De wettelijke opzegtermijn bij het nemen van ontslag is een maand. Wanneer je als werknemer je arbeidsovereenkomst wil opzeggen zal je dit in de meeste gevallen moeten aanhouden. Het maakt hierbij niet uit hoe lang het dienstverband is. Toch geldt er in sommige gevallen een langere opzegtermijn bij ontslag.

Opzegtermijn bij ontslag in arbeidsovereenkomst

Er kan in de arbeidsovereenkomst een bepaling staan waarin een langere opzegtermijn is afgesproken. Zo’n bepaling mag alleen als de werkgever tenminste de dubbele opzegtermijn bij ontslag moet aanhouden. Bovendien mag de opzegtermijn van de werknemer nooit langer zijn dan zes maanden.

De volgende bepaling is dus toegestaan:

‘De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt drie maanden. De opzegtermijn voor de werkgever bedraagt zes maanden.’

In dat geval zal de werknemer dus een opzegtermijn van drie maanden aan moeten houden.

De volgende bepaling is niet toegestaan:

‘De opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer bedraagt drie maanden.’

Omdat deze bepaling niet is toegestaan, hoeft de werknemer zich hier ook niet aan te houden. Voor deze werknemer geldt daardoor de gewone wettelijke opzegtermijn van een maand.

Opzegtermijn bij ontslag CAO

Op de arbeidsovereenkomst kan een CAO van toepassing zijn. In dit geval is het belangrijk te controleren of hierin iets geregeld is over opzegtermijnen. In de CAO kan namelijk ook worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn.