“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagvergoeding

  • Ben je twee jaar of langer in dienst? Dan heb je recht op een transitievergoeding!
  • Over de hoogte van de vergoeding kun je onderhandelen.
  • De transitievergoeding is niet van invloed op je WW-uitkering.
9,3
Klanten vertellen

336 beoordelingen

Word je ontslagen, dan heb je vaak recht hebben op een transitievergoeding. Vroeger heette dit de ontslagvergoeding of gouden handdruk (en in de volksmond wordt dit ook wel oprotpremie genoemd). Je kan deze vergoeding zien als een soort schadevergoeding. Op dit moment heb je recht op een transitievergoeding als je twee jaar of langer bij de werkgever hebt gewerkt en ouder bent dan 18 jaar. Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer recht op een transitievergoeding. Dus ook als je in de proeftijd wordt ontslagen.

Gaan jullie in goed overleg uit elkaar, dan kun je met de werkgever onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding die je mee krijgt. Daarnaast kan de vergoeding worden bepaald door de kantonrechter. De kantonrechter komt om de hoe kijken als jullie het niet eens zijn over het ontslag en zal bepalen of je ontslagen mag worden en hoe hoog de transitievergoeding is die je mee krijgt. Is de werkgever verwijtbaar, dan kan de kantonrechter ook nog een billijke vergoeding toewijzen. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van een formule. Bereken jouw transitievergoeding met behulp van onze rekenmodule.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is eigenlijk bedoeld om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Officieel is het de bedoeling dat je de transitievergoeding gebruikt voor bijvoorbeeld omscholing of een werk-naar-werk traject. In de praktijk mag je de vergoeding gewoon zelf besteden zoals jij dat wil. De hoogte van de vergoeding verschilt per situatie.

Wanneer een transitievergoeding?

Eigenlijk komt iedereen van 18 jaar of ouder in aanmerking voor een transitievergoeding. Tot 1 januari 2020 moet je wel twee jaar of langer in dienst zijn. Vroeger met de ontslagvergoeding was dit niet het geval. De werkgever zal waarschijnlijk een eerste bod doen. Op dat moment start er een soort onderhandeling. Jij doet een tegenbod, dan is de werkgever weer aan zet. Net zo lang tot je er samen uitkomt. Weet je van jezelf dat je geen goede onderhandelaar bent of spelen emoties een te grote rol, dan is het misschien verstandig de onderhandelingen door een specialist te laten voeren. In sommige gevallen zal er geen sprake zijn van een ontslagvergoeding. Bijvoorbeeld als de werkgever op het randje van faillissement staat. Ook als je in je proeftijd wordt ontslagen en bij ontslag op staande voet  is er geen sprake van een vergoeding.

Twijfel je of je recht hebt op een (hogere) transitievergoeding? Vraag onze juridisch adviseurs dan om advies.

Transitievergoeding bij wederzijds goedvinden

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst in goed overleg met jou wil beëindigen, zal hij je een beëindigingsvoorstel doen. Dit heet een vaststellingsovereenkomst. Er is in zo’n geval meestal geen bedrijfseconomische reden of dringende reden voor ontslag. Hierdoor kun je bij ontslag op basis van wederzijds goedvinden goed onderhandelen over de hoogte van de vergoeding. Bereken of de voorgestelde vergoeding redelijk is en ga nooit akkoord met het eerste voorstel.

Transitievergoeding bij collectief ontslag

Ook bij collectief ontslag is de werkgever verplicht een transitievergoeding mee te geven. Let goed op de hoogte van deze vergoeding. Onderneem stappen als de hoogte van de vergoeding, volgens de afvloeiingsregeling of het sociaal plan, beduidend lager is dan de uitkomst van de transitievergoedingberekening.  Wanneer je ontslagprocedure via de kantonrechter loopt, zijn er meerdere factoren van invloed op een mogelijke vergoeding. Laat je hierbij dan ook altijd bijstaan door een ontslagspecialist.

Transitievergoeding en WW

Veel mensen denken dat de hoogte van de transitievergoeding / ontslagvergoeding van invloed is op de WW-uitkering of de bovenwettelijke uitkering. Dit is niet het geval. De vergoeding staat los van de uitkering. Je krijgt dus én de transitievergoeding én de uitkering.

Belasting

Krijg je een transitievergoeding, dan moet je goed bedenken hoe je hier fiscaal mee omgaat. Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden op dit gebied. Verdiep je hier zeker even in, zodat je niet teveel belasting betaalt!

Uitzonderingen

Als je voor een MKB-bedrijf werkt met 25 of minder werknemers en je wordt om bedrijfseconomische redenen ontslagen, dan worden de dienstjaren voor 2013 niet meegerekend. Vanaf 1 januari 2020 komt deze aangepaste regeling echter te vervallen. Ook voor 50-plussers geldt een uitzondering. Voor 50-plussers die werkzaam zijn in een bedrijf met meer dan 25 werknemers geldt vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van een heel maandsalaris per dienstjaar. Hierbij moet het maximum bedrag aan transitievergoeding van €81.000 euro wel in acht worden genomen. Beide regelingen lopen tot 2020.

Meer informatie