“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Concurrentiebeding

  • Een concurrentiebeding is lastig als je een nieuwe baan zoekt.
  • Heb je hier hulp bij nodig? Wij helpen je graag verder.
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

Een concurrentiebeding wordt soms in een arbeidsovereenkomst opgenomen en kan nogal wat gevolgen hebben. Het zorgt ervoor dat je na het ontslag geen concurrerende werkzaamheden mag verrichten. Je mag dus niet bij de concurrent gaan werken of bijvoorbeeld voor jezelf beginnen binnen dezelfde tak van sport.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een bijzondere afspraak die wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dit beding verbiedt een werknemer om na afloopt van de arbeidsovereenkomst bepaalde concurrerende werkzaamheden uit te voeren. Dat kan zijn voor een ander bedrijf of een bedrijf dat je zelf wil gaan opstarten.

Een concurrentiebeding mag in beginsel alleen opgenomen worden in vaste contracten. Dit omdat zo’n beding in een tijdelijk contract al snel voor problemen kan zorgen bij het vinden van een andere baan, als het contract niet wordt verlengd. Alleen bij zwaarwegende redenen kan een werkgever schriftelijk toestemming vragen om toch een concurrentiebeding op te nemen in het contract.

Waarom een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is er om ervoor te zorgen dat jij geen nuttige of vertrouwelijke informatie aan de concurrent geeft.   Hierbij kan je denken aan bepaalde productinformatie of relatiegegevens.

Let op:
Heb jij een concurrentiebeding en krijg je ontslag? Dan is het verstandig om hier met de werkgever over te onderhandelen. Misschien kan het geschrapt worden. Zo kan het vinden van een nieuwe baan soms een stuk makkelijker worden.

Concurrentiebeding en tijdelijke arbeidsovereenkomst

In principe mag een concurrentiebeding niet opgenomen worden in een contract voor bepaalde tijd. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst dus. Dat mag alleen als bij dit beding een schriftelijke motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het belang van dit bedrijf zo zwaar weegt, dat een concurrentiebeding opnemen noodzakelijk is.

Concurrentiebeding en ontslag

Veel mensen denken dat een concurrentiebeding automatisch komt te vervallen als je wordt ontslagen of bij faillissement van een bedrijf. Dit is niet zo! Meestal blijft het beding nog doorlopen tot een jaar na het ontslag. Dit kan je uiteindelijk behoorlijk in de weg zitten bij het zoeken naar een andere baan.

Wil je af van het concurrentiebeding? Zorg dan dat jullie in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst afspreken dat dit komt te vervallen. Doe je dat niet, dan blijft het beding bestaan en riskeer je een boete als je dit overtreedt. In goed overleg kan de werkgever het beding verwijderen of versoepelen. Laat dit altijd op papier zetten. Mocht de werkgever niet willen meewerken dan kan je een mediationtraject voorstellen of een advocaat of jurist inschakelen. Komen jullie er nog steeds niet uit, dan kan je zelf naar de kantonrechter en om vernietiging of matiging van het beding vragen.

Wanneer vervalt een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding kan op een aantal manieren komen te vervallen. In goed overleg, door het verstrijken van de termijn of bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Daarnaast kan ook de kantonrechter bepalen dat een beding niet meer van toepassing is. 

In goed overleg

Gaan jullie in goed overleg uit elkaar, dan kan je jouw werkgever vragen om het concurrentiebeding nietig te verklaren. Deze afspraak wordt dan opgenomen in de vaststellingsovereenkomst die jullie samen ondertekenen. 

Verstrijken van de termijn

Een concurrentiebeding wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Dit beding vervalt dus automatisch als deze periode is verstreken.

Ernstig verwijtbaar handelen

Als de werkgever ernstig verwijtbaar handelt, kan het zijn dat je concurrentiebeding eindigt. Hiervan is sprake als de werkgever schuldig is aan jouw ontslag. Denk hierbij aan het niet voldoende inspannen om de werknemer te laten re-integreren of treiteren of traineren van de werknemer.

Via de kantonrechter

Is het concurrentiebeding erg onredelijk, dan kan je de kantonrechter vragen om het beding nietig te verklaren.

Naar de kantonrechter

Als de werkgever niet meewerkt aan het verwijderen of versoepelen van het concurrentiebeding kan je naar de kantonrechter. De kantonrechter zal beide belangen afwegen en een uitspraak doen. De kantonrechter kan besluiten om het beding te handhaven (eventueel met een vergoeding voor de werknemer), het beding te matigen of het beding te vernietigen.

Heb jij hulp nodig of heb je vragen? Bel ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier in.  Onze juridische medewerkers nemen jouw persoonlijke situatie met je door en brengen je zo nodig in contact met een advocaat of mediator. Dit advies is gewoon vrijblijvend.

Boete bij niet nakomen concurrentiebeding

Als je je niet aan het concurrentiebeding houdt, dan kan de ex-werkgever de schade die hij daardoor lijdt op de werknemer verhalen. De exacte schade is meestal lastig vast te stellen. Daarom wordt aan een het beding meestal een boeteclausule verbonden. De rechter kan de boete verlagen, maar zal dit niet zomaar doen. Zorg er daarom voor dat je goed op de hoogte bent van de inhoud van het beding. Zijn er onduidelijkheden? Neem dan contact op met de ex-werkgever voordat je met concurrerende werkzaamheden begint. Dit kan je een hoop geld schelen.

Vragen?

Heb je vragen over het concurrentiebeding? Of zit je met een relatiebeding in je maag? Onze medewerkers helpen je graag verder en kunnen jouw vragen kosteloos beantwoorden. Neem gerust even contact op.

Meer informatie