Als je je baan verliest kom je meestal in aanmerking voor een WW-uitkering van het UWV. Je moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent verzekerd voor werkloosheid (in de meeste gevallen loopt dit via de werkgever)
  • Je bent werkloos
  • Je bent direct beschikbaar voor werk
  • Je voldoet aan de wekeneis
  • Je bent niet verwijtbaar werkloos
  • Je voldoet aan de sollicitatieplicht

Even een korte uitleg van bovenstaande punten.

Verzekerd voor werkloosheid

Als werknemer ben je verplicht verzekerd voor werkloosheid. De premie hiervoor wordt automatisch door de werkgever op jouw loon ingehouden. Sommige bedrijven en overheidsinstellingen zijn zelf eigen risico drager. Dit betekent dat zij zelf de uitkering van een werknemer moeten betalen als deze ontslagen wordt.

Je bent werkloos

Om een uitkering te kunnen krijgen moet je officieel werkloos zijn. Je contract wordt niet verlengd, de werkgever krijgt een ontslagvergunning of jullie gaan met wederzijds goedvinden uit elkaar. In alle gevallen, behalve het niet verlengen van het contract, moet er iets op papier staan. Heb je een 0-uren contract en word je gewoon niet meer ingeroosterd, dan heb je geen recht op een uitkering. Er moet officieel ontslag plaatsvinden. Ook als je gedeeltelijk wordt ontslagen heb je recht op een WW-uitkering. Let er wel op dat je je uitkering op tijd aanvraagt, uiterlijk 1 week na je laatste werkdag. Doe je dit niet, dan krijg je een lagere uitkering. Wacht je veel te lang, dan is de kans groot dat je helemaal geen uitkering meer krijgt.

Je bent beschikbaar voor werk

Je krijgt alleen een uitkering als je laat zien dat je ook echt weer aan het werk wil. Je moet dus direct beschikbaar zijn en ook kunnen aantonen dat je de nodige sollicitaties de deur uit doet. Voorwaarde is ook dat je je inschrijft op werk.nl.

Je voldoet aan de wekeneis

Aan de wekeneis voldoe je als je voor de week dat je werkloos werd minimaal 26 van de 36 kalenderweken als werknemer minstens een uur hebt gewerkt. Voor musici, filmmedewerkers, artiesten of technische ondersteuners in deze beroepen geldt een verlaagde wekeneis. In dit geval moet je 16 van de 39 weken hebben gewerkt. Was je gedurende die 39 weken ziek, dan wordt door het UWV naar een langere periode gekeken.

Verwijtbaar werkloos

Als je op staande voet wordt ontslagen of zelf ontslag neemt, dan is het ontslag jouw eigen schuld/keuze. In dat geval kom je niet in aanmerking voor een WW-uitkering. In sommige gevallen is het bij ontslag op staande toch nog mogelijk om het recht op een WW-uitkering te behouden. Neem hiervoor contact op met een specialist.

Sollicitatieplicht

Wil je een uitkering ontvangen, dan moet je ook laten zien dat je echt je best doet om weer aan het werk te gaan. Je hebt een sollicitatieplicht. Dit betekent dat je moet kunnen laten zien dat je hebt gereageerd op vacatures en dat je actief aan het zoeken bent naar een nieuwe baan.

Hoogte en duur WW-uitkering

Hoe lang je een WW-uitkering krijgt en hoeveel WW je ontvangt hangt af van jouw arbeidsverleden. Vanaf 1 januari 2016 is hierin het nodige veranderd. Vanaf 1 januari 2016 wordt de WW stapsgewijs afgebouwd. Zo bouw je vanaf 1 januari 2016 de eerste 10 jaar een maand WW-recht op per gewerkt jaar. Na deze tien jaar bouw je nog maar een halve maand WW-recht per gewerkt jaar op. De maximale WW-duur wordt in totaal teruggebracht naar 24 maanden. Alle wijzigingen vind je op de pagina wijzigingen WW-uitkering. Een WW-uitkering duurde in het verleden minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van jouw dagloon. De eerste twee maanden ontvang je 75% van je laatstverdiende dagloon. Daarna gaat dit naar 70%. Het dagloon is het gemiddelde bedrag dat je per dag verdiende toen je nog aan het werk was.