“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Transitievergoeding

  • Ben je langer dan twee jaar in dienst? Dan heb je recht op een transitievergoeding.
  • Over de hoogte van de transitievergoeding kun je onderhandelen!
  • Vind je onderhandelen lastig? Schakel hier dan hulp voor in.
9,3
Klanten vertellen

330 beoordelingen

Word je ontslagen, dan is de kans groot dat je recht hebt op een transitievergoeding. De transitievergoeding is in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding die via de kantonrechtersformule (abc-formule) werd berekend. De overheid wil graag dat je de transitievergoeding gebruikt om snel aan een nieuwe baan te komen. Je kan de vergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor een opleiding of een werk-naar-werk traject. Dit is niet verplicht. Je kunt het geld ook heel ergens anders voor gebruiken.

Recht op transitievergoeding?

Een transitievergoeding is altijd mooi meegenomen. Maar heb jij wel recht op een transitievergoeding? Je hebt recht op een transitievergoeding als je langer dan twee jaar in dienst bent, meer dan 12 uur per week werkt en 18 jaar of ouder bent.  Je recht op een transitievergoeding komt te vervallen als je zelf ontslag neemt of als je op staande voet wordt ontslagen. Vanaf 1 januari 2020 heeft iedereen recht op een transitievergoeding. Vanaf dat moment maakt het dus niet meer uit hoe lang je in dienst bent geweest. Zelfs als je in je proeftijd wordt ontslagen, kun je aanspraak maken op een transitievergoeding.

Tip:
Vaak valt er te onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding. Het kan slim zijn om dit niet zelf te doen, maar hiervoor een ontslagspecialist in te schakelen. Deze kan ervoor zorgen dat je eruit haalt wat erin zit!

Hoogte transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding is vrij simpel. Voor je eerste tien dienstjaren ontvang je 1/3 maandsalaris per jaar. Voor de jaren hierna ontvang je 1/2 maandsalaris per dienstjaar (deze hogere opbouw komt per 1 januari 2020 te vervallen). Het maximum dat je mee kan krijgen is voor 2019 gesteld op €81.000 euro. Verdien je meer dan dit bedrag per jaar, dan ontvang je maximaal een jaarsalaris. Ga je in goed overleg met de werkgever uit elkaar, dan valt er te onderhandelen over de vergoeding. De berekening is in dat geval slechts een leidraad.

Tip:
Wist je dat je op onze site gratis de hoogte van de transitievergoeding kan berekenen?
Na het doen van de berekening heb je een indicatie van de hoogte van de transitievergoeding.
Bereken nu gratis je transitievergoeding.

Hogere of lagere vergoeding

Ben je het niet eens met de transitievergoeding, omdat je bijvoorbeeld het idee hebt dat de werkgever ernstig verwijtbaar is, dan kun je hierover onderhandelen of naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter kan besluiten om de transitievergoeding te verhogen. De werkgever kan op zijn beurt ook vragen om een verlaging van de transitievergoeding als hij vindt dat jou iets te verwijten valt. De kantonrechter kan ook bepalen dat er helemaal geen transitievergoeding betaald hoeft te worden.

Transitievergoeding jongere werknemer

Werknemers onder de 18 jaar die een baan hebben voor 12 uur of minder per week hebben geen recht op een transitievergoeding bij ontslag. Jongeren onder de 18 die meer dan 12 uur per week werken hebben wel recht op een transitievergoeding. Bij de berekening van de vergoeding tellen de maanden waarin de werknemer voor zijn 18e , 12 uur of minder heeft gewerkt niet mee.

50+ regeling

Voor werknemers boven de vijftig, die tien jaar of langer in dienst zijn,  geldt tot 2020 een speciale regeling. Zij kunnen een hogere transitievergoeding meekrijgen. Dit kan alleen als zij werkzaam zijn in een bedrijf met 25 werknemers of meer. Voor deze 50-plussers geldt vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van een half bruto maandsalaris voor iedere periode van zes maanden dienst, nadat de werknemer vijftig jaar is geworden. Hierbij moet het maximum bedrag van €81.000 euro wel in acht worden genomen.

MKB-regeling

Ook voor het MKB wordt een uitzondering gemaakt. Als je werkt bij een MKB-bedrijf met 25 werknemers of minder en je wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, dan worden de dienstjaren voor 2013 niet meegerekend. Dit geldt alleen als de werkgever kan aantonen dat het financieel niet goed gaat met het bedrijf. Deze regeling loopt tot 2020.

Besteden van de vergoeding

Eigenlijk is de transitievergoeding bedoeld voor scholing of bijvoorbeeld een werk-naar-werk traject. Gebruik je het hiervoor, dan hoef je geen belasting te betalen over het bedrag. Besluit je het geld heel ergens anders voor te gebruiken, dan mag dat. Dan moet je er wel belasting over betalen.

Juridische hulp of vragen?

Heb je nog vragen of hulp nodig van een juridisch specialist? Bel ons vrijblijvend op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul het contactformulier in. Wij nemen rustig alle vragen met je door en geven je advies. Het is belangrijk de zaken goed te regelen. Het gaat ten slotte om jouw toekomst.

Meer informatie