Het is erg vervelend als de werkgever jouw loon niet op tijd betaalt, of zelfs helemaal niet betaalt. Loonvordering kan dan een optie zijn. Voor een salarisachterstand kan de werkgever verschillende redenen hebben. Misschien ben je op staande voet ontslagen, vindt jouw werkgever dat je werk weigert of beweert de werkgever dat er niet genoeg geld is om je te betalen.

Natuurlijk reken je op jouw salaris, vakantiegeld of de uitbetaling van de door jouw gemaakte overuren en wil je niet in de financiële problemen komen. Daarom kun je jouw werkgever het beste zo snel mogelijk een brief sturen. Een zogenaamde loonvorderingsbrief. Als dit niets uithaalt, ben je genoodzaakt een advocaat in de arm te nemen. Hij kan een kortgedingprocedure opstarten voor de loonvordering en het verkrijgen van de wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Loonvordering via kortgedingprocedure

Als de werkgever je geen salaris betaalt, kun je het beste eerst een brief naar hem sturen. Stuur deze brief het liefst aangetekend. Zo kun je in een later stadium bewijzen dat de werkgever de loonvorderingsbrief heeft ontvangen. In deze brief vermeldt je hoeveel loon je nog tegoed hebt. Geef daarnaast aan dat je beschikbaar blijft voor het verrichten van werkzaamheden. Gun jouw werkgever twee weken de tijd om het loon alsnog te betalen.

Als je na die twee weken nog geen loon hebt ontvangen, is het verstandig een kortgedingprocedure op te starten. In de kortgedingprocedure – dat is een versnelde procedure- krijg je een voorlopige beslissing van de rechter. Meestal gaan beide partijen akkoord met de uitspraak. Zo niet, dan kan er alsnog een uitgebreide gerechtelijke procedure (bodemprocedure) worden opgestart.

Omdat de werkgever te laat is met de loonbetaling, heb je recht op wettelijke verhoging en wettelijke rente. Daarnaast moet de werkgever ook de proceskosten betalen als hij geen deugdelijke reden heeft voor het niet betalen van jouw loon.

Tip: Wil je advies of moet je een kortgedingprocedure opstarten om jouw loon te krijgen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wettelijke verhoging loonvordering

De wettelijke verhoging is de boete die jouw werkgever aan jou verschuldigd is. Die boete hangt af van het aantal dagen dat de werkgever te laat is met het betalen van jouw loon:

  • Over de eerste drie vertragingsdagen betaalt de werkgever geen verhoging.
  • Over vertragingsdag vier tot en met acht betaalt hij vijf procent van jouw bruto dagloon.
  • Vanaf vertragingsdag negen betaalt hij één procent.

De meeste werknemers krijgen per maand hun salaris uitbetaald, meestal tussen de 20e en 30e. De precieze datum ligt vaak vast in de arbeidsovereenkomst. Hebt je jouw salaris over bijvoorbeeld de maand mei niet ontvangen? Dan is de werkgever per 1 juni te laat met betalen.

Is in jouw arbeidsovereenkomst geen betalingstermijn afgesproken?
Wettelijk gezien hoeft jouw werkgever dan pas aan het einde van de volgende maand te betalen! Stel dat jouw werkgever je loon van de maand mei niet heeft betaald. Per 4 juli heb je dan recht op de wettelijke verhoging. Dat betekent dat de wettelijke verhoging over 4 tot en met 8 juli vijf procent van uw bruto dagloon bedraagt, en vanaf 9 juli één procent.

Let op: De wettelijke verhoging kan nooit meer zijn dan vijftig procent van het brutoloon. Als de werkgever aantoont dat de vertraging hem niet te verwijten is, hoeft hij de verhoging niet te betalen.

Wettelijke rente

Als jouw werkgever je loon, vakantiegeld of de gemaakte overuren te laat betaalt, heb je ook recht op de wettelijke rente. De overheid past de hoogte van die rente geregeld aan. De werkgever moet de wettelijke rente betalen over het verschuldigde loon inclusief de wettelijke verhoging.