Ontslag bij arbeidsongeschiktheid mag niet zomaar. De eerste twee jaar dat je arbeidsongeschiktheid bent heb je extra ontslagbescherming. Je mag dan niet ontslagen worden omdat je arbeidsongeschikt, langdurig ziek of regelmatig ziek bent. Na deze twee jaar wordt het voor een werkgever makkelijker om tot ontslag bij arbeidsongeschiktheid over te gaan. Echter ook dan kun je niet zomaar ontslagen worden omdat je langdurig arbeidsongeschikt bent.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid binnen twee jaar

Je hebt als arbeidsongeschikte werknemer ontslagbescherming. In bepaalde gevallen kun je toch binnen de eerste twee  jaar dat je ziek of arbeidsongeschikt bent, ontslagen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • er in de cao andere afspraken zijn gemaakt;
  • je na de aanvraag voor het ontslag bij het UWV WERKbedrijf arbeidsongeschikt wordt;
  • je tijdelijke arbeidscontract van rechtswege eindigt;
  • je nog in je proeftijd zit;
  • het bedrijf failliet gaat;
  • je niet meewerkt aan de re-integratie, terwijl hier geen goede reden voor is;
  • je op staande voet wordt ontslagen;
  • jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid heeft veel haken en ogen. Leg je persoonlijke situatie daarom altijd vrijblijvend voor aan onze juridische medewerkers. Zij geven het juiste advies voor jouw persoonlijke situatie.

Poortwachtertoets

Als je na 1,5 jaar nog ziek bent, krijg je van het UWV informatie over de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij het aanvragen van deze uitkering kijkt het UWV of de werkgever en de werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie. Dit is de poortwachtertoets. Normaal gesproken wordt het loon 2 jaar doorbetaald bij ziekte. Echter uit de poortwachtertoets kan blijken dat de werkgever te weinig actie heeft ondernomen om je te laten re-integreren. De werkgever kan dan worden verplicht om het loon nog een jaar extra door te betalen. Hij mag je in deze extra periode ook niet ontslaan. Het ontslagverbod wordt dan namelijk ook met een jaar verlengd.

Het UWV kan bij de poortwachtertoets ook constateren dat de werkgever voldoende aan je re-integratie heeft gedaan. Dan is de werkgever niet langer verplicht het loon door te betalen. Het ontslagverbod tijdens ziekte is dan ook niet langer van toepassing.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar

Als je langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, wordt het voor de werkgever makkelijker om tot ontslag bij arbeidsongeschiktheid over te gaan. De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. In die aanvraag moet hij het volgende aantonen:

  • Je zult naar verwachting niet binnen 26 weken herstellen.
  • Er zijn binnen de organisatie geen andere passende werkzaamheden voor jou.

Vaak wordt de aanvraag van de ontslagvergunning door het UWV gehonoreerd. De werkgever mag inderdaad tot ontslag overgaan. Wel is de werkgever je nog een transitievergoeding verschuldigd.

Beëindiging met wederzijds goedvinden bij arbeidsongeschiktheid

Je bent al een tijd ziek en de relatie met de werkgever is er niet beter op geworden. Eigenlijk wil je niets meer met hem te maken hebben. Als de werkgever je een voorstel doet om op basis van wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen zal je geneigd zijn akkoord te gaan. Houd er echter rekening mee dat je daarmee eigenlijk aangeeft dat je weer beter bent! Dit betekent dat je in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Als je echter niet aan de sollicitatieplicht kunt voldoen of als het UWV vindt dat je verwijtbaar werkloos bent, krijg je geen uitkering en kun je alleen nog een beroep op de bijstand doen!

Laat je in deze situatie adviseren door een ontslagspecialist. De specialist legt uit wat je het beste kunt doen als je langdurig arbeidsongeschikt bent en niet meer voor de werkgever wil werken.

Hulp ontslag bij arbeidsongeschiktheid

Schakel altijd de hulp in van onze juridische specialisten als je te maken krijgt met ontslag bij  arbeidsongeschiktheid. Er komt veel kijken bij langdurige ziekte en ontslag. Let erop dat zelf ontslag nemen tijdens je arbeidsongeschiktheid grote financiële gevolgen kan hebben. Ook als je instemt met ontslag op basis van wederzijds goedvinden, kunnen de gevolgen enorm zijn.