag op staande voet is een ander verhaal. Dit mag de werkgever altijd geven als daar een dringende reden voor is.

Ook kan je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan als jij als werknemer hier aan mee wil werken. Denk er dan wel aan dat je wellicht aanspraak kunt maken op een ontslagvergoeding. Het contract moet als het ware worden afgekocht door de werkgever. Doordat de werkgever jou eigenlijk niet op een andere manier kan ontslaan, is hij eigenlijk volledig afhankelijk van jouw medewerking. Hierdoor heb je een goede onderhandelingspositie en kun je wellicht een hogere transitievergoeding meekrijgen. 

Let op:
Wil de werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan? Onderhandel dan altijd over de ontslagvergoeding. Officieel mag een tijdelijk contract niet worden opgezegd. Hierdoor heb je een sterke onderhandelingspositie.

Kantonrechter

Ontslag via de kantonrechter is een ander verhaal. Kantonrechters ontbinden over het algemeen niet graag tijdelijke contracten. Hun instelling is meestal dat je de tijd moet uitzitten met elkaar. Of er wordt besloten dat er ontslag mag komen, maar dat het contract wel volledig moet worden uitbetaald. Een tijdelijk contract tussentijds opzeggen is dus behoorlijk lastig. Hou hier ook in eventuele onderhandelingen over een ontslagvergoeding rekening mee. Je staat vaak sterker dan je denkt.

Overgang tijdelijk contract naar vast contract

Na drie tijdelijke contracten die telkens na elkaar (binnen zes maanden)  in een periode van drie jaar zijn afgesloten, is het vierde arbeidscontract automatisch een vast contract. Natuurlijk kan een werkgever ook bijvoorbeeld na het eerste jaar besluiten een vast contract te geven.

Recht op een transitievergoeding!

Het is belangrijk om te weten dat je na het aflopen van een tijdelijk contract ook recht hebt op een transitievergoeding. Vroeger moest je hiervoor minimaal twee jaar in dienst zijn, maar dit is ondertussen niet meer zo. Ook na een contract van een half jaar heb je recht op een vergoeding! Krijg jij wel een contractverlenging aangeboden onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en kies jij er zelf voor om dit niet te accepteren? Dan komt jouw recht op een transitievergoeding te vervallen.

Hulp nodig?

Wil jouw werkgever jouw contract tussentijds opbreken? Trek dan aan de bel. Wij helpen je hier graag bij en geven je de nodige tips en adviezen. Als je contact opneemt met onze medewerkers, dan kunnen zij samen met jou bekijken hoe je het beste kunt reageren in jouw situatie.

Meer informatie