“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Loonvordering bij te late salarisbetaling

  • Geen salaris ontvangen? Stuur dan een loonvorderingsbrief!
  • Reageert jouw werkgever niet? Wij helpen jou!
9,7
Klanten vertellen

1153 beoordelingen

Lees voor

Loonvordering vindt plaats als jouw werkgever je loon te laat of niet betaalt. Een erg vervelende situatie. Je hebt als werknemer recht op dit loon! Maak hier altijd zo snel mogelijk werk van en vorder jouw loon. Voor een salarisachterstand kan de werkgever verschillende redenen hebben. Misschien ben je op staande voet ontslagen, vindt jouw werkgever dat je werk weigert of beweert de werkgever dat er niet genoeg geld is om je te betalen. Wat de reden ook is, jouw werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting. Een arbeidsconflict ontslaat de werkgever hier niet van. Ook als het financieel slecht gaat met het bedrijf dient de werkgever het loon uit te betalen. Er is immers nog geen ontslagvergunning door het UWV afgegeven.

Tip:
Betaalt jouw werkgever je loon niet? Onderneem actie om je loon te vorderen. Bel ons direct voor vrijblijvende informatie en juridische hulp. 

Wat moet je doen voor een loonvordering?

Een werkgever is verplicht jouw loon te betalen. Een werkgever is in verzuim zodra de wettelijke termijn daarvoor is verstreken. Je loon is belangrijk om rond te komen. Daarbij reken je op jouw salaris, vakantiegeld of de uitbetaling van de door jouw gemaakte overuren en wil je niet in de financiële problemen komen. Neem daarom de volgende stappen om jouw loon te vorderen:

  1. Loonvorderingsbrief: Stuur jouw werkgever zo snel mogelijk een brief. De zogenaamde loonvorderingsbrief. Download onze voorbeeldbrief en pas hem aan naar wens.
  2. Juridische hulp: Betaalt de werkgever na deze brief nog steeds niet? Schakel dan direct onze hulp in! Wij bespreken jouw situatie en brengen je voor een vrijblijvend gesprek in contact met een van onze specialisten. Zij bespreken de beste vervolgstappen en kunnen eventueel een kortgedingprocedure opstarten voor de loonvordering en het eisen van de wettelijke verhoging en wettelijke rente. Zoals eerder gezegd heb je altijd recht op loon. Ook als er een conflict is of wanneer je niet naar behoren functioneert. Zorg dus dat je met onze hulp krijgt waar jij recht op hebt!
tijdelijke arbeidsovereenkomst

Download hier onze voorbeeldbrief voor loonvordering

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

1. Loonvorderingsbrief 

Als de werkgever je geen salaris betaalt, moet je als eerste een loonvorderingsbrief naar hem sturen. Stuur deze brief aangetekend. Zo kun je in een later stadium bewijzen dat de werkgever de loonvorderingsbrief heeft ontvangen. In deze brief zet je hoeveel loon je nog tegoed hebt. Geef daarnaast aan dat je beschikbaar blijft voor het verrichten van werkzaamheden. Gun jouw werkgever twee weken de tijd om het loon alsnog te betalen. Heb je een voorbeeld nodig van een loonvorderingsbrief? Dowload gratis onze loonvorderingsvoorbeeldbrief.

2. Juridische hulp: loonvordering via kortgedingprocedure

Als je na die twee weken nog geen loon hebt ontvangen, is het verstandig een kortgedingprocedure op te starten. In de kortgedingprocedure, dat is een versnelde procedure, krijg je een voorlopige beslissing van de rechter. Meestal gaan beide partijen akkoord met de uitspraak. Zo niet, dan kan er alsnog een uitgebreide gerechtelijke procedure (bodemprocedure) worden opgestart.

Wettelijke verhoging en wettelijke rente

Omdat de werkgever te laat is met de loonbetaling, heb je ook recht op:

  1. Wettelijke verhoging
  2. Wettelijke rente
  3. De proceskosten indien de werkgever geen goede reden heeft voor het niet betalen van jouw loon.
Tip:
Wil je advies of moet je een kortgedingprocedure opstarten om jouw loon te krijgen? Onderneem actie om je loon te vorderen. Bel ons direct voor vrijblijvende informatie en juridische hulp. 

1. Wettelijke verhoging 

De wettelijke verhoging is de boete die jouw werkgever aan jou verschuldigd is. Die boete hangt af van het aantal dagen dat de werkgever te laat is met het betalen van jouw loon:

  • Over de eerste drie vertragingsdagen betaalt de werkgever geen verhoging.
  • Over vertragingsdag vier tot en met acht betaalt hij vijf procent van jouw bruto dagloon.
  • Vanaf vertragingsdag negen betaalt hij één procent.

De meeste werknemers krijgen per maand hun salaris uitbetaald, meestal tussen de 20e en 30e. De precieze datum ligt vaak vast in de arbeidsovereenkomst. Hebt je jouw salaris over bijvoorbeeld de maand mei niet ontvangen? Dan is de werkgever vanaf 1 juni te laat met betalen.

Is in jouw arbeidsovereenkomst geen betalingstermijn afgesproken?
Wettelijk gezien hoeft jouw werkgever je dan pas aan het einde van de volgende maand te betalen! Stel dat jouw werkgever je loon van de maand mei niet heeft betaald, dan heb je vanaf 4 juli recht op de wettelijke verhoging. Dat betekent dat de wettelijke verhoging over 4 tot en met 8 juli vijf procent van uw bruto dagloon bedraagt, en vanaf 9 juli één procent.

Let op:
De wettelijke verhoging kan nooit meer zijn dan vijftig procent van het brutoloon. Heeft de werkgever een goede reden voor het niet betalen van het loon, dan hoeft hij de verhoging niet te betalen. De rechter neemt hierin een besluit.

2. Wettelijke rente

Als jouw werkgever je loon, vakantiegeld of de gemaakte overuren te laat betaalt, heb je ook recht op de wettelijke rente. De overheid past de hoogte van die rente regelmatig aan. De werkgever moet de wettelijke rente betalen over het verschuldigde loon inclusief de wettelijke verhoging.

3. Proceskostenvergoeding

Komt er een rechtszaak, dan krijg je te maken met proceskosten. Onder de proceskosten vallen onder andere de advocaatkosten, griffiekosten en kosten voor bijvoorbeeld deskundigen die nodig zijn bij de zaak. Heeft de werkgever geen goede reden voor het niet uitbetalen van het salaris, dan moet de werkgever jou de proceskosten vergoeden.

Hulp nodig bij loonvordering of vragen?

Heb je de loonvorderingsbrief gestuurd, maar heeft dit geen effect gehad? Onderneem direct actie en bel ons voor hulp. Ook kan je met vragen altijd bij ons terecht. Je kan ons bellen op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of een berichtje achterlaten op ons contactformulier.

Meer informatie