“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Belasting ontslagvergoeding

  • Over de transitievergoeding betaal je flink belasting.
  • Heb je vragen over de transitievergoeding? Wij helpen je!
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Als je na het ontslag een transitievergoeding  (in de volksmond ook wel ontslagvergoeding of oprotpremie genoemd) krijgt, dan moet je hier ook belasting over betalen. De werkgever moet deze belasting bij het uitkeren van de vergoeding meteen inhouden en af te dragen aan de belastingdienst. Gebruik je de transitievergoeding voor scholing of outplacement, dan vervalt de belasting.

Hoogte belasting ontslagvergoeding 2022

De ontslagvergoeding/transitievergoeding wordt gezien als inkomen. Om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen worden jouw inkomen en de transitievergoeding bij elkaar opgeteld. Vervolgens zijn er sinds 2022 twee belastingschrijven. Een lage en een hoge. 

  • Ligt jouw belastbaar inkomen tussen de €0,- en € 69.398,- dan betaal je 37,7 procent belasting
  • Is jouw inkomen hoger dan € 69.398,- dan ligt het belastingpercentage op 49,5 procent belasting.

Ligt jouw inkomen inclusief de transitievergoeding in de tweede belastingschijf, dan betaal je over het deel tot € 69.398,-  in totaal 37,7 procent belasting. Over het deel dat hierboven ligt betaal je het hoge tarief aan belasting.

Het bedrag dat in de vaststellingsovereenkomst wordt genoemd, is dus niet het bedrag dat je uiteindelijk zult krijgen. Hier kun je alvast rekening mee houden in de onderhandelingen met de werkgever.

Tip:
Vind je het lastig om met je werkgever te onderhandelen over de transitievergoeding. Een advocaat kan je dit uit handen nemen. Zij hebben hier ervaring in en zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt. Vaak worden (een deel) van de advocaatkosten vergoed door de werkgever. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Zo ben je goed op de hoogte van alle mogelijkheden!

Afschaffing stamrechtvrijstelling

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om via een stamrecht BV de betaling van de belasting uit te stellen tot een later moment. Deze regeling was de overheid een doorn in het oog en is ondertussen afgeschaft. Het krijgen van enig fiscaal voordeel bij het ontvangen van een ontslagvergoeding is hiermee erg lastig gemaakt. Er zijn echter nog wel twee mogelijkheden namelijk:

  • middelen van de belasting;
  • benutten van de jaarruimte.

Middelen van de belasting

De middelingsregeling is bedoeld om mensen met een sterk wisselend inkomen tegemoet te komen. Door het ontvangen van de ontslagvergoeding kan het zijn dat je belastbaar inkomen dat jaar ineens (veel) hoger is dan andere jaren. Hierdoor moet je ook meer belasting betalen. De middelingsregeling biedt de mogelijkheid om het inkomen van drie aangesloten jaren bij elkaar op te tellen, door drie te delen en op basis van dit nieuwe jaarinkomen de belasting te betalen.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de middelingsregeling in aanmerking te komen. Zo geldt het alleen voor inkomen uit box 1. Kun je alleen middelen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Moet je die drie jaren wel belasting hebben betaald in Nederland en moet je op tijd aan de bel trekken (binnen 36 maanden, nadat de aanslagen van de drie jaren die je wil middelen vaststaan).

Benutten van de jaarruimte

Als je een pensioentekort hebt, kun je een netto gedeelte van de ontslagvergoeding gebruiken als inleg voor een lijfrenteverzekering. Deze inleg is in vaak fiscaal aftrekbaar. Je betaalt hier pas belasting over als de lijfrente wordt uitgekeerd. Door dit te doen kun je de betaling van de belasting dus eigenlijk uitstellen. Maar het kan je ook een fiscaal voordeel opleveren.

Als de lijfrente vrijkomt als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting aanzienlijk lager. Of je een beroep kunt doen op het pensioentekort is afhankelijk van jouw jaarruimte. Dit is het bedrag dat de werknemer maximaal fiscaal mag aftrekken.

Direct hulp en juridisch advies 

Heb je hulp nodig bij het onderhandelen over de ontslagvergoeding of heb je andere vragen over jouw ontslag dan helpen onze juridische medewerkers je graag. Heb je vragen over de belasting over de ontslagvergoeding of bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering, dan kan je het beste contact opnemen met een financieel adviseur bij jou in de buurt.

Meer informatie