Download onze gratis bezwaarbrief bij ontslag. Pas de brief vervolgens aan met jouw persoonlijke gegevens. Schrijf je liever zelf een brief? Zorg dan dat erin staat dat je het niet eens bent met het ontslag, beschikbaar bent voor werk en houd de toon positief. Het versturen van deze bezwaarbrief is de eerste stap die je moet ondernemen indien je bezwaar wil maken tegen jouw ontslag. Stuur deze brief altijd aangetekend, dan kun je altijd bewijzen dat je hem hebt verstuurd. Wat moet er in een bezwaarbrief staan?

voorbeeldbrief bezwaar tegen ontslag

Download onze voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen jouw ontslag!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Bezwaarbrief verstuurd? Dit zijn de vervolgstappen!

De tweede stap is onder andere afhankelijk van de vorm van het ontslag. Kiest de werkgever voor ontslag via de kantonrechter of ontslag op staande voet? Dan onderneem je andere stappen dan wanneer je werkgever kiest voor ontslag met wederzijds goedvinden.

Vervolgstappen ontslag met wederzijds goedvinden:

1. Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Biedt jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aan? Teken deze nooit direct. Laat deze gratis controleren door onze juristen. Zij kijken of er geen fouten in staan. Daarnaast kunnen zij je ook helpen met de onderhandeling.

Heb je de vaststellingsovereenkomst al getekend? Weet dat je officieel twee weken bedenktijd hebt waarin je deze nietig kan verklaren.

2. Onderhandelen over ontslag

Je kan zelf met je werkgever onderhandelen of je kan gebruik maken van de hulp van een specialist. In veel gevallen heeft de werknemer een budget beschikbaar die je mag inzetten voor juridische hulp.

Vervolgstappen ontslag via UWV of kantonrechter:

1. Ontslag via UWV

Wanneer het niet goed gaat met het bedrijf moeten er vaak mensen uit. Deze ontslagroute loopt via het UWV. Ook als je langer dan twee jaar ziek bent, kan je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Bij ontslag via het UWV heb je altijd de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen. Geef in deze brief aan waarom je niet ontslagen moet worden en ontkracht de motivaties van de werkgever.

Gaat het UWV toch akkoord met het ontslag, maar weet je zeker dat het ontslag onterecht is? Ga dan in hoger beroep. Je kan zo proberen je baan te behouden of een hogere transitievergoeding te krijgen. Onze advocaten helpen je hier graag bij. Vul ons contactformulier in en we bellen je zo snel mogelijk terug.

2. Schakel altijd een specialist in bij ontslag via de kantonrechter

Wanneer je ontslagen wordt via de kantonrechter is de hup van specialist onmisbaar. Dit is vaak het geval bij ontslag om disfunctioneren, door een arbeidsconflict of discussie bij ontslag op staande voet. Ook dit ontslag kan je aanvechten. Het is zelfs mogelijk om in hoger beroep te gaan. Eerst vecht je het ontslag schriftelijk aan en in een later stadium gaat dit mondeling. Onze specialisten helpen je hier graag bij en zorgen ervoor dat je zo goed mogelijk uit deze situatie komt. Bel ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier in voor advies over jouw situatie.