“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagrecht ambtenaren

  • Als ambtenaar val je onder het ambtenarenrecht of het gewone arbeidsrecht.
  • Schakel altijd hulp in wanneer je te maken hebt met ontslag.
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Het ontslagrecht voor ambtenaren oftewel het ambtenarenrecht is een aparte tak van sport. Het wijkt op veel punten af van het gewone ontslagrecht. Toch vallen lang niet alle ambtenaren onder het ambtenarenrecht. Sinds 1 januari 2020 is namelijk de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van start gegaan. Hierdoor valt een groot deel van de ambtenaren niet meer onder het bestuursrecht, maar onder het gewone arbeidsrecht. Het oude ambtenarenrecht is alleen nog van toepassing voor:

  • politieke ambtsdragers: ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders;
  • leden van de Hoge Colleges van Staat: leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
  • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
  • defensieambtenaren, hieronder vallen zowel militair als burgerpersoneel;
  • politieambtenaren: agenten, rechercheurs, maar ook administratief en technisch personeel;
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Val je niet onder één van deze groepen, dan val je dus onder het gewone arbeidsrecht en kun je goed uit de voeten met alle informatie op deze website. Zijn er toch dingen niet helemaal duidelijk of heb je verdere hulp nodig, dan mag je ons altijd even bellen voor advies!

Ontslagrecht ambtenaren

De ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens deze wet mag de werkgever van een ambtenaar zelf een ontslagbesluit nemen. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Daarnaast moet er bij het ontslag van een ambtenaar een andere route bewandeld worden. Er geldt een bepaalde ontslagprocedure, waarbij de werknemer bezwaar moet maken. Je leest alles over de ontslagprocedure bij ambtenaren op de site: Ontslag-als-Ambtenaar.nl.

Goede bescherming ontslagrecht ambtenaren

Ambtenaren zijn over het algemeen goed beschermd. Toch is dit aan het veranderen. Ook ambtenaren worden steeds vaker ontslagen, terwijl zij vroeger vooral werden herplaatst.

De meest voorkomende reden van ontslag bij ambtenaren is reorganisatie. Functies vervallen en voor veel mensen is er geen plaats meer. Andere redenen zijn functioneel ontslag (je bent niet geschikt meer voor je functie), ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid, strafontslag en ontslag op andere gronden.

Let op:
In het ambtenarenrecht zijn er duidelijke termijnen gesteld, waarin je bezwaar kunt maken tegen het ontslagbesluit. Ben je te laat, dan kun je niets meer doen. Onderneem dus op tijd actie en schakel de juiste hulp in.

Ben jij op zoek naar een specialist om je hierbij te helpen? Neem dan gerust even contact op met onze juridische medewerkers. Zij helpen je graag verder en brengen je eventueel in contact met een goede ambtenarenspecialist bij jou in de buurt.

Financiële gevolgen

Tegenwoordig vallen veel ambtenaren onder de gewone Werkloosheidswet (WW). Naast de WW-uitkering kunnen ambtenaren ook nog recht hebben op een bovenwettelijke uitkering. De bovenwettelijke uitkering is een soort compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling.

Ontslagvergoeding voor ambtenaren

Ook ambtenaren kunnen in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding. Word je zonder goede reden ontslagen, dan zal een in ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat in veel gevallen toch nog een ontslagvergoeding voor je kunnen afdwingen. Val je niet onder het ambtenarenrecht, dan kom je in aanmerking voor een transitievergoeding!

Hulp bij ontslag ambtenaar

Ben je ambtenaar en heb je een ontslagbesluit ontvangen? Of heb je het idee dat er ontslag aan zit te komen? Onderneem dan snel actie. De ontslagprocedure voor een ambtenaar kent veel bijzondere regels en je hebt maar kort de tijd om op het ontslag te reageren. Op onze website Ontslag als Ambtenaar vind je de eerste belangrijke tips bij een ontslagbesluit. Daar wordt ook uitgelegd, wat je als ambtenaar wel en niet moet doen bij ontslag.

Advocaat ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht zit ingewikkeld in elkaar. Het is in veel gevallen aan te raden een advocaat in te schakelen, die zich heeft gespecialiseerd in het ontslagrecht ambtenaren. De hulp van een gespecialiseerde advocaat verdient zich in vrijwel alle gevallen terug.

Je werkgever laat zich vaak bijstaan door een advocaat. Reageer je zonder voldoende kennis of juridische ondersteuning, dan begin je al met een achterstand. Ga naar de website Ontslag-als-Ambtenaar.nl voor alle informatie, hulp en advies op het gebied van ambtenaren en ontslag.

Meer informatie