“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagvergoeding

  • Krijg je ontslag? Dan heb je meestal recht op een transitievergoeding!
  • Over de hoogte van de vergoeding kun je onderhandelen.
  • De transitievergoeding is niet van invloed op je WW-uitkering.
9,3
Klanten vertellen

432 beoordelingen

Lees voor

Krijg je ontslag, dan heb je vaak recht op een transitievergoeding. Vroeger heette dit de ontslagvergoeding of gouden handdruk (en in de volksmond wordt dit ook wel oprotpremie genoemd). De transitievergoeding is bedoeld als een soort schadevergoeding.

Wanneer heb je recht op een ontslagvergoeding?

Je hebt recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding als je 18 jaar of ouder bent en te maken krijgt met ontslag. Hoe lang je in dienst bent, maakt daarbij niet uit. Zelfs bij ontslag in de proeftijd krijg je een vergoeding. De vergoeding is 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Hier valt wel over te onderhandelen!

Geen recht op oprotpremie

Neem je zelf ontslag of is er sprake van ontslag op staande voet? Dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Bereik je de pensioengerechtigde leeftijd of gaat het bedrijf waar je werkt failliet? Ook dan hoeft er geen gouden handdruk te worden betaald.

Onderhandelen over ontslagvergoeding

Wist je dat je met de werkgever mag onderhandelen over de ontslagvergoeding die je mee krijgt. Meestal doet de werkgever een eerste aanbod en gaan ze er hierbij eigenlijk al van uit dat je met een tegenbod komt. Ga dus nooit meteen akkoord! Nou kan de één natuurlijk beter onderhandelen dan de ander. Schroom dan ook zeker niet om hier hulp bij in te schakelen. Het kan best om veel geld gaan. Wil jij advies over de onderhandelingen of heb je hulp nodig, neem dan gerust even contact op met onze medewerkers. Zij zullen jouw situatie met je doorspreken en geven je gratis advies waar je weer mee verder kan!

Kantonrechter bepaalt soms transitievergoeding

Kunnen jullie niet met elkaar overleggen over het ontslag, dan kan de transitievergoeding ook worden bepaald door de kantonrechter. De kantonrechter komt om de hoek kijken als jullie het niet eens zijn over het ontslag en bepaalt of je ontslagen mag worden en hoe hoog de transitievergoeding is die je mee krijgt. Is de werkgever verwijtbaar, dan kan de kantonrechter ook nog een billijke vergoeding toewijzen. De kantonrechter bepaalt de hoogte van de transitievergoeding aan de hand van een formule. Bereken jouw transitievergoeding met behulp van onze rekenmodule.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is eigenlijk bedoeld om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Officieel is het dan ook de bedoeling dat je de transitievergoeding gebruikt voor bijvoorbeeld omscholing of een werk-naar-werk traject. In de praktijk mag je de vergoeding gewoon zelf besteden zoals jij dat wil. De hoogte van de vergoeding verschilt per situatie.

Wanneer een transitievergoeding?

Eigenlijk komt iedereen van 18 jaar of ouder in aanmerking voor een transitievergoeding. Het is wel belangrijk dat het ontslag niet jouw eigen schuld is. Je krijgt geen vergoeding bij ontslag op staande voet of als je zelf ontslag neemt. Ook als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt of als het bedrijf waar je werkt failliet gaat, is er geen sprake van een vergoeding.

Twijfel je of je recht hebt op een (hogere) transitievergoeding? Vraag onze juridisch adviseurs dan om advies.

Transitievergoeding bij wederzijds goedvinden

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst in goed overleg met jou wil beëindigen, zal hij je een beëindigingsvoorstel doen. Dit heet een vaststellingsovereenkomst. Er is in zo’n geval meestal geen bedrijfseconomische reden of dringende reden voor ontslag. Hierdoor kun je bij ontslag op basis van wederzijds goedvinden goed onderhandelen over de hoogte van de vergoeding. Bereken of de voorgestelde vergoeding redelijk is en ga nooit akkoord met het eerste voorstel.

Transitievergoeding bij collectief ontslag

Ook bij collectief ontslag is de werkgever verplicht een transitievergoeding mee te geven. Let goed op de hoogte van deze vergoeding. Onderneem stappen als de hoogte van de vergoeding, volgens de afvloeiingsregeling of het sociaal plan, beduidend lager is dan de uitkomst van de transitievergoedingberekening.

Loopt jouw ontslagprocedure via de kantonrechter? Dan zijn er veel factoren van invloed op een mogelijke vergoeding. Laat je hierbij dan ook altijd bijstaan door een ontslagspecialist.

Transitievergoeding en WW-uitkering

Veel mensen denken dat de hoogte van de transitievergoeding / ontslagvergoeding van invloed is op de WW-uitkering of de bovenwettelijke uitkering. Dit is niet het geval. De gouden handdruk staat los van de uitkering. Je krijgt dus én de transitievergoeding én de uitkering. Om een uitkering te krijgen is het wel belangrijk dat het ontslag op de juiste manier heeft plaatsgevonden!

Belasting en transitievergoeding

Krijg je een transitievergoeding, dan moet je goed bedenken hoe je hier fiscaal mee omgaat. Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden op dit gebied. Verdiep je hier zeker even in, zodat je niet teveel belasting betaalt!

Meer informatie