In sommige sectoren wordt veel met nul uren contracten gewerkt. Vanaf 1 januari 2015 is er een verbod op nul uren contracten in de zorgsector. Met een nul uren contract ben je wel in dienst bij de werkgever (er is een arbeidsovereenkomst), maar er is geen vast aantal werkuren. Een nul uren contract zorgt ervoor dat de werknemer flexibel op te roepen is.

Als werknemer heb je dezelfde rechten als een werknemer met een gewoon arbeidscontract. Daar staat wel tegenover dat je verplicht bent te komen werken als je door de werkgever wordt opgeroepen.

Na zes maanden

De eerste zes maanden worden de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald. Na deze periode krijg je meer rechten. Zo krijg je na zes maanden ook loon als je niet kan komen werken om redenen die buiten je macht liggen.  Ook heb je na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat je in de voorgaande drie maanden hebt gewerkt.

De werkgever is verplicht een werknemer met een nul uren contract op te roepen. Per oproep heb je het recht om tenminste 3 uur aaneengesloten te werken.

Loondoorbetalingsplicht na 6 maanden

Na 6 maanden is de werkgever verplicht het loon door te betalen, ook als de werknemer zijn werk niet of gedeeltelijk heeft uitgevoerd. De werkgever kan na 6 maanden alleen nog maar via de cao voor bepaalde functies van de “loondoorbetalingsplicht bij geen werk” afwijken. Het moet dan gaan om functies waarvan de werkzaamheden incidenteel zijn van aard en geen vaste omvang hebben. Het risico ligt hierdoor dus niet meer bij de werknemer.

Het nul uren contract beeindigen

Een nul uren contract beëindigen door iemand niet meer op te roepen is niet mogelijk. Er is alleen sprake van ontslag als een tijdelijk contract verloopt of als de werkgever de arbeidsovereenkomst op de juiste manier opzegt bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst. Helaas komt het vaak voor dat werkgevers proberen van een werknemer af te komen door deze werknemer niet meer op te roepen. Is dat bij jou het geval? Neem dan gerust even contact op met onze juridische medewerkers voor een vrijblijvend advies.

Voor- en nadelen 

Voor een werkgever heeft een nul uren contract het voordeel dat er alleen betaald hoeft te worden voor het gewerkte aantal uren. Hierdoor heb je als werkgever wat meer invloed op de personeelskosten. Vooral voor sectoren die te maken hebben met drukke en minder drukke periodes is een nul uren contract interessant.

Voor de werknemer heeft een nul uren contract eigenlijk alleen maar nadelen. Het brengt toch een stuk onzekerheid met zich mee. Je weet niet van tevoren voor hoeveel uren je opgeroepen wordt en wanneer. Het biedt dus maar weinig zekerheid.

Let op: Is jouw contract voor 1 januari 2015 tot stand gekomen, dan gelden de oude regels. De afspraken die jullie hebben gemaakt of die in de cao zijn overeengekomen blijven geldig tot maximaal anderhalf jaar na het invoeren van deze wet.