“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Redenen voor ontslag

 • Vraag altijd naar de reden van het ontslag.
 • Ben jij het niet eens met de reden van het ontslag? Maak bezwaar! Wij helpen je daar graag bij.
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Een werkgever mag jou niet zomaar ontslaan. De werknemer is in Nederland goed beschermd. Zo moeten er altijd goede redenen zijn voor ontslag en de werkgever moet dit ook kunnen aantonen. Zo kan een werkgever iemand niet van disfunctioneren beschuldigen zonder dit met een dossier aan te tonen. Als een werkgever iemand om economische redenen wilt ontslaan, moeten er betrouwbare cijfers zijn om de noodzaak van dit ontslag aan te tonen.

Ga dus nooit zomaar akkoord als de werkgever jou ontslaat! Het is belangrijk om eerst te onderzoeken of de werkgever wel genoeg redenen heeft voor het ontslag. Is dit niet het geval, dan kan je het ontslag ongedaan maken of een hogere transitievergoeding meekrijgen. 

Hulp bij jouw ontslag situatie

Twijfel je of de reden van jouw ontslag wel klopt? Neem dan contact op met onze juridische medewerkers. Onze medewerkers luisteren naar jouw verhaal. Zij kunnen adviseren welke vervolgstappen je het beste kunt nemen in jouw situatie. Dit brengt vaak wat rust en vertrouwen in een hectische tijd.

Wij werken daarnaast ook samen met arbeidsrecht advocaten door heel Nederland. Als het nodig is kunnen wij je in contact brengen met een ervaren advocaat bij jou in de buurt. Een arbeidsrecht advocaat weet wat jouw rechten en plichten zijn en kan jou helpen het ontslag aan te vechten, een hogere vergoeding te krijgen en zorgt ervoor dat jij jouw recht op een WW-uitkering behoudt.

Welke verschillende redenen zijn er voor ontslag?

Een werkgever kan verschillende redenen hebben om een werknemer te ontslaan. De volgende redenen voor ontslag zijn mogelijk:

 1. Disfunctioneren
 2. Verstoorde arbeidsrelatie
 3. Persoonlijke redenen
 4. Ontslag op staande voet
 5. Bedrijfseconomische redenen
 6. Collectief ontslag
 7. Faillissement
 8. Ontslag na twee jaar ziekte
 9. Een combinatie van redenen (cumulatiegrond)

1. Disfunctioneren

Gaat het om ontslag vanwege disfunctioneren, dan is de werkgever van mening dat jij je werk niet goed doet. Als het goed is komt dit niet uit de lucht vallen, want hier zou een heel traject aan vooraf moeten gaan. Zo zal uit functioneringsgesprekken gebleken zijn dat jij de nodige verbeterpunten hebt en heeft de werkgever er als het goed is ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jij deze punten kon verbeteren. De werkgever heeft in de tussentijd een dossier opgebouwd en kan hier uiteindelijk mee naar de rechter stappen.

Komt het ontslag wel uit de lucht vallen, dan betekent dat dat de werkgever waarschijnlijk niet genoeg heeft gedaan om jou goed te laten functioneren. Het ontslag is dan makkelijk aan te vechten. Laat je hierin altijd bijstaan door een advocaat of jurist, want disfunctioneren is best een zware aantijging. 

2. Verstoorde arbeidsrelatie

Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie is een van de meest voorkomende redenen voor ontslag. Kunnen jij en de werkgever niet mee met elkaar door één deur, dan spreek je over een verstoorde arbeidsrelatie. Soms kan mediation nog een oplossing bieden, maar in veel gevallen volgt er ontslag. Meestal zal de werkgever proberen om jou zover te krijgen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Lukt dit niet, dan kan hij ook naar de kantonrechter stappen. De werkgever moet dan echter wel met bewijzen komen dat er inderdaad een verstoorde arbeidsrelatie is. 

3. Persoonlijke redenen

Ook bij ontslag om persoonlijke redenen kom je bij de kantonrechter terecht. In dit geval heeft het ontslag te maken met jouw gedrag. Je komt altijd te laat, meldt je te vaak ziek of doet je werk niet zoals zou moeten. Net als bij alle kantonrechters zaken moet de werkgever met een flink dossier op de proppen komen. Ga altijd in verweer, want krijgt je om persoonlijke redenen ontslag, dan kan dit jou je recht op een uitkering kosten. 

4. Ontslag op staande voet

Doe jij iets dat echt niet door de beugel kan, dan kan de werkgever besluiten om jou op staande voet te ontslaan. Ontslag op staande voet gebeurt meestal bij diefstal, fraude of geweld op de werkvloer. Het is belangrijk dat ontslag op staande voet direct wordt gegeven. Daarnaast kan een werkgever jou niet zomaar beschuldigen van diefstal. Er moet wel bewijs zijn. 

Bij ontslag op staande voet ben je niet alleen direct je inkomen kwijt, maar ook jouw recht op WW. Schakel altijd hulp in. In veel gevallen is het nog mogelijk om ervoor te zorgen dat jij je recht op WW kunt behouden. Is het ontslag onterecht gegeven, dan is het wellicht mogelijk om een extra schadevergoeding te krijgen. 

