“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Collectief ontslag

 • Worden er twintig of meer werknemers ontslagen? Dan is het een collectief ontslag.
 • Er moet een sociaal plan worden opgesteld.
 • Is er een sociaal plan, dan worden juridische kosten vaak vergoed door de werkgever!
9,4
Klanten vertellen

694 beoordelingen

Lees voor

Als er een grote groep werknemers om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, kan het gaan om een collectief ontslag. De ontslagaanvraag moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Is dit niet het geval, dan gaat het om een individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook bij sluiting van een bedrijf (faillissement) wordt vaak gesproken van een collectief ontslag.

Wanneer collectief ontslag?

Het is goed om te weten wanneer er over collectief ontslag gesproken mag worden. Het gaat om een collectief ontslag als het ontslag aan drie voorwaarden voldoet:

 • Er zijn minimaal twintig werknemers bij betrokken.
 • De werknemers zijn werkzaam binnen een district van het UWV WERKbedrijf.
 • De ontslagen vallen binnen een periode van drie maanden.

Twijfel je of het ontslag bij jouw bedrijf onder collectief ontslag valt? Neem gerust contact op om jouw situatie te bespreken. Onze medewerkers zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.15 bereikbaar op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Regels collectief ontslag

Bij collectief ontslag moet de werkgever zich houden aan de wetgeving voor collectief ontslag (WMCO). De belangrijkste regel uit die wet is, dat de werkgever zijn plannen voor een collectief ontslag moet melden bij de vakbond en het UWV WERKbedrijf. Daarnaast is de werkgever verplicht om met de vakbond te overleggen over een sociaal plan. Er hoeft geen overeenstemming te zijn, maar zij moeten wel op de hoogte worden gebracht. Op welke manier de werkgever tot ontslag wil overgaan, maakt niet uit. Dit mag ook door middel van een beëindigingsovereenkomst. De rechter kan de ontslagen ongeldig kan verklaren, als achteraf blijkt dat er niet aan de verplichtingen van de WMCO voldaan is.

Let op:
Worden er veel mensen ontslagen bij het bedrijf waar je werkt? Dan is de kans groot dat het om een collectief ontslag gaat. In dat geval moet er een sociaal plan komen!

Procedure collectief ontslag

De vakbond bepaalt of het UWV de ontslagaanvragen direct mag behandelen of dat ze moeten wachten. Bij een wachttijd moet het UWV de ontslagaanvragen een maand (dertig dagen) laten liggen. Die maand wachttijd kan de werkgever gebruiken om werknemers te herplaatsen, te overleggen met de vakbond en om een sociaal plan (afvloeiingsregeling) op te stellen. Er geldt geen wachttijd als de vakbonden zijn geraadpleegd en akkoord gaan met het collectief ontslag.

Voor het afgeven van de ontslagvergunning voor een collectieve ontslagronde moet het UWV een aantal zaken weten, onder andere:

 • welke redenen zijn er om collectief te ontslaan;
 • het aantal werknemers dat voor ontslag wordt voorgedragen;
 • de functie, de leeftijd en het geslacht van die werknemers;
 • het aantal werknemers dat gewoonlijk in dienst is;
 • de selectiecriteria van de betrokken werknemers (afspiegelingsbeginsel).

Vergoeding collectief ontslag

Het is gebruikelijk dat werknemers die collectief worden ontslagen gewoon een transitievergoeding of ontslagvergoeding krijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren, de leeftijd en het loon. Je kunt altijd proberen een hogere ontslagvergoeding mee te krijgen. Als er een sociaal plan is, is er vaak ook een bedrag vastgesteld dat door de werknemer besteed mag worden aan juridische hulp. Maak hier zeker gebruik van, want vaak is het mogelijk een hogere vergoeding te krijgen. Neem voor meer informatie en advies vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Meer informatie