“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

UWV uitkering na ontslag

 • Laat je altijd bijstaan bij ontslag, zo zorg je dat je je recht op een WW-uitkering niet verliest!
 • Vraag je uitkering op tijd aan.
 • Wordt jouw aanvraag afgewezen? Wij helpen je graag om in bezwaar te gaan.
9,4
Klanten vertellen

698 beoordelingen

Lees voor

Wanneer je als werknemer je baan verliest, kom je meestal in aanmerking voor een WW-uitkering. Je kunt jouw WW aanvragen bij het UWV (Uitkeringsinstantie Werknemersverzekeringen). Het UWV kijkt of je aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet. Vervolgens beslist het UWV of je in aanmerking komt voor een uitkering na ontslag.

Tip:
Voor vragen over de duur of hoogte van jouw WW-uitkering kun je terecht bij het UWV. Het UWV is op werkdagen bereikbaar op 0900 – 9294.

Wanneer WW aanvragen?

Als je ontslagen wordt, heb je in veel gevallen recht op een uitkering. Maar wanneer kan je WW aanvragen? Het is belangrijk om je uitkering op tijd aan te vragen. Dit moet binnen een week nadat je werkloos wordt. Als je het gevoel hebt dat je onterecht ontslagen bent, is het belangrijk om toch een uitkering aan te vragen. Zo komt je recht op WW in ieder geval niet te vervallen. Neem vervolgens ook vrijblijvend contact op met onze juridische adviseurs. Onze juridische adviseurs kunnen jouw situatie met je doorspreken en bekijken of je nog in bezwaar kunt gaan tegen het ontslag of misschien nog een ontslagvergoeding kunt krijgen. Als het nodig is brengen zij je in contact met een gespecialiseerde advocaat.

Recht op WW-uitkering?

Om recht te hebben op een uitkering na je ontslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid.
  Via de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet (WW) ben je als werknemer verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De werkgever houdt de WW-premie in op het loon. De WW geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering bij werkloosheid. Je kan WW aanvragen bij het UWV. Het UWV besluit of je recht op een uitkering hebt.
 • Je moet werkloos zijn.
  Om een WW-uitkering aan te vragen moet je werkloos zijn. Je bent werkloos wanneer je jouw werk geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt. Je moet minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen (of als je minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de totale arbeidsuren).
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk.
  Als je via het UWV een uitkering ontvangt moet je beschikbaar zijn voor werk. Als er werk voor je is, moet je direct kunnen beginnen. Het is dus niet de bedoeling dat je door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk niet meteen aan een nieuwe baan kunt beginnen. Ook heb je een sollicitatieplicht.
 • Je moet voldoen aan de wekeneis.
  Als je in de periode voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag (de eerste dag dat er geen dienstverband meer is) minimaal 26 van de 36 weken hebt gewerkt, voldoe je aan de wekeneis. Je hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer je in één dag in de week hebt gewerkt, telt die week mee als gewerkte week. Ben je musicus, artiest, filmmaker of ondersteunend technicus? Dan geldt voor jou mogelijk de kortere wekeneis van 16 uit 39 weken.
 • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.
  Om een WW-uitkering bij ontslag te ontvangen, mag je niet verwijtbaar werkloos zijn. Je bent verwijtbaar werkloos als je zelf ontslag neemt zonder zwaarwegende reden of als je zelf schuld hebt aan het ontslag (ontslag op staande voet). Je kunt verwijtbaar werkloos zijn door bijvoorbeeld diefstal, fraude of mishandeling.

WW-uitkering na ontslag

Jouw recht op een WW-uitkering kan makkelijk vervallen. Let op dat je wel je recht op WW blijft behouden als je in onderling overleg met de werkgever afspraken maakt over het ontslag. Een advocaat zorgt ervoor dat jouw recht op WW behouden blijft en de juiste afspraken worden gemaakt. Bovendien ziet de advocaat erop toe dat:

Let op:
Als je verwijtbaar werkloos raakt, heb je geen recht op een WW-uitkering na ontslag.

UWV besluit geen WW recht

Wanneer je ontslagen wordt kun je een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.  Het UWV beslist vervolgens of je recht hebt op een uitkering. Het UWV kan besluiten dat je geen recht hebt op een uitkering. Je krijgt dan een brief (beschikking) van het UWV, waarin staat dat je geen of slechts gedeeltelijk recht hebt op een WW-uitkering. Is dat het geval, dan kun je alleen nog hopen dat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Hierdoor daalt je inkomen drastisch en kun je in financiële problemen komen. Het kan lonend zijn om een specialist in de arm te nemen, die de beschikking van het UWV gaat aanvechten. Wij beoordelen graag vrijblijvend jouw situatie. En als het nodig is brengen we je graag in contact met een gespecialiseerde advocaat.

Werk zoeken

Een uitkering aanvragen doe je bij het UWV. Los van het verstrekken van de WW-uitkering na ontslag helpt het UWV je met het zoeken naar een baan. Dit doen zij door het leggen van contacten, het aanbieden van cursussen en het aangaan van samenwerkingsverbanden met werkgevers. Op het moment dat je werkloos raakt, ben je verplicht je in te schrijven op www.werk.nl. Via deze site kun je actief op zoek naar een andere baan. Informeer ook je omgeving dat je op zoek bent naar een nieuwe baan.

Tip:
Heb je een LinkedIn profiel? Deel een bericht dat je op zoek bent naar een nieuwe baan.

Sollicitatieplicht

Het UWV besluit of je na je ontslag een uitkering krijgt en of je aan de voorwaarden voldoet. Wie een WW-uitkering krijgt is verplicht te solliciteren. Doe je dit niet, dan kan het UWV je uitkering intrekken. Bereik je binnen een jaar na de eerste WW-dag de AOW-leeftijd, dan kom je wellicht in aanmerking voor een sollicitatievrijstelling. Ook als je een eigen bedrijf begint is het vaak mogelijk om vrijstelling van de sollicitatieplicht te krijgen.

Hoe lang WW?

Hoe lang krijg ik WW-uitkering? Hoe hoog is mijn WW? Deze vragen gaan allemaal door je heen wanneer je ontslagen bent. De duur en hoogte van jouw uitkering is afhankelijk van verschillende factoren.  Het UWV beslist over de uitkering. Onze WW berekentool geeft een indicatie van de duur en hoogte van jouw uitkering. Vanaf 1 januari 2016 is de WW-uitkering versoberd. Lees hier meer over op de pagina wijzigingen ww-uitkering.

Meer informatie