Ontslag met wederzijds goedvinden is een ontslagvorm die redelijk vaak voor komt. Het is een relatief prettige manier van uit elkaar gaan. De werkgever en werknemer gaan samen om tafel om tot goede afspraken te komen. Voor de werknemer heeft ontslag met wederzijds goedvinden een groot voordeel: er valt te onderhandelen over bijvoorbeeld de transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding) en het concurrentiebeding.

Ontbinden met wederzijds goedvinden

Als een werkgever met wederzijds goedvinden wil ontbinden komt hij vaak met een voorstel. Dit voorstel heet een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken die tussen de werkgever en de werknemer worden gemaakt. Je bent niet verplicht dit voorstel direct te ondertekenen. Sterker nog, het is beter dit niet te doen. De afspraken die jullie maken en de manier waarop deze op papier staan kunnen invloed hebben op je WW-uitkering. Teken dus nooit zomaar iets. Vaak is er ook nog wel de nodige onderhandeling mogelijk over bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding, vrijstelling van werk tijdens de opzegtermijn of andere tegemoetkomingen.

De transitievergoeding

Een belangrijk onderdeel van de vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding. Wat krijg je als werknemer mee als “Gouden Handdruk“? In het eerste voorstel noemt de werkgever waarschijnlijk een bepaald bedrag. Over dit bedrag valt in de meeste gevallen te onderhandelen. Werkgevers weten dit ook en zetten meestal lager in dan waar ze op uit willen komen. Doe in overleg met onze juridische medewerkers een tegenbod. Op deze manier valt er over alle afspraken in de vaststellingsovereenkomst te praten. Omdat emoties meespelen en de meeste mensen niet veel weten over het ontslagrecht, is het aan te raden hulp in te schakelen bij deze onderhandelingen.

De vaststellingsovereenkomst

Zijn jullie met wederzijds goedvinden tot goede afspraken gekomen, dan komen alle afspraken in een vaststellingsovereenkomst te staan. Teken deze overeenkomst niet zomaar. De manier waarop de vaststellingsovereenkomst in elkaar zit heeft namelijk rechtstreeks invloed op het wel of niet krijgen van een WW-uitkering. Het UWV beoordeelt de vaststellingsovereenkomst. Als hier iets in staat dat niet klopt, dan kan het zijn dat je geen uitkering krijgt. Wij raden dan ook altijd aan om de overeenkomst na te laten kijken, voordat je deze ondertekent. Veel werkgevers stellen hier een bepaald budget voor beschikbaar. Het is voor hen immers ook van belang dat je goed terecht komt. Onze medewerkers kunnen samen met jou kijken of de overeenkomst aan de eisen voldoet. Na het tekenen van de uiteindelijke overeenkomst heb je officieel nog twee weken bedenktijd. Krijg je toch spijt van de afspraken die je hebt gemaakt, dan kun je deze binnen twee weken nietig verklaren.

Ontslag met wederzijds goedvinden onmogelijk. Wat nu?

In sommige gevallen is ontslag met wederzijds goedvinden niet mogelijk. Je komt er niet uit met je werkgever. Zolang je niets tekent ben je nog in dienst. De werkgever kan besluiten het erbij te laten zitten, maar dat gebeurt niet vaak. Meestal kiest de werkgever een andere manier om tot ontslag over te gaan. Zo kan hij in sommige gevallen proberen een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.  Lukt dit niet, dan is de enige andere optie de kantonrechter.

Vaststellingsovereenkomst na ziekte

Een vaststellingsovereenkomst ondertekenen als je ziek bent, kan grote financiële gevolgen hebben! Een voorwaarde voor een WW-uitkering is namelijk dat je op zoek gaat naar ander werk. Als je door ziekte niet op zoek kunt naar ander werk, heb je kans dat je geen WW-uitkering krijgt! Je loopt bovendien ook nog het risico dat je geen Ziektewetuitkering krijgt. Ben je ziek? Dan is ontslag met wederzijds goedvinden vaak onverstandig. Teken nooit iets voordat een juridisch specialist de vaststellingsovereenkomst heeft bekeken!

Heb je vragen over een vaststellingsovereenkomst of een voorstel van de werkgever? Neem vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers. Zij kunnen al je vragen op dit gebied beantwoorden.