“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kantonrechter

  • Is er sprake van disfunctioneren of een arbeidsconflict, dan kan de werkgever naar de kantonrechter stappen.
  • Schakel bij ontslag via de kantonrechter altijd de hulp van een advocaat of jurist in!
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Lees voor

Wil je niet meewerken met ontslag met wederzijds goedvinden en zijn er geen economische redenen om je te ontslaan, dan kan de werkgever in bepaalde gevallen terecht bij de kantonrechter. Dit gebeurt meestal als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren of om persoonlijke redenen.

Ook als de werkgever een werknemer wil ontslaan die ontslagbescherming heeft bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap, moet dit via de kantonrechter. Je kan hier altijd tegen in verweer. Schakel hier altijd specialistische hulp voor in. Wij helpen jou hier graag vrijblijvend bij.

Kantonrechter procedure

De werkgever start de ontslagprocedure door een verzoekschrift ter ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter. Dit noemen ze ook wel de ontbindingsprocedure. In het verzoekschrift moet de werkgever aangeven waarom de arbeidsovereenkomst volgens hem ontbonden moet worden.

Als werknemer krijg je vervolgens een kopie van dit verzoekschrift thuisgestuurd door het kantongerecht. Zo kan je precies lezen wat de ontslagreden is die de werkgever gebruikt.  Jij schrijft op jouw beurt een verweerschrift, waarin je jouw kant van het verhaal vertelt. Ook kun je aangeven waarom jij vindt dat de werkgever jou een ontslagvergoeding zou moeten betalen, als het ontslag doorgaat.

Vervolgens worden beiden partijen door de kantonrechter opgeroepen en wordt het ontslag besproken. Jullie krijgen allebei de kans om je zegje te doen en het kan zijn dat de rechter nog de nodige vragen heeft. Hierna zal de rechter aangeven hoe hij/zij tegen de zaak aankijkt en geeft hij jullie de kans om te schikken. Lukt dit niet, dan komt de rechter een aantal weken later met een uitspraak. 

Gewichtige redenen

Een werkgever kan niet zomaar naar de kantonrechter stappen. Er moet een goede en gewichtige reden zijn voor het ontslag. Daarnaast moet de werkgever dit ook kunnen bewijzen en moet er een flink dossier zijn.

Gewichtige redenen zijn:

  • Onbehoorlijk gedrag (vervalsen van diploma’s, liegen, bedreiging, schaden geheimhoudingsplicht, etc.);
  • Veranderde omstandigheden (onvoldoende functioneren, verstoorde arbeidsrelatie, etc.).
  • Persoonlijke redenen (regelmatig ziekteverzuim, langdurige arbeidsongeschiktheid)

Wil de werkgever jou ontslaan omdat je niet goed zou functioneren, dan moet de werkgever dit wel kunnen aantonen. In dat geval moet er een flink dossier worden overlegd, waaruit duidelijk blijkt wat de problemen zijn en wat de werkgever eraan heeft gedaan om dit op te lossen. Is dit dossier er niet of heeft de werkgever te weinig gedaan om jou te helpen goed te functioneren, dan lukt het waarschijnlijk om korte metten te maken met het ontslag. 

In sommige gevallen kan een werknemer ook zelf ontslag nemen via de kantonrechter en toch het recht op een uitkering behouden. Dit kan bijvoorbeeld als je gepest wordt door collega’s of als de werkgever je niet goed behandelt.

Tip:
Heb je een goede advocaat nodig om je bij te staan bij een zaak voor de kantonrechter? Wij brengen je graag met de juiste specialist in contact.

Kantonrechter oordeelt over transitievergoeding

Als het goed is heb je in het verweerschrift aan de kantonrechter om een transitievergoeding gevraagd. Als je in de rechtbank bent, moet je dit bij het mondelinge verweer nog een keer doen. 

Of je een transitievergoeding van je werkgever ontvangt, is afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid (schuld). De kantonrechter kan oordelen dat de werkgever verwijtbaar is of dat jijzelf verwijtbaar bent aan het ontslag. De hoogte van de vergoeding wordt naast de verwijtbaarheid ook bepaald door:

  • Hoe lang je in dienst bent;
  • Je leeftijd;
  • Persoonlijke omstandigheden (zoals je kansen op de arbeidsmarkt).

Met onze rekenmodule bereken je gemakkelijk de hoogte van de eventuele transitievergoeding.

Billijke vergoeding

Heeft de werkgever flinke steken laten vallen of ben je bijvoorbeeld onterecht op staande voet ontslagen? In dat geval kan het zijn dat je naast de transitievergoeding ook nog aanspraak kunt maken op een billijke vergoeding. Dit is een soort extra schadevergoeding. Of jij hiervoor in aanmerking kan komen is iets wat een advocaat goed kan inschatten. 

Uitkomst kantonrechter

De uitkomst van een zaak bij de kantonrechter is moeilijk te voorspellen. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is het een kwestie van afwachten. Je doet je verhaal en de kantonrechter neemt vervolgens een besluit. Dat besluit kan bijvoorbeeld ook zijn dat je in je eigen functie mag blijven werken.

Omdat je geen invloed hebt op de uitkomst proberen werkgevers vaak eerst met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Het inschakelen van de kantonrechter proberen de meeste werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te vermijden. Ben je het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en vind je het ontslag of de vergoeding die je meekrijgt onredelijk, dan kun je in hoger beroep.

Juridische hulp

Zorg er altijd voor dat je wordt bijgestaan door een ervaren jurist of advocaat. Des te meer kans van slagen heeft jouw zaak. Bel ons op werkdagen voor vrijblijvend juridisch advies op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Wij nemen jouw situatie met je door, kunnen je adviseren en gaan, als dat nodig is, voor je op zoek naar een ervaren advocaat die jouw zaak kan behandelen.

Meer informatie