Een werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen via het UWV. Als deze vergunning wordt verleend, krijgt de werkgever toestemming om de werknemer te ontslaan. Een UWV ontslagprocedure kan alleen maar om bedrijfseconomische reden of als iemand twee jaar of langer ziek is.

Ontslagprocedure UWV bedrijfseconomische redenen

Als een werkgever een ontslagprocedure UWV start om bedrijfseconomische redenen duurt dit gemiddeld vier tot zes weken. De werkgever moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de werkgever kunnen aantonen dat het slecht gaat met het bedrijf of dat er andere redenen zijn om werknemers te ontslaan. Het UWV onderzoekt de aanvraag vervolgens. Daarnaast moet de werkgever het afspiegelingsbeginsel op de juiste manier toepassen. Een werkgever mag niet zomaar kiezen wie hij ontslaat.

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel werkt als volgt. De werkgever moet alle werknemers die werkzaam zijn in dezelfde functie (of nagenoeg dezelfde functie) indelen in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Vervolgens moet de werkgever ervoor zorgen dat de ontslagen zodanig over de leeftijdsgroepen worden verdeeld dat de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk gelijk blijft. Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste ontslagen. De werkgever moet zich inspannen om een werknemer te herplaatsen.

Ontslagprocedure UWV bij ziekte

Bij een ontslagprocedure UWV bij ziekte moet de werkgever laten zien dat deze er genoeg aan heeft gedaan om de zieke werknemer te laten reintegreren. Is dit niet het geval, dan kan het UWV de werkgever een boete opleggen.

Verweer ontslagprocedure UWV

Je krijgt altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen bij een UWV ontslagprocedure. Wij raden aan dit altijd te doen. Geef in het verweer heel duidelijk jouw verhaal weer. Het UWV vergelijkt vervolgens beide kanten van het verhaal met elkaar.  Je kunt ook andere punten benoemen in het verweer richting het UWV. Bijvoorbeeld als je het idee hebt dat het afspiegelingsbeginsel niet goed is toegepast of je werkgever uitzendkrachten in dienst neemt.

Voor hulp bij het verweer kun je contact opnemen met onze medewerkers. Zij helpen je graag verder.