Is het ontslag wel terecht gegeven? Ook dan valt de schade vaak nog goed te beperken. Toch zien wij vaak dat mensen die hiermee te maken krijgen zich teveel schamen voor wat er is gebeurd en hierdoor geen gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Zonde, want uiteindelijk gaat het wel om jouw toekomst. Schaam je dus niet en neem contact op voor gratis advies over jouw situatie!

5. Bedrijfseconomische redenen

Gaat het financieel gezien niet goed met het bedrijf waar jij werkt, dan kan het zijn dat je ontslag om bedrijfseconomische redenen krijgt. Er moeten mensen uit om het bedrijf te redden. Officieel loopt deze vorm van ontslag via het UWV. Alleen geeft dit de werkgever niet de vrijheid om zelf te kiezen wie eruit gaat. Hij moet zich houden aan het afspiegelingsbeginsel.

Dit zorgt ervoor dat veel werkgever ervoor kiezen om het ontslag niet via het UWV te laten lopen, maar proberen er met hun werknemers in goed overleg uit te komen. Je krijgt dan ontslag met wederzijds goedvinden. Let hierbij goed op of jij eigenlijk wel degene bent die ontslag zou moeten krijgen!

6. Collectief ontslag

Het kan ook gebeuren dat het zo slecht gaat met een bedrijf dat er een grote groep mensen tegelijk ontslag krijgt. Gaat het om meer dan twintig werknemers, dan spreek je van collectief ontslag. Bij collectief ontslag is de werknemer verplicht om een sociaal plan op te stellen. Meestal gaat dit in overleg met de vakbonden. In het sociale plan worden afspraken gemaakt over wie er ontslag krijgen en welke vergoeding zij mee kunnen krijgen. In veel gevallen valt hier nog wel over te onderhandelen. 

7. Faillissement

Gaat het bedrijf waar jij werkt failliet, dan zal ook al het personeel ontslag krijgen. De curator is degene die dit verder regelt. Een transitievergoeding zit er meestal niet meer in. Wordt het bedrijf overgenomen door een nieuwe eigenaar, dan mag deze zelf bepalen of hij het personeel wel of niet wil overnemen. Daarnaast kan hij je ook een ander contract aanbieden met andere arbeidsvoorwaarden. Het is dan aan jou om te besluiten of je dit wel of niet wilt. Zo niet, dan zal de oude werkgever het ontslag met jou moeten afhandelen. In dat geval is er vaak wel weer ruimte voor een vergoeding. 

8. Ontslag na twee jaar ziekte

Ben je twee jaar ziek geweest en ziet het er niet naar uit dat je in korte tijd weer in jouw eigen functie aan de slag kan, dan mag de werkgever jou ontslaan. Hiervoor kan hij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Let er wel op dat je ook bij ontslag na ziekte een transitievergoeding mee hoort te krijgen!

9. Een combinatie van redenen (cumulatiegrond)

Is er meer aan de hand en krijgt een werkgever het ontslag bijvoorbeeld alleen op basis van disfunctioneren niet rond, dan mag hij ook een beroep doen op de cumulatiegrond. Meerdere ontslagredenen kunnen dan met elkaar worden gecombineerd. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld aangeven dat je niet goed functioneert, maar dat je ook vaak te laat komt. Dit soort zaken gaan via de kantonrechter. 

Heb jij hulp nodig bij jouw ontslag? Wij staan voor je klaar!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Duidelijkheid over redenen voor ontslag

De werkgever is verplicht jou te laten weten wat de reden is van het ontslag. Het is prettig als de werkgever dit op papier zet. Dan kan je er ook daadwerkelijk iets mee. Komt de werkgever hier niet uit zichzelf mee? Vraag er dan gewoon naar. Je hebt het recht om te weten waarom de werkgever van je af wil. Daarnaast is die informatie ook nodig om het ontslag te kunnen aanvechten. De redenen voor ontslag zijn essentieel om te bekijken hoe jij het beste kunt reageren.

Tip:
Sommige redenen van ontslag wegen zwaarder dan anderen. Ontslag op staande voet en ontslag wegens disfunctioneren zijn behoorlijk zware straffen, waarbij je niet alleen direct je baan kwijt bent, maar ook je recht op een uitkering. Schakel in dat soort gevallen altijd de hulp in van een specialist!

Niet eens met reden voor ontslag

Geef het duidelijk aan als je het niet eens bent met de reden die de werkgever aangeeft voor het ontslag. Het is belangrijk niet zomaar akkoord te gaan. Doe je dat wel, dan was je het er schijnbaar mee eens en is het volgens het UWV je eigen schuld. Je krijgt dan wellicht geen WW-uitkering.

Word jij zonder goede reden door de werkgever ontslagen of ben je het niet eens met het ontslag? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers. Zij helpen je graag en kunnen bekijken wat je hiertegen kunt doen.

Meer informatie