Per 1 juli 2015 hebben werknemers bij ontslag in principe recht op een transitievergoeding. De ontslagvergoeding die via de kantonrechtersformule berekend werd bestaat niet meer. De transitievergoeding is een versoberde regeling, die ervoor zorgt dat werkgevers makkelijker af kunnen van werknemers die al langere tijd in dienst zijn. Aan de andere kant zorgt de komst van de transitievergoeding tot lagere personeelslasten, wat het voor de werkgever aantrekkelijker maakt om mensen in dienst te nemen.

Recht op transitievergoeding?

Iedere werknemer die langer dan twee jaar in dienst is heeft recht op een transitievergoeding. Het is wel belangrijk dat je in ieder geval meer dan 12 uur per week werkt, anders komt dit recht te vervallen. Ook heb je geen recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt of als je op staande voet wordt ontslagen.

Hoogte transitievergoeding

De berekening is vrij simpel. Voor je eerste tien dienstjaren ontvang je 1/3 maandsalaris per jaar. Voor de jaren hierna ontvang je 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Het maximum dat je mee kan krijgen is voor 2018 gesteld op €79.000 euro. Voor 2019 is de maximale transitievergoeding vastgesteld op 81.000 euro. Verdien je meer dan €79.000 euro (of 81.000 in 2018) per jaar, dan ontvang je maximaal een jaarsalaris. Ga je in goed overleg met de werkgever uit elkaar, dan valt er te onderhandelen over de vergoeding. De berekening is in dat geval slechts een leidraad.

Hogere of lagere vergoeding

Ben je het niet eens met de transitievergoeding, omdat je bijvoorbeeld het idee hebt dat de werkgever ernstig verwijtbaar is, dan kun je naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter kan besluiten om de transitievergoeding te verhogen. De werkgever kan op zijn beurt ook vragen om een verlaging van de transitievergoeding als hij vindt dat jou iets te verwijten valt. De kantonrechter kan ook bepalen dat er helemaal geen transitievergoeding betaald hoeft te worden.

Transitievergoeding jongere werknemer

Werknemers onder de 18 jaar die een baan hebben voor 12 uur of minder per week hebben geen recht op een transitievergoeding bij ontslag. Jongeren onder de 18 die meer dan 12 uur per week werken hebben wel recht op een transitievergoeding als zij minimaal 2 jaar bij het bedrijf werkzaam zijn geweest. Bij de berekening van de vergoeding tellen de maanden waarin de werknemer voor zijn 18e , 12 uur of minder heeft gewerkt niet mee.

50+ regeling

Voor werknemers boven de 50, die 10 jaar of langer in dienst zijn,  geldt tot 2020 een speciale regeling. Zij kunnen een hogere transitiebudget meekrijgen, mits zij werkzaam zijn in een bedrijf met 25 werknemers of meer. Voor deze 50-plussers geldt vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van een half bruto maandsalaris voor iedere periode van 6 maanden dienst, nadat de betrokkene 50 jaar is geworden. Hierbij moet het maximum bedrag van €79.000 euro (€81.000 in 2018) wel in acht worden genomen.

MKB-regeling

Ook voor het MKB wordt een uitzondering gemaakt. Als je werkt bij een MKB-bedrijf met 25 werknemers of minder en je wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, dan worden de dienstjaren voor 2013 niet meegerekend. Dit geldt alleen als de werkgever kan aantonen dat het financieel niet goed gaat met het bedrijf. Deze regeling loopt tot 2020.

Besteden van de vergoeding

De officiële bedoeling van de transitievergoeding is dat je het gebruikt om jezelf om te scholen of dat je het besteedt aan een werk-naar-werk traject. De overheid wil dus graag dat je het geld gebruikt om snel weer aan een nieuwe baan te komen, vandaar ook de naam transitievergoeding. Het is echter niet verplicht om het geld daaraan te besteden. Je kan het ook gebruiken als aanvulling van je inkomen.

Juridische hulp of vragen?

Heb je nog vragen of hulp nodig van een juridische specialist? Bel ons vrijblijvend op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul het contactformulier in. Wij nemen rustig alle vragen door en geven je advies. Het is belangrijk de zaken goed te regelen. Het gaat ten slotte om jouw toekomst.