“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wederzijds goedvinden

  • Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je je recht op WW behouden.
  • Werkgevers willen hier vaak wel aan meewerken.
  • Laat een vaststellingsovereenkomst altijd checken!
9,4
Klanten vertellen

694 beoordelingen

Lees voor

Als je het niet naar je zin hebt op het werk of om een andere reden wil stoppen, dan kan dit ook door middel van ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval heb je wel medewerking van de werkgever nodig. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je jouw recht op een WW-uitkering behouden. De werkgever moet dan een vaststellingsovereenkomst opstellen die voldoet aan de eisen. Vervolgens moeten jullie deze beide ondertekenen. Pak dit wel voorzichtig aan, want eigenlijk mag je als werknemer op geen enkele manier het initiatief nemen. Kaart dit dus alleen aan bij de werkgever als de verstandhouding goed is.

Medewerking werkgever

Natuurlijk snijdt het mes in veel gevallen aan twee kanten. Jij wil weg en met jouw vertrek is het conflict opgelost of is de werkgever van een werknemer af die het niet naar zijn zin heeft. Of misschien is de werkdruk wel heel hoog en zit je tegen een burn-out aan. Hier zit jij niet op te wachten, maar de werkgever zit ongetwijfeld ook niet te wachten op een zieke werknemer. Vandaar dat werkgevers vaak best bereid zijn om mee te werken aan ontslag met wederzijds goedvinden. Het mooie is dat je in deze situatie het recht op jouw WW-uitkering behoudt. Dit geeft natuurlijk een stukje extra zekerheid.

Transitievergoeding bij ontslag wederzijds goedvinden

Vaak blijkt bij ontslag met wederzijds goedvinden een werkgever zelfs bereid om een transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding) te betalen. Hier valt meestal goed over te onderhandelen. Ook zien sommige werkgevers af van het concurrentie en/of relatiebeding en kan je worden vrijgesteld van werkzaamheden. Neemt de werkgever het initiatief voor het ontslag, dan heb je, als alles goed op papier wordt gezet, in veel gevallen gewoon recht op een WW-uitkering. Laat dit wel altijd even checken. Zo kom je niet voor verrassingen te staan!

Vaststellingsovereenkomst

Het contract dat jullie bij ontslag met wederzijds goedvinden opstellen heet een vaststellingsovereenkomst sommige mensen gebruiken hiervoor ook het woord beëindigingsovereenkomst. Het is belangrijk dat deze vaststellingsovereenkomst op de juiste manier wordt opgesteld. Deze overeenkomst bepaalt namelijk uiteindelijk of je een WW-uitkering kunt krijgen of niet. Het is dus een belangrijk document!

Laat de overeenkomst altijd checken!

Het is dan ook verstandig om deze overeenkomst altijd te laten nakijken door een specialist. Dit brengt wel wat kosten met zich mee, maar je weet dan wel 100% zeker dat je straks een WW-uitkering kunt krijgen. Ook voor de werkgever is het belangrijk dat alles goed geregeld wordt, daarom willen zij deze kosten nog wel eens op zich nemen. Wij kunnen je vrijblijvend in contact brengen met een specialist die het voorstel voor je na kan kijken.

Na een half jaar te hebben gewerkt in een grote fabriek werd de werkdruk Thomas toch echt te veel. Zijn baan gaf hem zoveel stress dat hij gezondheidsklachten kreeg. Hij sliep nauwelijks meer en had constant hoofdpijn. Eigenlijk wilde hij direct stoppen met werken, maar hij realiseerde zich dat hij dan zijn uitkering kwijt zou raken. Dit was dus geen optie. Ziek melden was voor hem ook geen oplossing, want het werk zou niet veranderen. Hij besloot zijn probleem met de werkdruk en met zijn gezondheid aan te kaarten bij de werkgever. Gelukkig was deze heel begripvol. Zij wilden niet dat Thomas langdurig thuis zou komen te zitten. Dit zou zowel voor hem als voor de werkgever heel vervelend zijn. De werkgever besloot mee te werken aan ontslag met wederzijds goedvinden, om er zo voor te zorgen dat Thomas zijn recht op WW kon behouden. Zo kon hij met een gerust hart afscheid nemen en rustig op zoek gaan naar een nieuwe baan.

Het document dat jullie samen opstellen als jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan moet aan bepaalde eisen voldoen. Laat dit altijd nakijken! Alleen dan weet je zeker dat je hiermee een uitkering kunt krijgen.

Risico’s

Zelf voorstellen om het ontslag op basis van wederzijds goedvinden af te wikkelen, kan risico’s opleveren. Als werknemer zijnde mag je eigenlijk nooit initiatief nemen op dit gebied. Als de werkgever niet bereid is om mee te werken, kan dit voor problemen zorgen. Neem daarom altijd eerst contact op met onze adviseurs om te bepreken wat je het beste kunt doen.

Meer informatie