Als het bedrijf waar je werkt failliet gaat, eindigt meestal ook het dienstverband. De curator zal jouw arbeidsovereenkomst zo spoedig mogelijk opzeggen. Bij een faillissement hoeft de werkgever (of de curator) geen ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf aan te vragen. Je kunt nog wel in hoger beroep, maar uit de failliete inboedel valt in de praktijk meestal niets meer te halen. Tegen ontslag bij faillissement kan je vaak weinig doen.

Loonvordering ontslag bij faillissement

Een bedrijf dat failliet is gegaan, heeft vaak moeite de lonen van het personeel door te betalen. Daarom heeft het niet veel zin om een loonvordering in te dienen bij de failliete werkgever. In het geval van een ontslag na faillissement moet je de loonvordering indienen bij de curator. Via het UWV krijg je dan voor een beperkte periode een uitkering wegens betalingsonmacht.

Loonvordering indienen

Een loonvordering dien je in door een aangetekende brief aan de curator te sturen. In deze brief moet je precies aangeven waar je nog recht op hebt, zoals bijvoorbeeld:

  • achterstallig loon;
  • overuren;
  • spaarloon;
  • vakantiegeld;
  • 13e maand;
  • niet-opgenomen vakantiedagen.

Uitkering wegens betalingsonmacht

Na ontslag bij faillissement betaalt het UWV WERKbedrijf  het loon en de eventuele achterstallige betalingen in maximaal 13 weken uit. Je hebt recht op loon tot het einde van de opzegtermijn. De afspraken die in het arbeidscontract zijn bepaald, worden ook in het geval van een faillissement gehandhaafd.

WW-uitkering bij ontslag na faillissement

Krijg je een uitkering wegens betalingsonmacht, dan stopt deze zodra de opzegtermijn is verstreken. Je kan een WW-uitkering aanvragen als het nog niet gelukt is om een nieuwe baan te vinden. Om alvast te weten waar je recht op hebt, kun je de hoogte en duur van de WW-uitkering berekenen.

Overname bedrijf

Soms wordt een bedrijf overgenomen door iemand anders. Deze heeft de keuze om het bedrijf over te nemen met of zonder personeel. Ook kan de nieuwe eigenaar ervoor kiezen om maar een gedeelte van het personeel over te nemen. Word je overgenomen, dan kan het zijn dat jouw arbeidsovereenkomst gewoon ongewijzigd doorloopt. De nieuwe werkgever kan er ook voor kiezen om met een nieuw contract te komen. Is er in jouw geval geen sprake van overname, dan moet de oude eigenaar het contract officieel ontbinden en je de eventuele transitievergoeding betalen.