“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid

 • Ben je ziek? Dan heb je de eerste 2 jaar ontslagbescherming.
 • Wil je eerder met wederzijds goedvinden uit elkaar? Laat je dan goed informeren. Dit kan veel gevolgen hebben!
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid mag niet zomaar. De eerste twee jaar dat je arbeidsongeschiktheid bent, heb je namelijk ontslagbescherming. Je mag dan niet ontslagen worden, behalve bij bijvoorbeeld een reorganisatie. Na twee jaar ziekte komt de ontslagbescherming te vervallen. De werkgever kan dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Tip:
Ook als je na twee jaar ziekte wordt ontslagen, heb je gewoon recht op een transitievergoeding! Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt! Wij helpen je hier graag bij! Bel ons voor eerlijk advies direct op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier in.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid binnen twee jaar

Ben je ziek, dan heb je ontslagbescherming. Dit zorgt ervoor dat de werkgever je niet zomaar kan ontslaan om maar van een zieke werknemer af te zijn. In sommige gevallen geldt deze bescherming niet en kun je wel ontslagen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • Er in de cao andere afspraken zijn gemaakt over arbeidsongeschiktheid.
 • Je ziek wordt nadat het ontslag bij het UWV is aangevraagd.
 • Je tijdelijke arbeidscontract verloopt.
 • Je nog in je proeftijd zit.
 • Het bedrijf failliet gaat.
 • Je niet meewerkt aan de re-integratie, terwijl hier geen goede reden voor is.
 • Je op staande voet wordt ontslagen.
 • Jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan.
 • Er een reorganisatie moet plaatsvinden.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid heeft veel haken en ogen. Leg jouw persoonlijke situatie daarom altijd vrijblijvend voor aan onze juridische medewerkers. Zij geven het juiste advies. Zo weet je direct waar je aan toe bent en welke vervolgstappen in jouw situatie verstandig zijn.

Poortwachtertoets

Als je na 1,5 jaar nog ziek bent, krijg je van het UWV informatie over de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij het aanvragen van deze uitkering kijkt het UWV of de werkgever en de werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie. Dit heet de Poortwachtertoets. Normaal gesproken wordt het loon twee jaar doorbetaald bij ziekte. Als uit de Poortwachtertoets blijkt dat de werkgever te weinig heeft gedaan om je te laten re-integreren, dan kan hij worden verplicht om je nog een jaar langer door te betalen. Dit heet een sanctie. In deze periode mag je niet worden ontslagen. Je hebt dan een jaar extra ontslagbescherming.

Het UWV kan bij de Poortwachtertoets ook constateren dat de werkgever genoeg aan je re-integratie heeft gedaan. Dan is de werkgever na twee jaar niet langer verplicht het loon door te betalen. Ook komt de ontslagbescherming dan te vervallen.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar

Als je langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. In die aanvraag moet hij het volgende aantonen:

 • Je zult naar verwachting niet binnen 26 weken herstellen.
 • Er zijn binnen de organisatie geen andere passende werkzaamheden voor jou.

Vaak wordt de aanvraag van de ontslagvergunning door het UWV goedgekeurd. De werkgever mag je ontslaan. Wel heb je nog recht op een transitievergoeding.

Voorbeeld uit de praktijk

Maaike doet haar werk met veel plezier tot haar directe collega ontslag neemt. Ineens komt al het werk van twee personen op haar bordje. Ze doet haar uiterste best en vraagt haar baas regelmatig om iemand aan te nemen, want dit kan zo niet. Toch gebeurt er niets.

Uiteindelijk gaat het mis. Maaike komt thuis te zitten met een flinke burn-out. Al vanaf de eerste ziekmelding doet de werkgever behoorlijk vervelend. Hij is kwaad dat zij ziek is en vindt het eigenlijk allemaal maar onzin. Hij belt haar regelmatig en eist min of meer dat zij weer komt werken. Maaike is er kapot van. De reactie van haar baas zorgt ervoor dat het alleen maar slechter met haar gaat. Een tijdlang moddert ze zo door. Gelukkig geeft de Arbo-arts aan dat zij vooral behoefte heeft aan rust. De werkgever stopt met bellen. Sterker nog… maandenlang hoort zij helemaal niets meer. Qua gezondheid gaat het iets beter, zolang zij maar niet aan haar werk hoeft te denken.

Op een gegeven moment neemt de werkgever ineens weer contact op. Hij wil met wederzijds goedvinden het ontslag gaan regelen. Maaike twijfelt. Is dit nou wel verstandig? Zij besluit juridisch advies in te winnen. In het gesprek blijkt al snel dat Maaike zo in haar maag zit met haar werkgever en haar werk, dat dit haar herstel in de weg staat. Als zij dit kan afsluiten, gaat het waarschijnlijk een stuk beter. Ze denkt ook dat zij wel weer in staat is om aan de sollicitatieplicht te voldoen.

Ze besluit te gaan onderhandelen met de werkgever en neemt een paar maanden later officieel afscheid. Het lijkt alsof er een last van haar schouders valt. Het gaat ook qua gezondheid meteen een stuk beter. Gelukkig heeft zij al snel een andere leuke baan!

Beëindiging met wederzijds goedvinden bij arbeidsongeschiktheid

Je bent al een tijd ziek en de relatie met de werkgever is er niet beter op geworden. Eigenlijk wil je niets meer met hem te maken hebben. Als de werkgever je een voorstel doet om op basis van wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen zal je geneigd zijn akkoord te gaan. Denk eraan dat je een vaststellingsovereenkomst alleen kunt tekenen als je bent beter gemeld. Wil je na het ontslag een WW-uitkering ontvangen, dan moet je ook direct weer aan de sollicitatieplicht kunnen voldoen. Kun je dit niet dan krijg je geen uitkering en kun je alleen nog in de bijstand terecht. Ontslag met wederzijds goedvinden kan hierbij dus grote gevolgen hebben.

Overweeg je akkoord te gaan? Laat je dan adviseren door een ontslagspecialist. De specialist legt uit wat je het beste kunt doen als je langdurig arbeidsongeschikt bent en niet meer voor de werkgever wil werken. Zo weet je zeker dat er geen problemen uit voort komen en je krijgt waar je recht op hebt.

Hulp ontslag bij arbeidsongeschiktheid

Schakel altijd de hulp in van onze juridische specialisten als je te maken krijgt met ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Er komt veel kijken bij langdurige ziekte en ontslag. Let erop dat zelf ontslag nemen tijdens je arbeidsongeschiktheid grote financiële gevolgen kan hebben. Ook als je instemt met ontslag op basis van wederzijds goedvinden, kunnen de gevolgen enorm zijn.

Meer informatie