“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Opzegtermijn bij ontslag

  • De opzegtermijn bij ontslag nemen is meestal één kalendermaand.
  • In de arbeidsovereenkomst of CAO kan hier van afgeweken worden.
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Lees voor

Neem je ontslag of word je ontslagen, dan moet er altijd rekening gehouden worden met een opzegtermijn. Deze opzegtermijn geeft de werkgever tijd om een vervanger te zoeken en geeft jou de tijd om op zoek te gaan naar een andere baan. Maar wat is eigenlijk de opzegtermijn als je ontslag neemt of wordt ontslagen?

Let op:
Heb je een tijdelijk contract van een half jaar of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. De werkgever is dan verplicht om minimaal 1 maand van te voren schriftelijk aan de werknemer te laten weten of het contract wel of niet verlengt wordt. Gebeurd dit niet? Dan is de werkgever jouw 1 maandsalaris verschuldigd. Wij helpen je graag als jouw werkgever zich niet aan de regels houdt. Neem vrijblijvend contact op voor juridisch advies.

Wat is mijn opzegtermijn als ik ontslag neem?

Neem je ontslag, dan is de opzegtermijn meestal één maand. Hoe lang je in dienst bent geweest, maakt daarbij niet uit. Het kan wel zo zijn dat jullie in de arbeidsovereenkomst een andere afspraak hebben gemaakt over de opzegtermijn. Is dat het geval, dan moet je je daar aan houden. Zo’n langere opzegtermijn mag alleen in je contract staan als de werkgever tenminste een dubbele opzegtermijn moet aanhouden als hij besluit jou te ontslaan. Daarnaast mag de opzegtermijn nooit langer zijn dan zes maanden.

Let op:
De volgende bepaling is dus toegestaan:
‘De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt drie maanden. De opzegtermijn voor de werkgever bedraagt zes maanden.

In dat geval zal de werknemer dus een opzegtermijn van drie maanden aan moeten houden.  

De volgende bepaling is niet toegestaan:
‘De opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer bedraagt drie maanden.’

Omdat deze bepaling niet is toegestaan, hoeft de werknemer zich hier ook niet aan te houden. Voor deze werknemer geldt daardoor de gewone wettelijke opzegtermijn van een maand.

Opzegtermijn CAO bij ontslag nemen

Is er in jouw geval een CAO van toepassing, dan is het goed om deze ook even te checken. In de CAO mag namelijk ook afgeweken worden van de standaard opzegtermijn. Kijk dit dus altijd even na.

Stappenplan vaststellen opzegtermijn

1. Check je arbeidsovereenkomst. Staat hier geen opzegtermijn? Ga naar stap 2.
2. Check je CAO, als deze van toepassing is. In de CAO mag namelijk worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. Staat daar ook geen opzegtermijn? Ga naar stap 3.
3. Niets in de arbeidsovereenkomst of CAO? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Proeftijd en opzegtermijn

Zit je nog in de proeftijd, dan geldt er geen opzegtermijn. Je mag per direct jouw ontslag indienen. De werkgever heeft ook geen opzegtermijn en mag jou ontslaan zonder opzegtermijn.

Opzegtermijn tijdelijk contract

Als je een contract voor bepaalde tijd hebt, bijvoorbeeld een jaarcontract, dan is er meestal geen opzegtermijn. Jouw contract loopt dan automatisch, van rechtswege, af op de afgesproken einddatum. Check goed of je tussentijds mag opzeggen en wat dan de opzegtermijn is.

Oproepcontract/nul urencontract

Heb je een oproep/nulurencontract, dan is de opzegtermijn hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Het kan zijn dat er in jouw CAO een kortere oproeptermijn is afgesproken. Is dat het geval, dan is die opzegtermijn van toepassing.

Kalendermaand en opzegtermijn

Wat betreft de opzegtermijn wordt er vaak gewerkt met hele kalendermaanden. Neem je op 13 februari ontslag, dan is maart de opzegmaand en ben je per 1 april uit dienst. Hou hier rekening mee in je ontslagbrief en bij het accepteren van een nieuwe baan. Doe je opzegging dus op tijd!

Eerder opzeggen

Wil je eerder opzeggen dan de opzegtermijn, of wil je tussentijds opzeggen? Overleg dan met de werkgever of hij hieraan wil meewerken.

Wat is de wettelijke opzegtermijn als ik ontslag krijg?

Krijg je ontslag, dan is het de werkgever die zich moet houden aan een opzegtermijn, tenzij het gaat om ontslag op staande voet. In dit geval is het wel belangrijk om te weten hoe lang je al in dienst bent. Hoe langer in dienst, hoe langer de opzegtermijn.

Een overzicht van de wettelijke opzegtermijn:

  • Ben je korter dan vijf jaar in dienst, dan is de opzegtermijn één maand.
  • Ben je vijf tot tien jaar in dienst, dan is de opzegtermijn twee maanden.
  • Bij een dienstverband tussen de 10 en 15 jaar is er een opzegtermijn van drie maanden.
  • En tot slot is er een opzegtermijn van vier maanden bij een dienstverband van 15 jaar of langer.

Ook de werkgever werkt wat betreft de opzegtermijn met hele maanden. Willen ze per 1 mei van je af en ben je 8 jaar in dienst, dan zal het ontslag voor eind februari geregeld moeten zijn.

Maak slim gebruik van de opzegtermijn in de onderhandelingen!

Nu je weet dat er in het arbeidsrecht over het algemeen gerekend wordt met hele kalendermaanden, dan weet je ook dat je hier bij ontslag slim mee om kunt gaan. Krijg jij halverwege mei een ontslagvoorstel, dan is het slim om het tekenen hiervan te rekken tot juni, want dit betekent dat je een maand langer in dienst bent en dus een maand langer krijgt doorbetaald. Alles schuift een maand op.

Maak hier slim gebruik van in de onderhandelingen. Neem de tijd. Jij hebt immers geen haast. Vind je het zelf lastig om dit te doen? Laat dit dan over aan een arbeidsjurist. Deze zal zijn uiterste best doen om voor jou een zo goed mogelijk regeling te krijgen! Wij brengen je graag in contact met een specialist op dit gebied. 

Vakantiedagen of vrijstelling van arbeid

Is er goed overleg mogelijk tussen jou en de werkgever, dan kun je natuurlijk kijken of het mogelijk is om vakantiedagen op te nemen, zodat je al eerder kunt stoppen met werken. Een andere optie is dat de werkgever besluit dat je bent vrijgesteld van arbeid met behoud van loon. Je hoeft dan niet te komen werken, maar krijgt wel doorbetaald. Zorg dat de afspraken hierover duidelijk op papier staan.

Noem de opzegtermijn in ontslagbrief

Neem je ontslag? Doe dit dan altijd schriftelijk. In de ontslagbrief noem je ook dat je rekening houdt met de opzegtermijn die bij jou van toepassing is. Download onze gratis voorbeeld ontslagbrief, zo weet je zeker dat alle zaken in de brief staan.

Meer informatie