Bij ontslag kan je recht hebben op een transitievergoeding (vroeger heette dit  de ontslagvergoeding of gouden handdruk).  Je kan deze vergoeding zien als een soort schadevergoeding. Een transitievergoeding kan worden overeengekomen tussen de werknemer en werkgever. Daarnaast kan de vergoeding worden bepaald door de kantonrechter. Hiervan is sprake wanneer de werknemer en de werkgever het oneens zijn over het ontslag. De hoogte van de vergoeding kan worden bepaald aan de hand van een formule. Bereken jouw transitievergoeding met behulp van onze rekenmodule.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is eigenlijk bedoeld om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Officieel is het de bedoeling om de transitievergoeding te gebruiken voor bijvoorbeeld omscholing. In de praktijk mag je de vergoeding gewoon zelf besteden zoals jij dat wil. Ook voor een ambtenaar is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk een vergoeding te krijgen. De hoogte van de vergoeding verschilt per situatie.

Wanneer een transitievergoeding?

Eigenlijk komt iedereen van 18 jaar of ouder, die twee jaar of langer in dienst is in aanmerking voor een transitievergoeding. Vroeger met de ontslagvergoeding was dit niet het geval. De werkgever zal waarschijnlijk een eerste bod doen. Op dat moment start er een soort onderhandeling. Jij doet een tegenbod, dan is de werkgever weer aan zet. Net zo lang tot je er samen uitkomt. Weet je van jezelf dat je geen goede onderhandelaar bent of spelen emoties een te grote rol, dan is het wellicht verstandig de onderhandelingen door een specialist te laten voeren. In sommige gevallen zal er geen sprake zijn van een ontslagvergoeding. Bijvoorbeeld als de werkgever op het randje van faillissement staat. Ook als je in je proeftijd wordt ontslagen en bij ontslag op staande voet  is er geen sprake van een vergoeding.

Twijfel je of je recht hebt op een (hogere) transitievergoeding? Vraag onze juridisch adviseurs dan om advies.

Transitievergoeding bij wederzijds goedvinden

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst in goed overleg met jou wil beëindigen, zal hij je een beëindigingsvoorstel doen. Er is in zo’n geval meestal geen bedrijfseconomische reden of dringende reden voor ontslag. Hierdoor kun je bij ontslag op basis van wederzijds goedvinden goed onderhandelen met de werkgever over de hoogte van de vergoeding. Bereken of de voorgestelde vergoeding redelijk is.

Transitievergoeding bij collectief ontslag

Ook bij collectief ontslag is de werkgever verplicht een transitievergoeding mee te geven. Let goed op de hoogte van deze vergoeding. Onderneem stappen indien de hoogte van de vergoeding, volgens de afvloeiingsregeling of sociaal plan, beduidend lager is dan de uitkomst van de transitievergoedingformule.  Wanneer je ontslagprocedure via de kantonrechter loopt, zijn er meerdere factoren van invloed op een mogelijke vergoeding. Laat je hierbij dan ook altijd bijstaan door een ontslagspecialist.

Transitievergoeding en WW

Veel mensen denken dat de hoogte van de transitievergoeding / ontslagvergoeding van invloed is op de WW-uitkering. Dit is niet het geval. De vergoeding staat los van de uitkering. Je krijgt dus én de transitievergoeding én de uitkering.

Uitzonderingen

Indien je voor een MKB-bedrijf werkt 25 of minder werknemers en je wordt om bedrijfseconomische redenen ontslagen, dan worden de dienstjaren voor 2013 niet meegerekend. Ook voor 50-plussers geldt een uitzondering. Voor 50-plussers die werkzaam zijn in een bedrijf met meer dan 25 werknemers geldt vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van een heel maandsalaris per dienstjaar. Hierbij moet het maximum bedrag aan transitievergoeding van €77.000 euro wel in acht worden genomen. Voor 2018 is de maximale vergoeding vastgesteld op €79.000. Beide regelingen lopen tot 2020.

1012 klanten beoordelen de NAB met gemiddeld een 8,6.