Een concurrentiebeding wordt soms in een arbeidsovereenkomst opgenomen. Concurrentiebedingen verbieden werknemers om na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten. Een concurrentiebeding mag alleen opgenomen worden in vaste contracten. Dit omdat een concurrentiebeding bij een werknemer met een tijdelijke aanstelling voor problemen kan zorgen bij het vinden van een andere baan, als het contract niet wordt verlengd. Alleen bij zwaarwegende redenen kan een werkgever schriftelijk toestemming vragen om toch een concurrentiebeding op te nemen in het contract. Het beding moet schriftelijk worden vastgelegd en de werknemer moet meerderjarig zijn.

Waarom een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding bestaat om nuttige en vertrouwelijke informatie te beschermen die een werknemer heeft opgedaan tijdens zijn werkperiode bij de werkgever. Hierbij kan je denken aan bepaalde productinformatie of relatiegegevens.

Concurrentiebeding en ontslag

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het concurrentiebeding vanzelf komt te vervallen als je wordt ontslagen of bij faillissement van een bedrijf. Het beding geldt vaak nog voor de duur van een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en kan je dus behoorlijk in de weg zitten bij het zoeken naar een andere baan. Wil je af van het concurrentiebeding? Zorg dan dat het concurrentiebeding  in de beeindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst wordt verwijderd. Doe je dat niet, dan blijft het beding van kracht en riskeer je een boete wanneer je het overtreedt. In overleg kan de werkgever het beding verwijderen of versoepelen. Laat dit altijd op papier zetten. Mocht de werkgever niet willen meewerken dan kan je een mediationtraject voorstellen of een advocaat of jurist inschakelen. Komen jullie er nog steeds niet uit dan kan je zelf naar de kantonrechter en om vernietiging of matiging van het beding vragen.

Concurrentiebeding en de kantonrechter

Als de werkgever niet meewerkt aan het verwijderen of versoepelen van het concurrentiebeding kan je naar de kantonrechter. De kantonrechter zal beide belangen afwegen en een uitspraak doen. De kantonrechter kan besluiten om het beding te handhaven (eventueel met een vergoeding voor de werknemer), het beding te matigen of het beding te vernietigen.
Hulp nodig bij ontbinding van het concurrentiebeding? Bel ons op 0900 4455600 (40 cent per minuut) of vul ons contactformulier in.  Onze juridische medewerkers nemen jouw persoonlijke situatie door en brengen je zo nodig in contact met een advocaat of mediator. Dit advies is gewoon vrijblijvend.

Boete bij niet nakomen concurrentiebeding

Als de werknemer zich niet aan het concurrentiebeding houdt, dan kan de ex-werkgever de schade die hij daardoor lijdt op de werknemer verhalen. De exacte schade is meestal lastig vast te stellen. Daarom wordt aan een concurrentiebeding meestal een boeteclausule verbonden. De rechter kan de boete verlagen, maar zal dit niet zomaar doen. Zorg er daarom voor dat je goed op de hoogte bent van de inhoud van het beding. Zijn er onduidelijkheden? Neem dan contact op met de ex-werkgever voordat je met concurrerende werkzaamheden begint.

Vragen?

Heb je vragen over het concurrentiebeding? Onze medewerkers helpen je graag verder en kunnen jouw vragen kosteloos beantwoorden. Neem gerust even contact op.