We geven je tips bij ontslag zodat je goed voorbereid bent op het eventuele ontslagvoorstel van jouw werkgever. Heb je net een voorstel van jouw werkgever ontvangen, ook dan zijn deze tips voor jou zeker van nut.

Ga niet akkoord met het ontslagvoorstel

Het ontslagvoorstel van de werkgever lijkt er misschien goed uit te zien, maar weet je wel zeker dat het allemaal klopt? En weet je welke gevolgen dit ontslag heeft? Voordat je inhoudelijk op het voorstel reageert of akkoord geeft, moet er een aantal vragen beantwoord worden:

Tip: Laat je ontslagvoorstel altijd controleren door een ontslagspecialist! Meer informatie over de ontslagcheck.

Teken niets en houd het ontslagvoorstel van de werkgever in beraad

Werkgevers doen het altijd voorkomen dat ze jou een geweldig voorstel doen. Vaak is het voorstel voor de werknemer helemaal niet zo gunstig. Maar als je niet beter weet ga je er toch van uit dat de werkgever het beste met je voor heeft. Helaas is dit niet altijd het geval. Helemaal bij ontslag zie je toch vaak dat werkgevers nogal geneigd zijn aan zichzelf en hun eigen portemonnee te denken. Teken dus nooit zomaar. Neem het voorstel in ontvangst en geef bij de werkgever aan dat je er nog wel op terug zult komen. Lees het goed door en laat het voorstel nakijken door een specialist op dat gebied. Dan pas weet je zeker dat je met een gerust hart je handtekening kan zetten.

Als je het ontslagvoorstel tekent, noemt men dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Het is hierbij belangrijk dat de opzegtermijn in acht wordt genomen in verband met jouw WW-uitkering! Als je tekent moet je zeker weten dat dit geen gevolgen heeft voor jouw WW-uitkering!

Blijf beschikbaar voor het verrichten van werk

Maak schriftelijk bezwaar tegen het ontslag en geef in de brief duidelijk aan dat je je gewoon beschikbaar blijft stellen voor werk. Als je je niet beschikbaar stelt, terwijl je wel kunt werken, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen wegens ‘verwijtbaar handelen’. Men kan dit uitleggen als werkweigering. Hiermee brengt je jouw recht op een WW-uitkering in gevaar.

Heb je niets op papier gekregen, maar wordt je wel de deur gewezen? Blijf op je werk en maak de werkgever duidelijk dat je beschikbaar bent voor werk. Neem direct contact op met een juridisch adviseur voor hulp en advies. Een adviseur kan ook helpen om schriftelijk vast te leggen dat je beschikbaar blijft voor werk. Zorg dat je achteraf niets verweten kan worden!

Tip: Zegt de werkgever dat je direct naar huis moet? Neem dan meteen contact op met één van onze adviseurs. Zorg dat je geen fouten maakt!

Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging

Wanneer je mondeling een ontslagvoorstel hebt ontvangen, raden wij sterk aan om een papieren versie te vragen. Alleen op die manier kunnen er geen andere opvattingen over gemaakte afspraken ontstaan en kun je het voorstel na laten kijken. Als je zelf schriftelijk reageert op het ontslagvoorstel, let er dan op dat je alles juridisch juist op papier zet! Zorg er ook voor dat je niets op schrift zet, dat later tegen je gebruikt kan worden.

Bezwaar maken tegen jouw ontslag

Tegen alle vormen van ontslag en ontbinding van het arbeidscontract kan je bezwaar maken. Doe dit bij voorkeur met de hulp van een arbeidsjurist. Die kan een bezwaarschrift maken of je hierbij helpen. Je moet een bezwaarschrift aangetekend verzenden. In deze brief moet duidelijk staan waarom je tegen het ontslag bent. Zet er ook in dat je bij het bedrijf wil blijven werken.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het ontslag of zoek je een specialist om het voorstel van de werkgever na te kijken? Wij helpen je graag verder. Onze juridische medewerkers geven je kosteloos advies en brengen je graag vrijblijvend in contact met een jurist of advocaat om verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op om je zaak voor te leggen 0900 4455600 (40 cent per minuut).