“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

UWV uitkering na ontslag

 • Laat je altijd bijstaan bij ontslag en behoudt je recht op WW!
 • Is je aanvraag afgewezen? Wij helpen je om in bezwaar te gaan.
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Wanneer je als werknemer je baan verliest, kom je meestal in aanmerking voor een WW-uitkering. Je kunt jouw uitkering aanvragen bij het UWV (Uitkeringsinstantie Werknemersverzekeringen). Het UWV kijkt vervolgens of je aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet. Hierna beslist het UWV of je in aanmerking komt voor een uitkering na ontslag.

Tip:
Voor vragen over de duur of hoogte van jouw WW-uitkering kun je terecht bij het UWV. Het UWV is op werkdagen bereikbaar op 0900 – 9294.

Wanneer WW aanvragen?

Als je ontslag krijgt, heb je in veel gevallen recht op een uitkering. Maar wanneer kan je WW aanvragen? Het is belangrijk om je uitkering op tijd aan te vragen. Dit moet binnen een week nadat je werkloos wordt. Als je het gevoel hebt dat je onterecht ontslagen bent, is het belangrijk om toch een uitkering aan te vragen. Zo komt jouw recht op WW in ieder geval niet te vervallen.

Neem vervolgens ook vrijblijvend contact op met onze juridische adviseurs. Onze juridische adviseurs kunnen jouw situatie met je doorspreken en bekijken of je nog in bezwaar kunt gaan tegen het ontslag of misschien nog een ontslagvergoeding kunt krijgen. Als het nodig is brengen zij je in contact met een gespecialiseerde advocaat.

Hulp nodig bij ontslag? Onze juridische medewerkers zitten voor je klaar!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Om recht te hebben op een uitkering na je ontslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Verzekerd zijn voor werkloosheid.
  Via de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet (WW) ben je als werknemer verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De werkgever houdt de WW-premie in op het loon. 
 • Werkloos zijn.
  Om een WW-uitkering aan te kunnen vragen moet je werkloos zijn. Je bent werkloos wanneer je jouw werk geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt. Je moet minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen (of als je minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de totale arbeidsuren).
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk.
  Als je via het UWV een uitkering ontvangt moet je beschikbaar zijn voor werk. Als er werk voor je is, moet je direct kunnen beginnen. Het is dus niet de bedoeling dat je door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk niet meteen aan een nieuwe baan kunt beginnen. Ook heb je een sollicitatieplicht.
 • Voldoen aan de wekeneis.
  Als je in de periode voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag (de eerste dag dat er geen dienstverband meer is) minimaal 26 van de 36 weken hebt gewerkt, voldoe je aan de wekeneis. Je hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer je in één dag in de week hebt gewerkt, telt die week mee als gewerkte week. Ben je musicus, artiest, filmmaker of ondersteunend technicus? Dan geldt voor jou mogelijk de kortere wekeneis van 16 uit 39 weken.
 • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.
  Om een WW-uitkering bij ontslag te ontvangen, mag je niet verwijtbaar werkloos zijn. Je bent verwijtbaar werkloos als je zelf ontslag neemt zonder zwaarwegende reden of als je zelf schuld hebt aan het ontslag (ontslag op staande voet). 

Wat kan een advocaat voor je doen?

Jouw recht op een WW-uitkering kan je makkelijk kwijtraken. Let er dan ook goed op dat je wel je recht op WW blijft behouden. Dit is vooral belangrijk als je besluit om in onderling overleg met de werkgever afspraken te maken over het ontslag. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.  Alle afspraken die jullie maken komen dan in een vaststellingsovereenkomst te staan. Zit deze overeenkomst niet goed in elkaar, dan kan dit ervoor zorgen dat jij jouw recht op WW kwijtraakt. Schakel dan ook altijd een advocaat of jurist in om dit te checken! Een advocaat of jurist zorgt ervoor dat: 

 • je niet verwijtbaar werkloos wordt en een uitkering kan krijgen;
 • het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt; 
 • de werkgever de opzegtermijn in acht neemt;
 • je niet ziek bent (als je ziekt bent, heeft dit gevolgen voor je recht op een WW-uitkering);
 • je de transitievergoeding krijgt waar je recht op hebt.
Let op:
Als je verwijtbaar werkloos raakt, heb je geen recht op een WW-uitkering na ontslag.

Daarnaast kan een advocaat je ook helpen om jouw recht op WW te behouden als je te maken krijgt met ontslag op staande voet. 

Wil jij weten waar je staat en waar jij recht op hebt? Bel dan voor gratis advies gerust met onze juridische medewerkers. Je kunt ze bereiken op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Wat als je geen recht op WW hebt?

Wanneer je ontslag krijgt kun je een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.  Het UWV beslist vervolgens of je recht hebt op een uitkering. Het UWV kan besluiten dat je geen recht hebt op een uitkering. Je krijgt dan een brief (beschikking) van het UWV, waarin staat dat je geen of slechts gedeeltelijk recht hebt op een WW-uitkering.

Is dat het geval, dan kun je alleen nog hopen dat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Hierdoor daalt je inkomen drastisch en kun je in financiële problemen komen. Het kan lonend zijn om een specialist in de arm te nemen, die de beschikking van het UWV gaat aanvechten. Wij beoordelen graag vrijblijvend jouw situatie. En als het nodig is brengen we je graag in contact met een gespecialiseerde advocaat.

Werk zoeken na ontslag

Een uitkering aanvragen doe je bij het UWV. Los van het verstrekken van de WW-uitkering na ontslag helpt het UWV je met het zoeken naar een baan. Dit doen zij door het leggen van contacten, het aanbieden van cursussen en het aangaan van samenwerkingsverbanden met werkgevers. Op het moment dat je werkloos raakt, ben je verplicht je in te schrijven op www.werk.nl. Via deze site kun je actief op zoek naar een andere baan. Informeer ook je omgeving dat je op zoek bent naar een nieuwe baan.

Tip:
Heb je een LinkedIn profiel? Deel een bericht dat je op zoek bent naar een nieuwe baan.

Sollicitatieplicht

Het UWV besluit of je na je ontslag een uitkering krijgt en of je aan de voorwaarden voldoet. Wie een WW-uitkering krijgt is verplicht te solliciteren. Doe je dit niet, dan kan het UWV je uitkering intrekken. Bereik je binnen een jaar na de eerste WW-dag de AOW-leeftijd, dan kom je wellicht in aanmerking voor een sollicitatievrijstelling. Ook als je een eigen bedrijf begint is het vaak mogelijk om vrijstelling van de sollicitatieplicht te krijgen.

Hoe lang WW?

Hoe lang krijg ik WW-uitkering? Hoe hoog is mijn WW? Deze vragen gaan allemaal door je heen wanneer je ontslagen bent. De duur en hoogte van jouw uitkering is afhankelijk van verschillende factoren.  Het UWV beslist over de uitkering. Onze WW berekentool geeft een indicatie van de duur en hoogte van jouw uitkering. Vanaf 1 januari 2016 is de WW-uitkering versoberd. Lees hier meer over op de pagina wijzigingen ww-uitkering.

Meer informatie