“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Voorwaarden WW-uitkering

  • Voor een WW-uitkerig moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • Is jouw WW-aanvraag afgewezen? Wij helpen je met het bezwaar!
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Als je als werknemer je baan verliest, kun je meestal in aanmerking komen voor een WW-uitkering. De Uitkeringsinstantie Werknemersverzekeringen (beter bekend als UWV) kijkt of je aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet. Zij beslissen uiteindelijk of je de uitkering krijgt. Het is een fijn idee als je recht hebt op deze uitkering. Je valt dan financieel niet meteen in een gat. Het is wel altijd belangrijk om meteen op zoek te gaan naar nieuw werk. Er komt namelijk een moment dat je geen recht meer hebt op deze uitkering.

Tip:
Krijg jij ontslag, dan ligt het aan de vorm van ontslag of je recht hebt op een WW-uitkering. Hier zitten in sommige gevallen de nodige haken en ogen aan.

Heb je hier vragen over? Of heb je hulp nodig? Wij helpen je graag.

Wat zijn de 5 voorwaarden voor een WW-uitkering?

Wanneer heb je recht op een WW-uitkering? Het UWV beslist of jij een WW-uitkering krijgt. Hiervoor moet je aan meerdere voorwaarden voldoen. Het is verstandig om te weten waaraan je moet voldoen om deze uitkering te krijgen. Om recht te hebben op een WW-uitkering moet je aan de volgende 5 voorwaarden voldoen:

  1. Je bent verzekerd voor werkloosheid (dit ben je wanneer je een arbeidsovereenkomst had bij een werkgever).
  2. Je bent werkloos (werk gedeeltelijk of geheel kwijtgeraakt).
  3. Je bent beschikbaar voor werk.
  4. Je hebt de afgelopen jaar genoeg gewerkt (je moet voldoen aan de wekeneis).
  5. Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden (niet door eigen schuld).

1. Je bent verzekerd voor werkloosheid

Via de Werkloosheidswet (WW) ben je als werknemer verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De WW is een zogenoemde werknemersverzekering, dit is een verplichte verzekering voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst. De werkgever houdt de premie voor de WW in op je loon. De WW geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering bij werkloosheid.

Je bent meestal verzekerd voor werkloosheid als je bij een werkgever in dienst bent of was. Je bent niet meer verzekerd als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, omdat je dan AOW ontvangt. Verder zijn stagiairs, die geen volwaardig loon ontvangen niet verzekerd voor werkloosheid. Dit geldt ook voor personeel (bijvoorbeeld alphahulpen en tuinmannen), dat minder dan vier dagen per week bij dezelfde particulier werkt.

2. Je bent werkloos 

Je bent werkloos als je jouw werk geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt. Je moet minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen (of als je minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de totale arbeidsuren).

3. Je bent beschikbaar voor betaald werk

Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Het is dus niet de bedoeling dat je vrijwilligerswerk gaat doen, als je daardoor niet meteen aan een nieuwe baan kunt beginnen.

4. Je moet voldoen aan de wekeneis

Als je in de periode voorafgaand aan jouw eerste werkloosheidsdag (de eerste dag dat er geen dienstverband meer is) minimaal 26 van de 36 weken hebt gewerkt, voldoe je aan de wekeneis. Je hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer je in een week één dag hebt gewerkt, telt die week mee als gewerkte week. Ben je musicus, artiest, filmmaker of ondersteunend technicus? Dan geldt voor jou mogelijk de kortere wekeneis van 16 uit 39 weken.

5. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn

Als je door eigen toedoen werkloos wordt, is je dat te verwijten. Je bent verwijtbaar werkloos als je zelf ontslag neemt zonder zwaarwegende reden of als je schuld hebt aan jouw ontslag (ontslag op staande voet of bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren). Je kunt verwijtbaar werkloos zijn door bijvoorbeeld diefstal, fraude of mishandeling.

Stel jouw recht op WW veilig!

Maak je in onderling overleg afspraken met je werkgever over het ontslag? Dan moet je goed opletten dat het recht op je WW behouden blijft. Een advocaat zorgt ervoor dat bij ontslag de juiste afspraken worden gemaakt, zodat je jouw recht op een WW-uitkering behoudt. Bovendien ziet een advocaat erop toe dat:

Wanneer heb je geen recht op WW volgens het UWV?

Voldoen jij niet aan de voorwaarden van een WW-uitkering? Dan krijg je een brief (beschikking) van het UWV, waarin staat dat je geen of slechts gedeeltelijk recht hebt op een WW-uitkering. Dan kan je alleen nog in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Hierdoor daalt je inkomen drastisch en kan je in financiële problemen komen. Wij kunnen jou in deze situatie helpen om de beschikking aan te vechten.

Hulp bij aanvechten beschikking UWV

Wanneer het UWV besluit dat je geen recht hebt op WW kan het lonend zijn om een ontslagspecialist in de arm te nemen. De ontslagspecialist vecht de beschikking van het UWV aan. Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.15 op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) om te bespreken of dit in jouw situatie zin heeft. Wij kunnen je in contact brengen met een ervaren advocaat.

Meer weten over WW-uitkering?

Op het gebied van de WW-uitkering is veel veranderd. Bekijk onze pagina meest gestelde vragen over de WW-uitkering om weer helemaal op de hoogte te zijn!

Meer informatie