Als je na het ontslag een transitievergoeding krijgt, dan moet hier ook belasting over worden betaald. De werkgever is verplicht deze belasting bij het uitkeren van de vergoeding direct in te houden en af te dragen aan de belastingdienst. Gebruik je de transitievergoeding voor scholing of outplacement, dan betaal je er geen belasting over. Je krijgt het bedrag dan bruto uitgekeerd. Als je de vergoeding voor persoonlijke doeleinden gebruikt betaal je wel belasting.

Hoogte belasting ontslagvergoeding

Hoeveel belasting je moet betalen is afhankelijk van je totale belastbare inkomen. De percentages die worden berekend zien er vanaf 1 januari 2018 als volgt uit:

  • Belastbaar inkomen t/m € 20.141,-: 36,55%
  • Belastbaar inkomen van € 20.142 t/m € 68.507: 40,85%
  • Belastbaar inkomen vanaf € 68.507: 51,95%

Het bedrag dat in de vaststellingsovereenkomst wordt genoemd, is dus niet het bedrag dat je uiteindelijk in handen zult krijgen. Hier kun je alvast rekening mee houden in de onderhandelingen met de werkgever.

Afschaffing stamrechtvrijstelling

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om via een stamrecht BV de betaling van de belasting uit te stellen tot een later moment. Deze regeling was de overheid een doorn in het oog en is met het oog op de crisis afgeschaft. Het behalen van enig fiscaal voordeel bij het ontvangen van een ontslagvergoeding is hiermee erg lastig gemaakt. Er zijn echter nog wel twee mogelijkheden namelijk:

  • Middelen van de belasting
  • Benutten van de jaarruimte

Middelen van de belasting

De middelingsregeling is bedoeld om mensen met een sterk wisselend inkomen tegemoet te komen. Door het ontvangen van de ontslagvergoeding kan het zijn dat je belastbaar inkomen dat jaar ineens (veel) hoger is dan andere jaren. Hierdoor moet je ook meer belasting betalen. De middelingsregeling biedt de mogelijkheid om het inkomen van drie aangesloten jaren bij elkaar op te tellen, door drie te delen en op basis van dit nieuwe jaarinkomen de belasting te betalen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de middelingsregeling in aanmerking te komen. Zo geldt het alleen voor inkomen uit box 1. Gaat het middelen alleen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Moet je die drie jaren wel belasting hebben betaald in Nederland en moet je op tijd aan de bel trekken (binnen 36 maanden, nadat de aanslagen van de drie jaren die je wil middelen vaststaan).

Benutten van de jaarruimte

Als je een pensioentekort hebt, kun je een netto gedeelte van de ontslagvergoeding gebruiken als inleg voor een lijfrenteverzekering. Deze inleg is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Pas bij het uitkeren van de lijfrente moet je hierover belasting betalen. Door dit te doen kun je de betaling van de belasting uitstellen. Maar wellicht kan het je ook een fiscaal voordeel opleveren. Als de lijfrente vrijkomt als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting aanzienlijk lager. Of je een beroep kunt doen op het pensioentekort is afhankelijk van jou jaarruimte. Dit is het bedrag dat de werknemer maximaal fiscaal mag aftrekken.

Juridisch advies en informatie

Heb je advies nodig omtrent de ontslagvergoeding, dan helpen onze juridische medewerkers je graag. Zij zijn goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op dit gebied en kunnen hier goed bij adviseren.