“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Nul uren contract

  • Heb je een nul uren contract en word je opgeroepen, dan ben je verplicht te komen werken.
  • De eerste zes maanden krijg je alleen je daadwerkelijke uren uitbetaald.
  • Roept de werkgever je niet meer op? Bel ons voor advies!
9,4
Klanten vertellen

694 beoordelingen

Lees voor

In sommige sectoren wordt veel met nul uren contracten gewerkt. Met een nul uren contract ben je wel in dienst bij de werkgever (er is een arbeidsovereenkomst), maar er is geen vast aantal werkuren. Een nul uren contract zorgt ervoor dat de werknemer flexibel op te roepen is. Een nul uren contract is daardoor een oproepcontract.

Rechten en plichten nul uren contract

Als werknemer heb je dezelfde rechten als een werknemer met een gewoon arbeidscontract. Daar staat wel tegenover dat je verplicht bent te komen werken als je door de werkgever wordt opgeroepen.

Let op:
Werk je al langer dan zes maanden op basis van een nul uren contract? Dan heb je rechten opgebouwd. De werkgever is verplicht je een bepaald aantal uren uit te betalen.

Sinds 1 januari 2020 is er het één en ander veranderd voor oproepkrachten. Dit om mensen met een oproepkracht meer te beschermen. Zo is een werkgever verplicht om je ten minste vier dagen van te voren schriftelijk op te roepen. Hierdoor weet je dus ten minste vier dagen van tevoren waar je qua werk aan toe bent. Komt de oproep van de werkgever later, dan ben je niet verplicht om hier gehoor aan te geven. Word je opgeroepen, maar wordt de oproep binnen die vier dagen weer ingetrokken, dan heb je wel recht op uitbetaling van de uren die je eigenlijk was ingeroosterd. Van deze laatste regeling mogen werkgevers in de cao overigens afwijken. Er moet altijd wel een termijn van minimaal 24 uur overblijven.

Vast aantal uren

Een ander belangrijk punt is dat de werkgever verplicht is om je een vast aantal uren aan te bieden als je een jaar in dienst bent geweest. Het aanbod dat je krijgt moet ten minste gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat je het afgelopen jaar hebt gewerkt. Wil jij een ander aantal uren, dan kan mogen jullie ook een andere afspraak maken. Je bent ook niet verplicht om het aanbod aan te nemen. Je kunt er dan ook voor kiezen om je nul uren contract te houden. Doet de werkgever jou geen aanbod, dan kun je aanspraak maken op het loon dat je hebt misgelopen.

Let op:
Ben jij op 1 januari al langer dan een jaar in dienst op basis van een oproepovereenkomst, dan moet je direct een aanbod voor een vast aantal uren krijgen van de werkgever. Hiervoor heeft de werkgever een maand de tijd. Heb je dus op 31 januari 2020 nog niets gehoord, trek dan aan de bel.

Het laatste punt dat verandert is de opzegtermijn. Heb je geen vast aantal uren, dan geldt voor jou een opzegtermijn van vier dagen (even lang als de oproeptermijn van de werkgever).

Na zes maanden

De eerste zes maanden worden de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald. Na deze periode krijg je meer rechten. Zo krijg je na zes maanden ook loon als je niet kan komen werken om redenen die buiten je macht liggen.  Ook heb je na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat je in de voorgaande drie maanden hebt gewerkt.

De werkgever is verplicht een werknemer met een nul uren contract op te roepen. Per oproep heb je het recht om tenminste drie uur aaneengesloten te werken.

Loondoorbetalingsplicht na zes maanden

Na zes maanden is de werkgever verplicht het loon door te betalen, ook als de werknemer zijn werk niet of gedeeltelijk heeft uitgevoerd. De werkgever kan na zes maanden alleen nog maar via de cao voor bepaalde functies van de “loondoorbetalingsplicht bij geen werk” afwijken. Het moet dan gaan om functies waarvan de werkzaamheden incidenteel zijn van aard en geen vaste omvang hebben. Het risico ligt hierdoor dus niet meer bij de werknemer.

Het nul uren contract beeindigen

Een nul uren contract beëindigen door iemand niet meer op te roepen is niet mogelijk. Er is alleen sprake van ontslag als een tijdelijk contract verloopt of als de werkgever de arbeidsovereenkomst op de juiste manier opzegt bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst. Helaas komt het vaak voor dat werkgevers proberen van een werknemer af te komen door deze werknemer niet meer op te roepen. Is dat bij jou het geval? Neem dan gerust even contact op met onze juridische medewerkers voor een vrijblijvend advies.

Voor- en nadelen 

Voor een werkgever heeft een nul uren contract het voordeel dat er alleen betaald hoeft te worden voor het gewerkte aantal uren. Hierdoor heb je als werkgever wat meer invloed op de personeelskosten. Vooral voor sectoren die te maken hebben met drukke en minder drukke periodes is een nul uren contract interessant.

Voor de werknemer heeft een nul uren contract eigenlijk alleen maar nadelen. Het brengt toch een stuk onzekerheid met zich mee. Je weet niet van tevoren voor hoeveel uren je opgeroepen wordt en wanneer. Het biedt dus maar weinig zekerheid. Een vast contract geeft meer zekerheid voor de werknemer.

Meer informatie