Het ontslagrecht ambtenaren oftewel ambtenarenrecht is een aparte tak van sport. Het wijkt op veel punten af van het gewone ontslagrecht.

De ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens deze wet mag de werkgever van een ambtenaar (de overheidsinstelling) zelf een ontslagbesluit nemen. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Daarnaast moet er bij het ontslag van een ambtenaar een andere route bewandeld worden. Er geldt een bepaalde ontslagprocedure, waarbij de werknemer bezwaar moet maken. Je leest alles over de ontslagprocedure bij ambtenaren op de site: Ontslag-als-Ambtenaar.nl.

Goede bescherming ontslagrecht ambtenaren

Ambtenaren zijn over het algemeen goed beschermd. Toch is dit aan het veranderen. Ook ambtenaren worden steeds vaker ontslagen, terwijl zij vroeger vooral werden herplaatst. De meest voorkomende reden van ontslag bij ambtenaren is reorganisatie. Functies vervallen en voor veel mensen is er geen plaats meer. Andere redenen zijn functioneel ontslag (je bent niet geschikt meer voor je functie), ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid, strafontslag en ontslag op andere gronden.

Financiële gevolgen

Tegenwoordig vallen veel ambtenaren onder de Werkloosheidswet (WW). Naast de WW-uitkering kunnen ambtenaren ook nog recht hebben op een bovenwettelijke uitkering. De bovenwettelijke uitkering is een soort compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling.

Ook ambtenaren kunnen in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding. Word je zonder goede reden ontslagen, dan zal een in ambtenarenrecht gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in veel gevallen toch nog een ontslagvergoeding voor je kunnen afdwingen

Hulp bij ontslag ambtenaar

Ben je ambtenaar en heb je een ontslagbesluit ontvangen? Of heb je het idee dat er ontslag aan zit te komen? Onderneem dan snel actie. Op onze website Ontslag als Ambtenaar vind je de eerste belangrijke tips bij een ontslagbesluit. Daar wordt ook uitgelegd, wat je als ambtenaar moet doen bij ontslag.

Advocaat ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht zit ingewikkeld in elkaar. Het is in veel gevallen aan te raden een advocaat in te schakelen, die zich heeft gespecialiseerd in het ontslagrecht ambtenaren. De hulp van een gespecialiseerde advocaat verdient zich in vrijwel alle gevallen terug. Je werkgever laat zich vaak bijstaan door een advocaat. Wanneer je reageert zonder voldoende kennis of juridische ondersteuning begin je al met een achterstand. Ga naar de website Ontslag-als-Ambtenaar.nl voor alle informatie, hulp en advies op het gebied van ambtenaren en ontslag.