“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag nemen met wederzijds goedvinden

  • Ontslag nemen, maar toch je recht op WW behouden?
  • Wij leggen je uit hoe dat werkt!
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Als je het niet naar je zin hebt op het werk of om een andere reden ontslag wil nemen, dan kan dit in sommige gevallen door middel van ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je jouw recht op een WW-uitkering behouden. Het is dus verstandig om dit te regelen! Maar hoe regel je dit?

Hoe regel je ontslag met wederzijds goedvinden als je zelf ontslag neemt?

Je hebt medewerking van jouw werkgever nodig wanneer je zelf ontslag neemt en je dit met wederzijds goedvinden wil doen. De werkgever moet dan een vaststellingsovereenkomst opstellen die voldoet aan alle eisen. Vervolgens moeten jullie deze beide ondertekenen. Pak dit wel voorzichtig aan, want eigenlijk mag je als werknemer op geen enkele manier het initiatief nemen. Kaart dit dus alleen aan bij jouw werkgever als de onderlinge verstandhouding goed is.

Medewerking werkgever nodig

Natuurlijk snijdt het mes in veel gevallen aan twee kanten. Jij wil weg en met jouw vertrek is het conflict opgelost of is de werkgever van een werknemer af die het niet naar zijn zin heeft. Of misschien is de werkdruk wel heel hoog en zit je tegen een burn-out aan. Hier zit jij niet op te wachten, maar de werkgever zit ongetwijfeld ook niet te wachten op een zieke werknemer. Vandaar dat werkgevers vaak best bereid zijn om mee te werken aan ontslag met wederzijds goedvinden. Het mooie is dat je in deze situatie het recht op jouw WW-uitkering behoudt. Dit geeft natuurlijk een stukje extra zekerheid.

Transitievergoeding bij ontslag wederzijds goedvinden

Vaak blijkt bij ontslag met wederzijds goedvinden een werkgever zelfs bereid om een transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding) te betalen. Hier valt meestal goed over te onderhandelen. Ook zien sommige werkgevers af van het concurrentie en/of relatiebeding en kan je worden vrijgesteld van werkzaamheden. Neemt de werkgever het initiatief voor het ontslag, dan heb je, als alles goed op papier wordt gezet, in veel gevallen gewoon recht op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst ontslag nemen

Het contract dat jullie bij ontslag met wederzijds goedvinden opstellen heet een vaststellingsovereenkomst sommige mensen gebruiken hiervoor ook het woord beëindigingsovereenkomst. Het is belangrijk dat deze vaststellingsovereenkomst op de juiste manier wordt opgesteld. Deze overeenkomst bepaalt namelijk uiteindelijk of je een WW-uitkering kunt krijgen of niet. Het is dus een belangrijk document!

Laat de overeenkomst altijd checken!

Het is verstandig om de vaststellingsovereenkomst altijd te laten nakijken door een specialist. Zo weet je100% zeker dat je straks een WW-uitkering kunt krijgen. Ook voor de werkgever is het belangrijk dat alles goed geregeld wordt, vaak willen zij deze kosten op zich nemen. 

Voorbeeld uit de praktijk

Na een half jaar te hebben gewerkt in een grote fabriek werd de werkdruk Thomas toch echt te veel. Zijn baan gaf hem zoveel stress dat hij gezondheidsklachten kreeg. Hij sliep nauwelijks meer en had constant hoofdpijn. Eigenlijk wilde hij direct stoppen met werken, maar hij realiseerde zich dat hij dan zijn uitkering kwijt zou raken. Dit was dus geen optie. Ziek melden was voor hem ook geen oplossing, want het werk zou niet veranderen. Hij besloot zijn probleem met de werkdruk en met zijn gezondheid aan te kaarten bij de werkgever. Gelukkig was deze heel begripvol. Zij wilden niet dat Thomas langdurig thuis zou komen te zitten. Dit zou zowel voor hem als voor de werkgever heel vervelend zijn. De werkgever besloot mee te werken aan ontslag met wederzijds goedvinden, om er zo voor te zorgen dat Thomas zijn recht op WW kon behouden. Zo kon hij met een gerust hart afscheid nemen en rustig op zoek gaan naar een nieuwe baan.

Risico’s onstlag nemen wederzijds goedvinden

Zelf voorstellen om het ontslag op basis van wederzijds goedvinden af te wikkelen, kan risico’s opleveren. Als werknemer zijnde mag je eigenlijk nooit initiatief nemen op dit gebied. Als de werkgever niet bereid is om mee te werken, kan dit voor problemen zorgen. Neem daarom altijd eerst contact op met onze adviseurs om te bepreken wat je het beste kunt doen. 

Meer informatie