“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagrecht ambtenaren

  • Ben je ambtenaar? Dan val je onder het ambtenarenrecht.
  • Reageer altijd op tijd op een ontslagbesluit.
  • Het ambtenarenrecht is complex! Schakel altijd hulp in!
9,3
Klanten vertellen

353 beoordelingen

Het ontslagrecht ambtenaren oftewel ambtenarenrecht is een aparte tak van sport. Het wijkt op veel punten af van het gewone ontslagrecht.

De ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens deze wet mag de werkgever van een ambtenaar (de overheidsinstelling) zelf een ontslagbesluit nemen. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Daarnaast moet er bij het ontslag van een ambtenaar een andere route bewandeld worden. Er geldt een bepaalde ontslagprocedure, waarbij de werknemer bezwaar moet maken. Je leest alles over de ontslagprocedure bij ambtenaren op de site: Ontslag-als-Ambtenaar.nl.

Let op:
Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gelden voor de meeste ambtenaren. Vanaf dat moment vallen ambtenaren niet meer onder het bestuursrecht, maar onder het gewone arbeidsrecht. Dit betekent ook dat de ontslagprocedures vanaf dat moment anders worden. Meer hierover kun je lezen op de pagina over deze nieuwe Ambtenarenwet 

Goede bescherming ontslagrecht ambtenaren

Ambtenaren zijn over het algemeen goed beschermd. Toch is dit aan het veranderen. Ook ambtenaren worden steeds vaker ontslagen, terwijl zij vroeger vooral werden herplaatst. De meest voorkomende reden van ontslag bij ambtenaren is reorganisatie. Functies vervallen en voor veel mensen is er geen plaats meer. Andere redenen zijn functioneel ontslag (je bent niet geschikt meer voor je functie), ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid, strafontslag en ontslag op andere gronden.

Financiële gevolgen

Tegenwoordig vallen veel ambtenaren onder de gewone Werkloosheidswet (WW). Naast de WW-uitkering kunnen ambtenaren ook nog recht hebben op een bovenwettelijke uitkering. De bovenwettelijke uitkering is een soort compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling.

Ook ambtenaren kunnen in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding. Word je zonder goede reden ontslagen, dan zal een in ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat in veel gevallen toch nog een ontslagvergoeding voor je kunnen afdwingen.

Let op:
In het ambtenarenrecht zijn er duidelijke termijnen gesteld, waarin je bezwaar kunt maken tegen het ontslagbesluit. Ben je te laat, dan kun je niets meer doen. Onderneem dus op tijd actie en schakel de juiste hulp in.

Wij hebben een uitgebreid netwerk van ambtenarenrecht advocaten, waardoor er altijd wel iemand bij jou in de buurt zit.

Hulp bij ontslag ambtenaar

Ben je ambtenaar en heb je een ontslagbesluit ontvangen? Of heb je het idee dat er ontslag aan zit te komen? Onderneem dan snel actie. Op onze website Ontslag als Ambtenaar vind je de eerste belangrijke tips bij een ontslagbesluit. Daar wordt ook uitgelegd, wat je als ambtenaar wel en niet moet doen bij ontslag.

Advocaat ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht zit ingewikkeld in elkaar. Het is in veel gevallen aan te raden een advocaat in te schakelen, die zich heeft gespecialiseerd in het ontslagrecht ambtenaren. De hulp van een gespecialiseerde advocaat verdient zich in vrijwel alle gevallen terug. Je werkgever laat zich vaak bijstaan door een advocaat. Reageer je zonder voldoende kennis of juridische ondersteuning, dan begin je al met een achterstand. Ga naar de website Ontslag-als-Ambtenaar.nl voor alle informatie, hulp en advies op het gebied van ambtenaren en ontslag.

Meer informatie