“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Nul uren contract

  • Een nul urencontract heeft zo zijn voor- en nadelen.
  • En hoe zit het eigenlijk met ontslag?
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

In sommige sectoren wordt veel met nul uren contracten gewerkt. Met een nul uren contract ben je wel in dienst bij de werkgever (er is een arbeidsovereenkomst), maar er is geen vast aantal werkuren. Dit zorgt ervoor dat de werknemer flexibel op te roepen is. Een nul uren contract is daardoor een oproepcontract met daarbij weer een aantal andere rechten en plichten dan bij een ander contract. Zorg dat je goed op de hoogte bent van jouw rechten en plichten. Dat kan de nodige problemen voorkomen!

Rechten en plichten nul uren contract

Als werknemer heb je met een nul urencontract grotendeels dezelfde rechten en plichten als een werknemer met een gewoon arbeidscontract. Daar staat wel tegenover dat je verplicht bent te komen werken als je door de werkgever wordt opgeroepen. De werkgever moet dit wel op tijd doen en moet zich ook aan de nodige regels houden.

Zo is een werkgever verplicht om je ten minste vier dagen van te voren schriftelijk op te roepen. Hierdoor weet je dus ten minste vier dagen van tevoren waar je qua werk aan toe bent. Komt de oproep van de werkgever later, dan ben je niet verplicht om hier gehoor aan te geven.

Word je opgeroepen, maar wordt de oproep binnen die vier dagen weer ingetrokken, dan heb je wel recht op uitbetaling van de uren die je eigenlijk was ingeroosterd. Van deze laatste regeling mogen werkgevers in de cao overigens afwijken. Er moet altijd wel een termijn van minimaal 24 uur overblijven.

Let op:
Werk je al langer dan zes maanden op basis van een nul uren contract? Dan heb je rechten opgebouwd. De werkgever is verplicht je een bepaald aantal uren uit te betalen.

Recht op een voorspelbaar werkpatroon

In de loop der jaren heeft de overheid er veel aan gedaan om mensen met een oproepcontract beter te beschermen. Zo heb je met een oproepcontract vanaf 1 augustus 2022 recht op een voorspelbaar werkpatroon. Na 26 weken in dienst te zijn geweest, mag je bij de werkgever een verzoek indienen voor meer voorspelbare uren. Heeft het bedrijf waar jij werkt meer dan 10 werknemers, dan moet de werkgever binnen een maand schriftelijk reageren op jouw verzoek. Zijn er minder werknemers, dan mag de werkgever hier drie maanden over doen. Krijg je binnen deze termijn geen reactie, dan houdt dit in dat jouw verzoek automatisch is ingewilligd. 

Vast aantal uren

Een ander belangrijk punt is dat de werkgever verplicht is om je een vast aantal uren aan te bieden als je een jaar in dienst bent geweest. Het aanbod dat je krijgt moet ten minste gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat je het afgelopen jaar hebt gewerkt. Wil jij een ander aantal uren, dan kan mogen jullie ook een andere afspraak maken. Je bent ook niet verplicht om het aanbod aan te nemen. Je kunt er dan ook voor kiezen om je nul uren contract te houden. Doet de werkgever jou geen aanbod, dan kun je aanspraak maken op het loon dat je hebt misgelopen.

Het is wel belangrijk om het aanbod van de werkgever binnen een maand te accepteren. Doe je dat niet, dan komt het aanbod te vervallen. Besluit je het aanbod te accepteren, dan gaat dit in op de eerste dag van de 15e maand dat je in dienst bent. Eerder mag, later niet.

Let op:
Heb jij ondertussen al langer dan een jaar een nul urencontract? Trek dan aan de bel. De werkgever is verplicht om jou een vast aantal uren aan te bieden!

Het laatste punt dat verandert is de opzegtermijn. Heb je geen vast aantal uren, dan geldt voor jou een opzegtermijn van vier dagen (even lang als de oproeptermijn van de werkgever).

Na zes maanden

De eerste zes maanden worden de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald. Na deze periode krijg je meer rechten. Zo krijg je na zes maanden ook loon als je niet kan komen werken om redenen die buiten je macht liggen.  Daarnaast heb je na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat je in de voorgaande drie maanden hebt gewerkt.

De werkgever is verplicht een werknemer met een nul uren contract op te roepen. Per oproep heb je het recht om tenminste drie uur aaneengesloten te werken.

Het nul uren contract beëindigen

Een nul uren contract beëindigen door iemand niet meer op te roepen is niet mogelijk. Er is alleen sprake van ontslag als een tijdelijk contract verloopt of als de werkgever de arbeidsovereenkomst op de juiste manier opzegt. Dit kan bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst. Helaas komt het maar al te vaak voor dat werkgevers proberen van een werknemer af te komen door deze werknemer niet meer op te roepen. Is dat bij jou het geval? Neem dan gerust even contact op met onze juridische medewerkers voor een vrijblijvend advies.

Voor- en nadelen 

Voor een werkgever heeft een nul uren contract het voordeel dat er alleen betaald hoeft te worden voor het gewerkte aantal uren. Hierdoor heb je als werkgever wat meer invloed op de personeelskosten. Vooral voor sectoren die te maken hebben met drukke en minder drukke periodes is een nul uren contract interessant.

Voor de werknemer heeft een nul uren contract eigenlijk alleen maar nadelen. Het brengt toch een stuk onzekerheid met zich mee. Je weet niet van tevoren voor hoeveel uren je opgeroepen wordt en wanneer. Het biedt dus maar weinig zekerheid. Een vast contract en een vast aantal uren geeft meer zekerheid voor de werknemer.

Problemen nul urencontract

Heb jij een nul urencontract en loop je tegen problemen aan? Neem dan gerust contact op met onze juridische medewerkers voor gratis advies. Zij helpen je graag verder. 

Meer informatie