“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagprocedure

  • Ontslag via de kantonrechter? Schakel altijd hulp in!
  • Maak altijd bezwaar tegen het ontslag.
  • Vraag je je af wat je moet doen en heb je hulp nodig? Onze juridische medewerkers staan voor je klaar.
9,4
Klanten vertellen

694 beoordelingen

Lees voor

Er zijn verschillende soorten ontslagprocedures. De ontslagprocedure is de manier waarop je wordt ontslagen. Dit hangt af van de reden van het ontslag en de verstandhouding tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever kan een keuze maken uit deze drie ontslagprocedures:

Bij het UWV kan de werkgever alleen terecht bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of door langdurige ziekte. Is er sprake van disfunctioneren of een arbeidsconflict, dan moet je naar de kantonrechter. De prettigste ontslagprocedure is om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Je gaat hierbij samen met de werkgever om tafel om afspraken te maken. Je komt er dus samen uit en bent het ook allebei eens met de afspraken die jullie maken. Dit is een regeling waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het scheelt tijd, geld en is beter voor de verstandhouding.

Reageren op ontslagprocedure

Iedere ontslagprocedure vergt een andere aanpak. Hoe je gaat reageren en wat je moet doen is dus afhankelijk van de keuze van de werkgever. Het is bij alle ontslagprocedures belangrijk dat je aangeeft het niet eens te zijn met het ontslag. Zodra je hoort dat de werkgever tot ontslag wil overgaan, kun je een (aangetekende) brief sturen naar de werkgever. In de brief geef je aan dat je het niet eens bent met het ontslag en dat je wil blijven werken. Door het versturen van deze brief geef je duidelijk aan dat je niet jouw keuze is om ontslagen te worden en komt je recht op een WW-uitkering niet in gevaar.

Tip:
Wil jij weten hoe jij het beste kunt reageren op het ontslag?
Of heb je hier hulp bij nodig?
Onze juridische medewerkers bekijken samen met jou wat de mogelijkheden zijn en geven je vrijblijvend advies!

Wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je samen met de werkgever om tafel om tot goede afspraken te komen. De werkgever doet een eerste voorstel en hierna wordt er onderhandeld over bijvoorbeeld de transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding). Uiteindelijk wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Laat je vaststellingsovereenkomst altijd controleren voordat je tekent. Het is belangrijk dat de gemaakte afspraken juridisch goed op papier staan. Is dit niet het geval, dan kan dit er zelfs voor zorgen dat je je recht op een WW-uitkering kwijt raakt. Bel ons vrijblijvend op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) voor meer informatie.

Ontslagvergunning UWV

Is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen of is een werknemer langer dan twee jaar ziek, dan kan de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. De werkgever moet de reden van het ontslag wel goed kunnen onderbouwen. Als werknemer krijg je de kans verweer in te dienen. Doe dit altijd! Het UWV besluit vervolgens of je ontslagen mag worden of niet. Geeft het UWV toestemming, maar ben je het hier toch niet mee eens dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Tip:
Worden er twintig mensen of meer ontslagen? Dan heb je het over collectief ontslag. In dat geval moet de werkgever altijd met een sociaal plan. komen. Laat jouw voorstel altijd even nakijken. De kosten hiervoor worden meestal door de werkgever betaald.

Ontslag via kantonrechter

Komen jullie er niet samen uit of is het UWV geen optie, dan is het mogelijk om naar de kantonrechter te stappen. Meestal gaat het hierbij om ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Voor de werkgever is dit geen gemakkelijke weg. Zij moeten echt met een uitgebreid dossier komen om aan te tonen dat ontslag de enige optie is. Ook hier moet je altijd op de juiste manier op reageren. Hierbij is het zeker verstandig een jurist of advocaat in te schakelen. Heb je te maken met (dreigend) ontslag? Je mag ons altijd vrijblijvend bellen voor advies en tips!

Meer informatie