“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Transitievergoeding

  • Ontslagen? Je hebt meestal recht op een transitievergoeding.
  • Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt. Wij helpen je!
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

Krijg je ontslag of wordt jouw contract niet verlengd, dan heeft dit best wat consequenties voor jouw financiële situatie. Daarom heb je bij ontslag meestal recht op een transitievergoeding. Dit is een soort ontslagvergoeding of gouden handdruk die een kleine compensatie biedt voor het salaris dat jij misloopt door het ontslag.

Wil jij weten welk bedrag jij mee zou moeten krijgen? Wij bieden een gratis transitievergoeding rekenmodule aan zodat je weet hoe hoog de transitievergoeding ongeveer moet zijn. Let wel op dat je kunt onderhandelen over het bedrag dat je meekrijgt. Zorg dat je eruit haalt wat erin zit! Je kan het ongetwijfeld goed gebruiken. 

Heb je vragen of hulp nodig met het onderhandelen over de vergoeding? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen je graag.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is altijd mooi meegenomen. Waarschijnlijk kan je dit extra geld wel goed gebruiken nu jij jouw baan kwijtraakt. Maar heb jij hier eigenlijk wel recht op? Je hebt recht op een transitievergoeding als je meer dan 12 uur per week werkt en 18 jaar of ouder bent en te maken krijgt met ontslag.

Als je zelf ontslag neemt of bij ontslag op staande voet heb je geen recht op een vergoeding. Ook als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of als het bedrijf waar je werkt failliet gaat, zal er geen sprake zijn van een transitievergoeding. In alle andere gevallen heb je recht op een ontslagvergoeding ook als jouw tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Tip:
Vaak valt er te onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding. Het kan slim zijn om dit niet zelf te doen, maar hiervoor een ontslagspecialist in te schakelen. Een ervaren ontslagspecialist zorgt ervoor dat je eruit haalt wat erin zit! Wij regelen dit voor je!

Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Wanneer heb je geen recht op een transitievergoeding?

In sommige gevallen heb je helaas geen recht op een ontslagvergoeding. Wij zetten deze situaties voor je op een rij:

  • Neem je zelf ontslag, dan hoeft de werkgever je geen gouden handdruk mee te geven.
  • Als je op staande voet wordt ontslagen.
  • Bij faillissement. In dat geval is er geen geld voor een transitievergoeding.
  • Als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.
  • Als er in de cao een andere regeling i.p.v. de transitievergoeding is opgenomen.
  • Mocht de werkgever je een gelijkwaardig contract aanbieden voor jouw tijdelijke contract verloopt of je aanbieden het contract te verlengen en ga je hier niet op in, dan kies je er zelf voor om het dienstverband niet voort te zetten en verlies je jouw recht op een ontslagvergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Het bedrag dat jij meekrijgt hangt af van jouw salaris en het aantal jaren dat je in dienst bent. De berekening van de transitievergoeding is vrij simpel. Voor ieder dienstjaar ontvang je 1/3 maandsalaris. Het maximum dat je mee kan krijgen is voor 2023 gesteld op €89.000 euro. Verdien je meer dan dit bedrag per jaar, dan ontvang je maximaal een jaarsalaris.

Ga je in goed overleg met de werkgever uit elkaar (ontslag met wederzijds goedvinden), dan valt er te onderhandelen over de vergoeding. De berekening is in dat geval slechts een leidraad. Is er bijvoorbeeld eigenlijk niet echt een goede reden voor het ontslag, dan zal je meer mee kunnen krijgen. De werkgever is dan afhankelijk van jouw handtekening onder de vaststellingsovereenkomst en zal hier ook wel wat voor over hebben. Het is dus echt een kwestie van slim onderhandelen. 

Wordt jouw arbeidsovereenkomst maar gedeeltelijk beëindigd? Ook dan heb je recht op een transitievergoeding. Deze zal dan naar rato moeten worden berekend en uitgekeerd.

Tip:
Wist je dat je op onze site gratis de hoogte van de transitievergoeding kan berekenen?
Na het doen van de berekening heb je een indicatie van de hoogte van de transitievergoeding.
Bereken nu gratis je transitievergoeding.

Onderhandelen over de transitievergoeding

Het onderhandelen over de ontslagvoorwaarden begint meestal met een eerste bod van de werkgever. Ga hier nooit meteen mee akkoord. Werkgevers gaan er vanuit dat er een tegenbod komt en zullen laag inzetten. De kans dat je een hoger bedrag mee kunt krijgen is heel groot. Je snijdt jezelf dus in de vingers als je direct jouw handtekening zet. 

