Word je om andere redenen ontslagen dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen? Dan kan de werkgever in bepaalde gevallen terecht bij de kantonrechter. Dit gebeurt meestal als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren. Ook als de werkgever een werknemer wil ontslaan die ontslagbescherming heeft bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap, moet dit via de kantonrechter.

Kantonrechter procedure

De werkgever start de ontslagprocedure door een verzoekschrift ter ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter. Hierin moet de werkgever aangeven waarom de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. Vervolgens krijgt de werknemer van het kantongerecht een kopie van dit verzoekschrift thuis gestuurd. Je kunt reageren op het verzoekschrift door verweer te voeren, dit moet met een verweerschrift. Hierin vertel je jouw kant van het verhaal. Ook kan je  aangeven waarom je vindt dat de werkgever jou een ontslagvergoeding zou moeten betalen, als het ontslag doorgaat. Vervolgens worden beiden partijen door de kantonrechter opgeroepen en wordt het ontslag besproken.

Gewichtige redenen

De kantonrechter keurt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst alleen goed als er sprake is van ‘gewichtige redenen’. Een werkgever kan dus niet zomaar naar de kantonrechter stappen.

Gewichtige redenen zijn:

  • onbehoorlijk gedrag (vervalsen van diploma’s, liegen, bedreiging, schaden geheimhoudingsplicht, etc.)
  • veranderde omstandigheden (onvoldoende functioneren, verstoorde arbeidsrelatie, etc.)

De werkgever moet dit allemaal wel kunnen bewijzen. Er moet dus een goed dossier zijn.

In sommige gevallen kan een werknemer ook zelf ontslag nemen via de kantonrechter en toch het recht op een uitkering behouden. Dit kan bijvoorbeeld als je gepest wordt door collega’s of als de werkgever je niet goed behandelt.

Kantonrechter oordeelt over transitievergoeding

Als het goed is heb je in het verweerschrift aan de kantonrechter om een transitievergoeding gevraagd. Toch moet je opnieuw om een vergoeding vragen bij het mondelinge verweer in de rechtbank.  Doet je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je WW-uitkering.

Of je een transitievergoeding van je werkgever ontvangt, is afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid. De kantonrechter kan oordelen dat de werkgever verwijtbaar is of dat jijzelf verwijtbaar bent aan het verzoek tot ontslag. De hoogte van de vergoeding wordt naast de verwijtbaarheid van zowel de werkgever als de werknemer, ook bepaald door:

  • de lengte van het dienstverband
  • je leeftijd
  • persoonlijke omstandigheden (zoals kansen op de arbeidsmarkt)

Met onze rekenmodule bereken je gemakkelijk de hoogte van de eventuele transitievergoeding.

Uitkomst kantonrechter

De uitkomst van een zaak bij de kantonrechter laat zich moeilijk voorspellen. Je hebt zowel als werkgever als werknemer niet veel grip op de situatie. Je doet je verhaal en de kantonrechter neemt vervolgens een besluit. Dat besluit kan bijvoorbeeld ook zijn dat je in je eigen functie mag blijven werken. Omdat je geen invloed hebt op de uitkomst proberen werkgevers vaak eerst met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Het inschakelen van de kantonrechter proberen de meeste werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te vermijden.

Juridische hulp

TIP: Heb je een goede jurist nodig om je bij te staan bij een zaak voor de kantonrechter? Wij brengen je graag met een goede jurist in contact. Zorg altijd voor een ervaren jurist of advocaat. Des te meer kans van slagen heeft jouw zaak. Bel ons op werkdagen voor vrijblijvend juridisch advies op 0900 4455600 (40 cent per minuut). Wij nemen jouw situatie met je door, kunnen je adviseren en indien nodig op zoek naar een ervaren advocaat die jouw zaak kan behandelen.