“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagprocedure UWV

  • Ontslag via het UWV kan alleen bij economische redenen of twee jaar ziekte.
  • Ga altijd in verweer! Hulp nodig? Neem contact op voor gratis advies!
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

Gaat het financieel met het bedrijf niet goed of ben je twee jaar ziek, dan kan een werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als deze vergunning wordt verleend, krijgt de werkgever toestemming om de werknemer te ontslaan.

Ontslagprocedure UWV bedrijfseconomische redenen

Grote verliezen of te hoge kosten kunnen ervoor zorgen dat het financieel slecht gaat met een bedrijf. Het ontslaan van personeel kan dan helpen om een faillissement te voorkomen. Gaat het zo slecht met het bedrijf en kunnen ze dit ook aantonen met de nodige cijfers, dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dit heet dan ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Als een werkgever een ontslagprocedure UWV start om bedrijfseconomische redenen duurt dit gemiddeld vier tot zes weken. De werkgever moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de werkgever kunnen aantonen dat het slecht gaat met het bedrijf of dat er andere redenen zijn om werknemers te ontslaan. Daarnaast moet de werkgever het afspiegelingsbeginsel op de juiste manier toepassen. Een werkgever mag dus niet zomaar zelf kiezen wie hij ontslaat. Daarnaast moet de werkgever eerst tijdelijke contracten laten verlopen en uitzendkrachten ontslaan.

Let op:
Je krijgt altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen bij een UWV ontslagprocedure.

Afspiegelingsbeginsel

Krijg jij te horen dat de werkgever een ontslagvergunning voor jou aanvraagt,  controleer dan altijd of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast. Ben jij wel degene die moet worden ontslagen? Zo niet, geef dit dan duidelijk aan in je verweer naar het UWV. Schakel hier eventueel de hulp van een jurist of advocaat bij in.

Het afspiegelingsbeginsel werkt als volgt. De werkgever moet alle werknemers die werkzaam zijn in dezelfde functie (of bijna dezelfde functie) indelen in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Vervolgens moet de werkgever ervoor zorgen dat de ontslagen zodanig over de leeftijdsgroepen worden verdeeld dat de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste ontslagen. De werkgever moet ook laten zien dat hij zijn best heeft gedaan om personeel te herplaatsen binnen het bedrijf. 

Ontslagprocedure UWV bij ziekte

De werkgever kan ook een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen als een werknemer twee jaar ziek is. Bij deze ontslagprocedure via het UWV moet de werkgever laten zien dat hij er genoeg aan heeft gedaan om de zieke werknemer te laten re-integreren en dat er op korte termijn geen terugkeer in de functie mogelijk is. 

Heb jij het idee dat jouw werkgever steken heeft laten vallen bij de re-integratie of heeft de werkgever eigenlijk nauwelijks iets gedaan, dan kan je het UWV hierop wijzen. Het UWV gaat de zaak onderzoeken en kan de werkgever een sanctie opleggen. Dit betekent dat de werkgever jou nog een jaar langer moet doorbetalen.  

Let op:
Ook als je na twee jaar ziekte ontslag krijgt, heb je gewoon recht op een transitievergoeding!

Verweer ontslagprocedure UWV

Je krijgt altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen bij een UWV ontslagprocedure. Je krijgt hiervoor een brief thuisgestuurd. Wij raden aan dit altijd te doen. Geef in het verweer heel duidelijk jouw verhaal weer. Het UWV vergelijkt vervolgens beide kanten van het verhaal met elkaar.  Je kunt ook andere punten benoemen in het verweer richting het UWV. Bijvoorbeeld als je het idee hebt dat het afspiegelingsbeginsel niet goed is toegepast of je werkgever uitzendkrachten in dienst neemt.

Voor hulp bij het verweer kun je contact opnemen met onze medewerkers. Zij helpen je graag verder.

Meer informatie