Als je het niet naar je zin hebt op het werk of om een andere reden wil stoppen, dan kan dit ook door middel van ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval heb je wel medewerking van de werkgever nodig. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je jouw recht op een WW-uitkering behouden. De werkgever moet dan een vaststellingsovereenkomst opstellen die voldoet aan de eisen. Vervolgens moeten jullie deze beide ondertekenen. Pak dit wel voorzichtig aan, want eigenlijk mag je als werknemer zijnde op geen enkele manier het initiatief nemen. Kaart het dus alleen aan bij de werkgever als de verstandhouding goed is.

Medewerking werkgever

Natuurlijk snijdt het mes in veel gevallen aan twee kanten. Jij wil weg en met jouw vertrek is het conflict opgelost of is de werkgever van een werknemer af die het niet naar zijn zin heeft. Of misschien is de werkdruk wel heel hoog en zit je tegen een burn-out aan. Hier zit jij niet op te wachten, maar de werkgever zit ongetwijfeld ook niet te wachten op een zieke werknemer. Vandaar dat werkgevers vaak best bereid zijn mee te werken aan ontslag met wederzijds goedvinden.

Transitievergoeding bij ontslag wederzijds goedvinden

Vaak blijkt bij ontslag met wederzijds goedvinden een werkgever zelfs bereid om een transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding) te betalen. Hier valt vaak goed over te onderhandelen. Ook zien sommige werkgevers af van de binding van het concurrentie en/of relatiebeding en kan je worden vrijgesteld van werkzaamheden. Wanneer de werkgever ook nog het initiatief wil nemen voor je ontslag, dan heb je wanneer dat goed op papier wordt gezet in veel gevallen ook nog recht op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst

Het contract dat jullie bij ontslag met wederzijds goedvinden opstellen heet een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat deze vaststellingsovereenkomst op de juiste manier wordt opgesteld. Deze overeenkomst bepaalt uiteindelijk of je een WW-uitkering kunt krijgen of niet.

Het is dan ook belangrijk om deze overeenkomst altijd te laten nakijken door een specialist. Dit brengt wel wat kosten met zich mee, maar je weet dan wel 100% zeker dat je straks een WW-uitkering kunt krijgen. Wij kunnen je vrijblijvend in contact brengen met een specialist die het voorstel voor je na kan kijken.

Risico’s

Zelf voorstellen om het ontslag op basis van wederzijds goedvinden af te wikkelen kan risico’s opleveren. Als werknemer zijnde mag je eigenlijk nooit initiatief nemen op dit gebied. Als de werkgever niet bereid is om mee te werken, kan dit voor problemen zorgen. Neem daarom altijd eerst contact op met onze adviseurs om te bepreken wat je het beste kunt doen.