“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Opzegtermijn bij ontslag

  • De opzegtermijn bij ontslag nemen is meestal één maand.
  • In de arbeidsovereenkomst of CAO kan hier van afgeweken worden.
  • Bij de opzegtermijn wordt altijd met hele kalendermaanden gewerkt.
9,3
Klanten vertellen

353 beoordelingen

Neem je ontslag, dan moet je je altijd houden aan de wettelijke opzegtermijn. Deze is meestal een maand. Hierbij maakt het niet uit hoe lang je in dienst bent geweest. Deze opzegtermijn zorgt ervoor dat de werkgever de tijd heeft om een vervanger te zoeken. In sommige gevallen geldt een langere opzegtermijn.

Opzegtermijn bij ontslag in arbeidsovereenkomst

Er kan in de arbeidsovereenkomst een bepaling staan waarin een langere opzegtermijn is afgesproken. Zo’n bepaling mag alleen als de werkgever tenminste de dubbele opzegtermijn bij ontslag moet aanhouden. Bovendien mag de opzegtermijn van de werknemer nooit langer zijn dan zes maanden.

Let op:
De volgende bepaling is dus toegestaan:
‘De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt drie maanden. De opzegtermijn voor de werkgever bedraagt zes maanden.

In dat geval zal de werknemer dus een opzegtermijn van drie maanden aan moeten houden.  

De volgende bepaling is niet toegestaan:
‘De opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer bedraagt drie maanden.’

Omdat deze bepaling niet is toegestaan, hoeft de werknemer zich hier ook niet aan te houden. Voor deze werknemer geldt daardoor de gewone wettelijke opzegtermijn van een maand.

Opzegtermijn bij ontslag CAO

Op de arbeidsovereenkomst kan een CAO van toepassing zijn. In dit geval is het belangrijk te controleren of hierin iets geregeld is over opzegtermijnen. In de CAO kan namelijk ook worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn.

Kalendermaand

Wat betreft de opzegtermijn wordt er altijd gewerkt met hele kalendermaanden. Neem je op 13 februari ontslag, dan is maart de opzegmaand en ben je per 1 april uit dienst. Hou hier rekening mee in je ontslagbrief en bij het accepteren van een nieuwe baan.

 

Meer informatie