Doe dan ook altijd een tegenbod. Hoe hoog je kunt gaan zitten, hangt ook grotendeels van de situatie af. Hoe sterk sta jij en zou de werkgever je ook op een andere manier kunnen ontslaan of is hij echt afhankelijk van jouw handtekening. 

Advies of hulp bij onderhandelen

Kan jij wel wat hulp gebruiken bij de onderhandelingen of wil je weten hoe sterk je staat? Leg jouw situatie dan vrijblijvend voor aan onze juridische medewerkers. Zij kunnen goed inschatten wat de mogelijkheden zijn en kunnen je ook eventueel in contact brengen met een jurist of advocaat die jou kan helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen. Je kan ons bereiken op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Wil je dat wij jou even bellen? Laat dan je gegevens achter via ons contactformulier

Bekijk onze video

Wat is een transitievergoeding en wanneer heb je hier recht op?

Wist jij dat je bij ontslag in de meeste gevallen recht hebt op een transitievergoeding? Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt. Wij leggen uit wanneer jij een transitievergoeding mee krijgt van jouw werkgever.

Aantal dienstjaren

Voor het berekenen van de vergoeding die je mee moet krijgen is het belangrijk om het aantal dienstjaren te bepalen. Hierbij is het belangrijk om te weten dat ook tijdelijke contracten of werk via het uitzendbureau bij de huidige werkgever hier ook bij meetellen. Alle jaren tellen mee, zo lang je er niet meer dan zes maanden tussenuit bent geweest.

Hogere of lagere ontslagvergoeding via de rechter

Ben je het niet eens met de hoogte van de aangeboden ontslagvergoeding, omdat je bijvoorbeeld het idee hebt dat de werkgever ernstig verwijtbaar is, dan kun je hierover onderhandelen of naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter kan besluiten om de transitievergoeding te verhogen. De werkgever kan op zijn beurt ook vragen om een verlaging van de vergoeding als hij vindt dat jou iets te verwijten valt. De kantonrechter kan ook bepalen dat er helemaal geen transitievergoeding betaald hoeft te worden.

Transitievergoeding jongere werknemer

Werknemers onder de 18 jaar die een baan hebben voor 12 uur of minder per week hebben geen recht op een transitievergoeding bij ontslag. Jongeren onder de 18 die meer dan 12 uur per week werken hebben wel recht op een transitievergoeding. Bij de berekening van de vergoeding tellen de maanden waarin de werknemer voor zijn 18e , 12 uur of minder heeft gewerkt niet mee.

Ontslagvergoeding tijdelijk contract

Voorheen kreeg je alleen een ontslagvergoeding als je langer dan twee jaar in dienst was geweest. Dit is nu anders. Hierdoor komen nu ook mensen met een tijdelijk contract in aanmerking voor een transitievergoeding. Wordt jouw contract niet verlengd, dan heb je recht op een vergoeding. Krijg je een nieuw contract aangeboden, maar besluit je hier niet op in te gaan, dan komt je recht op een vergoeding te vervallen. Dit is anders als het nieuwe contract dat je geboden wordt een lager salaris met zich meebrengt of als het gaat om ander werk. In dat geval kun je wel aanspraak maken op een transitievergoeding

Besteden van de vergoeding

Eigenlijk is de transitievergoeding bedoeld voor scholing of bijvoorbeeld een werk-naar-werk traject. Gebruik je het hiervoor, dan hoef je geen belasting te betalen over het bedrag. Besluit je het geld heel ergens anders voor te gebruiken, dan mag dat. Dan moet je er wel belasting over betalen.

Laat jouw vaststellingsovereenkomst gratis checken!

De afspraken die jullie maken over de oprotpremie die je meekrijgt, worden op papier gezet in een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat je naast de transitievergoeding ook gewoon je recht op een uitkering kunt behouden. Om jouw ww-uitkering zeker te stellen is het slim om de vaststellingsovereenkomst die de werkgever heeft opgesteld te laten checken door een specialist. Alleen dan weet je zeker dat alles goed op papier staat en je krijgt waar je recht op hebt. Wij bieden de optie om deze vaststellingsovereenkomst gratis te laten controleren!

ontslag advocaat almelo

Laat jouw vaststellingsovereenkomst gratis door ons checken!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Juridische hulp of vragen?

Heb je nog vragen of hulp nodig van een juridisch specialist voor bijvoorbeeld het nakijken van de overeenkomst of het onderhandelen over de vergoeding? Bel ons vrijblijvend op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul het contactformulier in. Wij nemen rustig alle vragen met je door en geven je advies. Het is belangrijk de zaken goed te regelen. Het gaat ten slotte om jouw toekomst.

Meer informatie